1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình thi công còn có thể làm ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thoát nước trong khu vực, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường trong khu vực.

Quá trình thi công còn có thể làm ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thoát nước trong khu vực, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường trong khu vực.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cơ (Giai đoạn 1)”- Q trình vận hành máy móc, thiết bị thi công xảy ra hiện tượng chập điện

dẫn đến cháy, nổ.

- Hệ thống điện khơng an tồn, chạm chập điện, quá tải phát sinh cháy, nổ.

- Sự bất cẩn của công nhân như hút thuốc, đốt giấy, đốt rác; sử dụng máy móc

thiết bị khơng đúng các quy trình an tồn, phát sinh cháy, nổ.

- Thiên tai giơng, sét, bão.

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong q trình thi cơng. Tuy

nhiên nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường.

c. Sự cố ùn tắt và tai nạn giao thông

Do phải vận chuyển một khối lượng vật tư, nguyên vật liệu nên sự cố ùn tắt và

tai nạn giao thơng có thể xảy ra. Các sự cố và nguyên nhân thường gặp như sau:

- Tuyến đường vận chuyển hẹp.

- Xe chở vật tư, nguyên vật liệu quá tải, cồng kềnh.

- Xe và máy móc thiết bị thi công không đảm bảo kỹ thuật; không thực hiện

tốt công tác kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.

- Lái xe, người tham gia giao thông bất cẩn, hoặc thiếu ý thức, không chấp

hành tốt Luật giao thông đường bộ....

2.1.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ mơi trường đề xuất thực hiện

2.1.3.1 Bụi và khí thải

Để phòng ngừa và giảm thiểu ơ nhiễm bụi và khí thải trong giai đoạn thi công,

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

a. Đối với bụi

 Giảm thiểu bụi phát sinh từ từ hoạt động đào, đắp đất và san nền mặt bằng

phân lô, san ủi nền đường

- Thi công dứt điểm từng đoạn, từng hạng mục; thực hiện tốt việc quản lý

công tác xây dựng và giám sát công trường.

- Xây dựng tốt kế hoạch đào và vận chuyển, lựa chọn tuyến đường vận chuyển

hợp lý, loại phương tiện giao thông.

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi cơng đoạn nào

thì hồn thành đoạn đó, thu gom và vệ sinh sạch sẽ trước khi qua đoạn khác.

- Có kế hoạch thi cơng và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư

tập trung vào cùng một thời điểm.

- San lấp đến đâu thì đầm kỹ đến đấy nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh từ mặt

đất vào khơng khí, kể cả trên công trường và tại bãi chứa đất thải.

- Tưới nước làm ẩm các vùng đất đang đào đắp trên cơng trình, bãi tạm chứa

đất đá dùng đắp nền, đường công vụ.

- Dùng máy bơm để phun nước sao cho bề mặt cần làm ẩm được tưới đều

không tạo ra bùn nhão.

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh22Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”- Bãi chứa tạm vật liệu là đất, đá hoặc đất phế thải có thể tích > 20m 3 trong

trường hợp phát sinh nhiều bụi sẽ sử dụng các tấm vải bạt để ngăn bụi phát tán, bố trí

bãi chứa có chiều cao khơng q 1,5m để thuận tiện xử lý.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Hạn chế được lượng bụi, khí thải trong q trình đào đắp san ủi mặt

đường.

- Nhược điểm: Các công tác này phải được tiến hành liên tục trong quá trình thi cơng.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao, dễ thực hiện.

Giảm thiểu bụi, khí thải trong vận chuyển

- Vật liệu chở trên các phương tiện vận hành dù trên đường địa phương hay

đường Quốc lộ có khả năng phát tán bụi đều được làm ẩm. Sử dụng các xe có nắp để

chở đất, đá. Trong trường hợp khơng đủ xe có nắp, khi chở các loại vật liệu này các

xe sẽ được phủ bạt. Bạt phủ là loại vải dầu và được buộc chặt vào thành xe để bạt

không bay trên đường.

- Không sử dụng các phương tiện đã quá niên hạn sử dụng để hạn chế lượng

khí phát thải vào mơi trường và đảm bảo an tồn giao thơng.

- Tổ chức bố trí chiều xe đi lại thơng thống, hợp lý, khơng đồng thời trút đổ

ngun vật liệu cùng một lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực dự án.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Hạn chế được lượng bụi, khí thải phát sinh trong q trình vận

chuyển.

- Nhược điểm: Đòi hỏi ý thức chấp hành của chủ phương tiện ra vận chuyển.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao, dễ thực hiện.

