1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

1 Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (968.62 KB, 46 trang )


Hình 3.1: Sơ đồ dây dẫn từ tủ điện tổng về tủ điện các tầng

Tính tiết diện dây

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) vàvà Udm=380V-0,67 V

-= 19 – 0,67 = 18.33 (V)-= 5,73 mm2

Tra bảng 2.36 trang 645 sách, tài liệu [1] tìm được F tc ≥ Ftt chọn dây lõi đồng

có thiết diện 10 (mm2) có r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km)

Tính lại với r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km):

= 10,5 (V) < 19 (V)

Vậy chọn dây có thiết diện dây cáp đồng từ tủ điện tổng đến tủ điện các tầng là

10 (mm2)

3.1.2Lựa chọn dây dẫn tầng 1Bảng 3.1: Cơng suất tính tốn của các phòng tầng 118STTPhòngTổng PPttQtt11012.6012.080.99821022.6012.080.99831031.4331.1460.554104A1.4331.1460.555104B2.6182.0941.0056105A2.7182.1741.0447105B2.6182.0941.00581062.6632.131.02291071.5281.2220.587101081.6181.2940.621111091.441.1520.55312109A2.7612.2091.06Ta chia tầng 1 thành 2 nửa sơ đồ nguyên lí như hình dưới:19Hình 3.2: Sơ đồ phụ tải của tầng 1

 Nhánh từ P.106 đến P.101

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) và

Tínhvà Udm=380V= = 0.71 (V)= 19 – 0,71 = 18,29 (V)

= 1,08 mm2

Ta chọn dây có Ftc ≥ Ftt

Tra bảng 2-36 sách cung cấp điện trang 645

Ta chọn dây đồng có tiết diện 4 mm2 có ro = 5 (Ω/Km) và xo = 0,09 (Ω/Km)20 Nhánh từ P.107 đến P.109

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) và

Tínhvà Udm=380V= = 0,04 (V)= 19 – 0,04 = 18,96 (V)

= 0,2 mm2

Ta chọn dây có Ftc ≥ Ftt

Tra bảng 2-36/645, tài liệu [1]

Ta chọn dây đồng có tiết diện 4 mm2 có ro = 5 (Ω/Km) và xo = 0,09 (Ω/Km)

 Tính lại

= = 4,5 (V)

≤ = 19 V

Vậy chọn dây dẫn như vậy là hợp lí3.1.3Lựa chọn dây dẫn tầng 2Bảng 3.2: Cơng suất tính tốn của các phòng tầng 221Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

×