1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Nghiên cứu sơ bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 93 trang )


[29]lại từ ngữ, các câu hỏi trong thang đo gốc đã đƣợc hiệu chỉnh để dễ hiểu và không

gây hiểu lầm.

Cụ thể, thang đo “chất lƣợng dịch vụ” sẽ gồm 21 biến quan sát; thang đo

“thói quen sử dụng” gồm 4 biến quan sát loại bỏ biến “ Thành viên trong gia đình

tơi cũng đang giao dịch tại đây” và biến “Ngƣời quen trong gia đình tơi đã mở tài

khoản cho tơi ở đây” vì theo ý kiến của chun gia đối với sản phẩm thẻ tín dụng

khách hàng có tính chất khác biệt hơn với sản phẩm tiền gửi và ít chịu ảnh hƣởng từ

các yếu tố ngƣời thân hay bạn bè; thang đo “chi phí thay đổi” gồm 5 biến quan sát;

thang đo “sự hấp dẫn của ngân hàng khác” gồm 4 biến quan sát và thang đo “lòng

trung thành của khách hàng” gồm 4 biến quan sát.

Thang đo sơ bộ đƣợc hiệu chỉnh nhƣ sau:

Bảng 3.1: Thang đo sơ bộ

ThànhYếu tố khảo sátThang đophần

“Độ tin cậy” (Reliability)

Cung cấp thẻ tín dụng đúng nhƣ đã giới thiệu

Cung cấp chính xác các thơng tin về lãi suất, biểu phí

Cung cấp các dịch vụ đúng theo thời gian đã thông báo

Khơng phát sinh lỗi trong q trình sử dụng

“Khả năng đáp ứng” (Responsiveness)

Chất

lƣợng

dịch vụLuôn tƣ vấn đầy đủ thông tin về thẻ tín dụng cho tơi

Nhân viên có thái độ phục vụ chuyên nghiệp

Luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần hỗ trợ

Luôn đáp ứng các yêu cầu của tôi nhanh chóng

“Sự đảm bảo” (Assurance)

Tạo cho tơi cảm giác tin tƣởng khi sử dụng

Tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi giao dịch

Nhân viên luôn lịch sự, nhã nhặnLikert[30]Nhân viên có kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng xử lý

“Sự đồng cảm” (Empathy)

Luôn dành sự quan tâm chu đáo cho tơi

Có giờ làm việc thuận tiện với tơi

Ln tận tâm khi cung cấp các dịch vụ cho tôi

Luôn đề cao lợi ích cá nhân của tơi

Ln hiểu các nhu cầu của tơi

“Phương tiện vật chất hữu hình” (Tangibles)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Thiết kế hình ảnh và khơng gian giao dịch bắt mắt

Nhân viên có trang phục gọn gàng, phong cách

Ấn phẩm quảng cáo khác trông rất hấp dẫn

ThóiNH A là ngân hàng đầu tiên tơi giao dịchquenTơi đã quen sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của NH AsửĐịa điểm giao dịch của NH A gần nhà/cơ quan của tơidụngNH A có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch thuận tiệnLikertChuyển sang NH khác sẽ tốn nhiều thời gian của tơi

Thẻ tín dụng và dịch vụ của NH khác chƣa chắc đã tốt hơn

Chi phíTơi khơng thích chuyển sang NH khácthay đổiTôi đang dùng các dịch vụ khác tại NH A, nếu thay đổiLikertNH sẽ rất phiền phức

Chi phí sử dụng thẻ tín dụng của NH khác có thể cao hơn

Sự hấpTơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều tính năng hơndẫn củaTơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều ƣu đãi hơnngânTơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều giá trị hơnhàngTơi thấy NH khác thƣờng xun có các chƣơng trìnhkháckhuyến mại hơnLòngTơi sẽ giới thiệu thẻ tín dụng của NH A cho bạn bèLikertLikert[31]trungTôi luôn nghĩ tới NH A đầu tiên khi có nhu cầu dịch vụthànhkhác