Giảm thiểu bụi phát sinh từ công trường thi công

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng

hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

- Tưới nước làm ẩm đường trong công trường, khu vực để vật liệu, khu vực trộn bê

tơng ít nhất 01 lần vào những buổi (ngày) nắng trong mùa mưa và ít nhất 02 lần vào mùa

khô.

- Vệ sinh đường bằng thủ công; không dùng máy xịt sạch bụi, cát trên mặt

đường để rải nhựa.

- Xi măng, sắt thép, và các vật liệu hạt mịn khác được kết hợp với khối lượng

lớn sẽ được chứa trong kho kín.

- Khơng thực hiện thi công và vận tải từ 22h đến 6h sáng để không gây ảnh

hưởng đến các khu vực xung quanh.

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu

vực công trường và các khu vực phụ cận, tiến hành thu gom 01 lần/ngày.

* Ưu và điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh23Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”- Ưu điểm: Hạn chế được lượng bụi phát sinh từ cơng trường.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao.

b. Đối với khí thải

 Giảm thiểu khí thải do các phương tiện thi cơng

- Tránh dùng các phương tiện thi công đã quá cũ, vừa gia tăng tiêu hao nhiên

liệu vừa tăng lượng khí thải ra.

- Yêu cầu cán bộ, công nhân kiểm tra thiết bị trước khi vận hành làm giảm

tiêu hao nhiên liệu và các khí thải của động cơ.

- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa

cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo mơi trường và u cầu an tồn khi thi cơng.

- Đối với khí thải động cơ: khó áp dụng các biện pháp giảm thiểu khắc phục.

Tuy nhiên, đây là dạng nguồn thải phân tán, lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân

bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ơ nhiễm mơi trường khơng khí khơng

đáng kể.

- Giám sát khí thải từ các thiết bị thi cơng, xe, máy, sao cho ơ nhiễm khơng

khí khơng vượt q giới hạn ghi trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT). Giám sát và quản lý nghiêm ngặt,

không cho phép đốt các phế thải trong khu vực Dự án.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Hạn chế được lượng khí thải trong q trình thi cơng cơng trình.

- Nhược điểm: Các cơng tác này đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ, ý thức

bảo vệ mơi trường cơng nhân lao động.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi.

 Giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ

gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định.

- Bố trí thùng rác chuyên dụng tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng

ngày. Phối hợp với đội vệ sinh môi trường địa phương để được thu gom và vận

chuyển rác đến bãi xử lý tập trung.

- Nghiêm cấm tình trạng phóng uế ra môi trường gây mất mỹ quan khu vực

của công nhân tham gia thi công trên công trường.

* Ưu và điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn:

- Ưu điểm: Hạn chế được khí thải phát sinh tại khu vực lán trại.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao.

2.1.3.2 Nước thải

Để giảm thiểu các tác động đến nguồn nước trong giai đoạn thi công, Chủ dự

án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

 Đối với nước thải cơng trình:

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh24Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”- Tận dụng tối đa các nguồn nước để phục vụ cho bảo dưỡng các cơng trình.

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất.

- Tuyên truyền cho công nhân thi công ý thức được vấn đề giữ vệ sinh chung

trong khu vực, tuân thủ quy định về thải bỏ chất thải đúng nơi quy định.

- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh công trường, hạn chế tối đa nguyên vật liệu, dầu

mỡ rơi vãi trên công trường tránh hiện tượng nước cuốn trơi vật liệu vào hệ thống thốt

nước.

- Bố trí các hệ thống dẫn dòng, thốt nước mưa tạm thời trong khu vực thi

công,...

- Khi thực hiện biện pháp phun nước tưới ẩm để giảm thiểu ơ nhiễm khơng

khí, tiến hành phun nhẹ tránh tạo dòng chảy cuốn theo chát bẩn xuống nguồn nước.

- Dầu mỡ sử dụng cho phương tiện thi công và dầu mỡ thải từ các phương tiện

vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi cơng được quản lý chặt chẽ, để ở nơi có mái

che, cách xa nguồn nước và thải bỏ sau đó vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

 Đối với nước thải sinh hoạt:

- Liên hệ nhà dân trong khu vực dự án để công nhân sinh hoạt.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt trong q trình xây dựng như trên

đang được nhiều cơng trường áp dụng, với thời gian thi công ngắn.

 Đối với nước mưa chảy tràn:

- Hạn chế các hoạt động đào đắp, thi công vào những ngày mưa để tránh hiện

tượng trôi rửa chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước.

- Chú trọng việc xây dựng hệ thống thốt nước mưa trên cơng trường, nhằm

hạn chế nước mưa chảy tràn qua các khu vực đào đắp đất, tập kết đất thải hoặc các

khu vực hố móng sâu.

- Tiến hành vệ sinh, thu gom lượng chất thải trong phạm vi khu vực thi công

sau mỗi ngày làm việc để hạn chế chất bẩn trên bề mặt khu vực.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Dễ thực hiện, không tốn nhiều kinh phí.

- Nhược điểm: Phụ thuộc phần lớn vào ý thức bảo vệ môi trường của lực

lượng công nhân trên công trường

2.1.3.3 Chất thải rắn

Để giảm thiểu các tác động của CTR trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án

cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

a. Đối với chất thải rắn xây dựng

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi cơng bằng việc tính toán hợp lý

vật liệu, giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản

lý, giám sát cơng trình.

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh25Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cơ (Giai đoạn 1)”- Lượng đất bóc bề mặt sẽ được Chủ dự án tận dụng để đắp gia cố các khu vực

thấp trũng.

- Đối với các loại vật liệu, sắt thép thừa,… và các vật liệu khác phát sinh trong

và sau q trình xây dựng còn có giá trị sử dụng được thu gom để tái sử dụng hoặc

bán lại cho các cá nhân hay đơn vị có nhu cầu.

- Tổ chức thu gom định kỳ các loại chất thải rắn phát sinh tại công trường

nhằm tiện lợi cho công tác xử lý.

- Sau khi kết thúc quá trình xây dựng thì tồn bộ chất thải rắn phát sinh còn lại

phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Sơ đồ thu gom CTR tại công trường thi công được thể hiện ở hình 2.Nguồn phát sinh

Phân loạiTái sử dụng

Lưu trữKhơng có khả năng tái sử

dụng

Thu gom - vận chuyểnĐơn vị thu muaBãi rác của địa phươngHình 1. Sơ đồ thu gom chất thải rắn trên cơng trường

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Tận dụng triệt để các loại chất thải rắn, hạn chế thấp nhất lượng phát

sinh.

- Nhược điểm: Thời gian phân loại tốn nhiều thời gian.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao.

b. Chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu tác động do chất thải rắn:

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể cơng

nhân và lán trại, trong đó có chế độ thưởng phạt.

- Tuyên truyền cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

- Thu gom rác thải và đổ bỏ vào nơi quy định hàng ngày.

+ Trong các khu vực (lán trại, cơng trường,...) đều bố trí các thùng chứa rác

thải sinh hoạt để thuận tiện cho đội vệ sinh của công trường thu gom cuối ngày.

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh26Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Hợp đồng với Cơng ty Cổ phần

Mơi trường và Cơng trình Đô thị Huế vận chuyển, xử lý.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Hạn chế thấp nhất lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

- Nhược điểm: Đòi hỏi ý thức chấp hành của cơng nhân.

- Tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi cao.

2.1.3.4 Chất thải nguy hại

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực của chất thải nguy hại,

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Hạn chế tối đa việc sửa chữa thiết bị, máy móc trong khu vực.

- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom riêng vào thùng chứa có nắp đậy kín,

dán nhãn riêng biệt và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo

đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2015/TTBTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại và Thông tư số

34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

2.1.3.5 Tiếng ồn và bực xạ nhiệt

- Chỉ vận hành các máy móc, thiết bị và phương tiện có mức ồn nguồn hoặc

gắn thiết bị giảm thanh để mức ồn nguồn đạt tiêu chuẩn. Bảo trì máy móc, thiết bị và

phương tiện trong suốt thời gian thi công.

- Lựa chọn các trang thiết bị để việc sử dụng thiết bị với mức ồn thấp nhất và

đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên.

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy khơng cần thiết để giảm

mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất.

- Quy định tốc độ xe, máy móc thi cơng khi hoạt động tại cơng trường

<5km/h.

- Khơng sử dụng các thiết bị gây mức ồn nguồn >70 dBA hoặc các hoạt động

có thể tạo ra mức ồn >70 dBA để thi công vào ban đêm.

- Công nhân thi công được trang bị trang thiết bị hạn chế hoặc chống ồn.

- Bố trí lịch thi cơng và vận chuyển hợp lý, hạn chế q trình thi cơng và vận

chuyển trong thời gian yên tĩnh (ban đêm). Tăng khối lượng thi công và vận chuyển

vào các ngày nghỉ, cuối tuần để hạn chế tác động của tiếng ồn đến môi trường sống

của dân cư và các cơ sở lân cận theo tiêu chuẩn môi trường quy định.

- Thiết bị thi công được kiểm tra định kỳ (06 tháng/lần) để giảm thiểu tiếng

ồn, khói, bụi và an toan giao thơng.