Tơi vẫn sử dụng thẻ tín dụng của NH A trong thời gian tới

Tơi nghĩ mình là khách hàng trung thành của NH AĐặc điểmGiới tínhChỉ danhĐộ tuổiThứ tựThu nhậpThứ tựMục đích sử dụngChỉ danhBảng khảo sát chính thức đƣa ra còn lại 38 biến quan sát có ảnh hƣởng đến

lòng trung thành của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Vị trí các biến quan sát trong

thang đo chất lƣợng dịch vụ cũng thay đổi theo nhóm có tính chất đồng nhất về nội

dung phát biểu để giúp ngƣời đƣợc khảo sát dễ theo dõi và trả lời các câu hỏi. Mơ

hình SERVPERF đã đƣợc thực nghiệm tại các lĩnh vực ngân hàng, siêu thị, viễn

thơng,… trong nƣớc cũng nhƣ ngồi nƣớc và nhiều nhà nghiên cứu đã kiểm định

thang đo với nhiều loại hình dịch vụ tại nhiều quốc gia, tuy nhiên kết quả cho thấy

các thành phần của chất lƣợng dịch vụ không thống nhất với nhau.

Đặc biệt ứng dụng thang đo SERVPERF trong việc đo lƣờng chất lƣợng dịch

vụ của ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng còn khá mới mẻ. Do đó, nghiên

cứu nhắm đến khám phá các thành phần chất lƣợng dịch vụ thẻ tín dụng và thực

hiện kiểm định tính phù hợp của thang đo SERVPERF trong mối quan hệ giữa chất

lƣợng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại thị

trƣờng Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu không thực hiện tách biệt 5 thang đo

nhƣ mô hình SERVPERF trong q trình thu thập, phân tích dữ liệu.

Bảng 3.2: Thang đo chính thức

STT Câu hỏi khảo sátBiến01Cung cấp thẻ tín dụng đúng nhƣ đã giới thiệuCL102Cung cấp chính xác các thơng tin về lãi suất, biểu phíCL203Cung cấp các dịch vụ đúng theo thời gian đã thông báoCL304Ln tƣ vấn đầy đủ thơng tin về thẻ tín dụng cho tôiCL4[32]05Luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần hỗ trợCL506Luôn đáp ứng các yêu cầu của tôi nhanh chóngCL607Ln dành sự quan tâm chu đáo cho tơiCL708Ln tận tâm khi cung cấp các dịch vụ cho tôiCL809Luôn đề cao lợi ích cá nhân của tơiCL910Ln hiểu các nhu cầu của tôiCL1011Tạo cho tôi cảm giác tin tƣởng khi sử dụngCL1112Tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi giao dịchCL1213Khơng phát sinh lỗi trong q trình sử dụngCL1314Nhân viên có thái độ phục vụ chun nghiệpCL1415Nhân viên ln lịch sự, nhã nhặnCL1516Nhân viên có kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng xử lýCL1617Nhân viên có trang phục gọn gàng, phong cáchCL1718Có giờ làm việc thuận tiện với tơiCL1819Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đạiCL1920Thiết kế hình ảnh và không gian giao dịch bắt mắtCL2021Ấn phẩm quảng cáo khác trông rất hấp dẫnCL2122NH A là ngân hàng đầu tiên tôi giao dịchTQ123Tôi đã quen sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của NH ATQ224Địa điểm giao dịch của NH A gần nhà/cơ quan của tơiTQ325NH A có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch thuận tiệnTQ426Chuyển sang NH khác sẽ tốn nhiều thời gian của tơiTD127Thẻ tín dụng và dịch vụ của NH khác chƣa chắc tốt hơnTD228Tôi không thích chuyển sang NH khácTD329Tơi đang dùng các dịch vụ khác tại NH A, nếu thay đổi NH sẽTD4rất phiền phức

30Chi phí sử dụng thẻ tín dụng của NH khác có thể cao hơnTD531Tơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều tính năng hơnHD1[33]32Tơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều ƣu đãi hơnHD233Tơi thấy thẻ tín dụng của NH khác có nhiều giá trị hơnHD334Tơi thấy NH khác thƣờng xun có các chƣơng trình khuyếnHD4mại hơn

35Tơi sẽ giới thiệu thẻ tín dụng của NH A cho bạn bèTT136Tôi luôn nghĩ tới NH A đầu tiên khi có nhu cầu dịch vụ khácTT237Tơi vẫn sử dụng thẻ tín dụng của NH A trong thời gian tớiTT338Tơi nghĩ mình là khách hàng trung thành của NH ATT43.4 Nghiên cứu chính thức

3.4.1 Cỡ mẫu nghiên cứu

Theo Cattell (1978) số lƣợng mẫu cho phân tích nhân tố khám phá tối thiểu

từ ba đến sáu lần tổng số biến quan sát. Số biến quan sát là 38 nhƣ vậy số mẫu cần

khoàng 114 đến 228 mẫu. Số mẫu dự kiến cần cho nghiên cứu sẽ là 250 mẫu.

Để đạt đƣợc kích thƣớc mẫu yêu cầu, sẽ thực hiện phát 100 bảng câu hỏi cho

các đối tƣợng phỏng vấn, thu về số lƣợng thực tế và kiểm tra để loại bỏ các bảng

khơng phù hợp nhƣ có số lƣợng ơ trống nhiều hoặc tất cả các phát biểu đều cùng

một lựa chọn. Ngoài ra, bảng câu hỏi sẽ đƣợc gửi cho 200 ngƣời qua email,

facebook để nhận lại phản hồi và kiểm tra kết quả phản hồi, lựa chọn bảng trả lời

phù hợp. Đƣờng link tham gia khảo sát nhƣ sau:

https://docs.google.com/forms/d/1pcUd2-1vgtmQ5IY07nJY7-U-ykSbFNefEzGT-_4otnk/viewformSố lƣợng kích thƣớc mẫu cuối cùng là tổng số bảng câu hỏi đáp ứng yêu cầu

đƣợc thu thập qua hai cách trên.

3.4.2 Phân loại mẫu

Dựa vào mục tiêu nghiên cứu và các giả thiết đƣa ra, phân loại mẫu sẽ dựa

vào các yếu tố gồm giới tính, độ tuổi, mức thu nhập hàng tháng, mục đích sử dụng

thẻ tín dụng. Cụ thể:

-Giới tính: Nam hoặc Nữ[34]-Độ tuổi: dựa trên những thay đổi về tính cách của mỗi ngƣời theo độ tuổi để

phân loại các giai đoạn tuổi khác nhau trong nghiên cứu.-Mức thu nhập hàng tháng: căn cứ vào mức thu nhập trung bình của các vị trí

cơng việc khác nhau để đƣa ra khoảng cách thu nhập phù hợp.-Mục đích sử dụng thẻ: từ kết quả khảo sát sơ bộ, chủ thẻ tín dụng thƣờng có

những mục đích cụ thể trƣớc khi đăng ký phát hành thẻ gồm tranh thủ hạn

mức tín dụng để chi tiêu trƣớc, trả tiền sau; mua hàng hóa trực tuyến và du

lịch trong, ngồi nƣớc; hƣởng các ƣu đãi về lãi suất cho vay hoặc tích lũy

điểm thƣởng khi chi tiêu; tham gia các chƣơng trình khuyến mại của thẻ.

3.4.3 Kỹ thuật phân tích dữ liệu

Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp định lƣợng bằngcách phát câu hỏi tới các khách hàng sau khi bảng câu hỏi đƣợc đánh giá là đạt,

ngôn từ dễ hiểu, các phát biểu đƣợc cho là rõ ràng, không trùng lặp, cấu trúc hợp lý.

Cuộc khảo sát đƣợc thực hiện từ đầu tháng 09 năm 2013. Dữ liệu thu đƣợc từ

khảo sát đƣợc mã hóa và làm sạch trƣớc khi đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS for

Windows 20.0 qua các bƣớc phân tích sau:

-Thống kê mơ tả-Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha-Phân tích nhân tố EFA-Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu-Phân tích tƣơng quan và hồi quy tuyến tính bội-Kiểm định các giả thiết-Kiểm định sự khác biệt qua ANOVA và T-test-Đƣa ra kiến nghị

Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để loại bỏ các biếncó hệ số tƣơng quan giữa biến và tổng nhỏ < 0.3 (Nunnally & Bernstein, 1994) và

thang đo đƣợc chấp nhận khi hệ số Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu > 0.6.

Sử dụng nhân tố khám phá EFA để loại bỏ các biến có thơng số nhỏ < 0.5

bằng cách kiểm tra hệ số tải nhân tố và các phƣơng sai trích đƣợc.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

×