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các khu vực dân cư vào giờ cao

điểm hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân.Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh27Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”- Những biện pháp liên quan đến hoạt động xây dựng của các nhà thầu sẽ được

đưa vào điều kiện dự thầu và được xét đến khi tuyển thầu, hợp đồng xây dựng nhằm bắt

buộc các nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ mơi trường.

* Ưu và nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp trên.

- Ưu điểm: Không tốn kém nhiều đến kinh phí.

- Nhược điểm: Phụ thuộc nhiều vào nhận thức bảo vệ môi trường của người

lao động trực tiếp trên cơng trường.

- Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản và dễ thực hiện.

2.1.3.6 Giảm thiểu các tác động xấu khác

a. Tai nạn lao động

Để giảm thiểu các tai nạn lao động, đảm bảo an tồn sức khỏe cơng nhân, Chủ

dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Sử dụng các phương tiện thiết bị thi công hiện đại hạn chế khả năng xảy ra

tai nạn lao động.

- Lập tổ an toàn lao động và cử người chuyên trách; xây dựng, ban hành và

yêu cầu công nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội quy lao động, nội quy về trang

bị bảo hộ lao động, nội quy về an toàn điện, an toàn cháy nổ,…

- Tổ chức huấn luyện, giáo dục về cơng tác an tồn vệ sinh lao động cho nhân

viên;

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động về công tác bảo hộ lao

động. Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho cơng nhân như: ủng, giày,

găng tay, kính, khẩu trang, nút chống tiếng ồn, áo quần bảo hộ lao động,...

- Đặt biển báo hiệu tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực dễ xảy ra tai nạn lao động.

Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

- Thường xuyên chú trọng cải tiến, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp.

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong q trình thi cơng.

- Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng

các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Tiến hành cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn

nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy kỷ luật

lao động, an toàn vệ sinh lao động, các quy trình quy phạm. Kiên quyết đình chỉ

cơng việc của cơng nhân thiếu ý thức chấp hành hoặc vi phạm nội quy kỷ luật.

- Trang bị tủ thuốc lưu động, cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho

cơng nhân tại các cơng trình.

b. Sự cố cháy nổ

Để giảm thiểu các sự cố cháy, nổ trong q trình thi cơng cơng trình, Chủ dự

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh28Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”án thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Quy định khu vực chứa nhiên liệu, có bảo vệ, che chắn, phun nước tưới ẩm

trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

- Lắp đặt biển báo PCCC tại các khu vực thi công. Các loại vật liệu dễ cháy,

nổ được lưu trữ và cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có khả năng gây nổ.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC tại chỗ, nhất là các khu vực có nguy

cơ cháy, nổ cao.

- Khơng sử dụng máy móc thiết bị thi cơng, điện khi có giơng, sét.

c. Thiên tai, bão lụt

Hàng năm, khu vực Dự án thường gặp các rủi ro do thiên tai như: Mưa lớn,

bão, áp thấp nhiệt đới. Chủ dự án sẽ được thực hiện các biện pháp giảm thiểu như

sau:

- Khi có mưa bão phải che kín, chằng chống lại các khu lán trại, kho chứa vật

liệu thi công.

- Không xây dựng lán trại, kho, bãi chứa vật liệu xây dựng ở những nơi có

nguy cơ sạt lở đất, dễ ngập lụt.

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán

bộ cơng nhân của Ban quản lý cơng trình để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

* Ưu, nhược điểm, tính khả thi của các biện pháp lựa chọn.

- Ưu điểm: Giảm thiểu các sự cố đáng tiếc xảy ra.

- Tính khả thi: Biện pháp dễ thực hiện, mang tính khả thi cao.

2.2. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, cơng trình bảo vệ mơi

trường trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành

Trong giai đoạn này, Dự án sẽ tiếp nhận chôn cất mồ mả di dời từ hoạt động

giải phóng mặt bằng của các Dự án đầu tư trên địa bàn.

Bảng 3.16. Các tác động đến môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Tác động khơng

Tác động có liên

Stt

Nguồn gây tác động

liên quan đến chất

quan đến chất thải

thải

1.Hoạt động của phương tiện

giao thơng vào ra nghĩa trang- Khí thải, bụi, tiếng

ồn2.Hoạt động chơn cất- Khí thải, mùi

- Nước thải3.Nước mưa chảy tràn qua khu

vực dự án- Nước mưa chảy tràn4.Hoạt động thăm viếng mộ của - Khí thải

thân nhân người đã khuất

- CTNH- Trật tự an tồn giao

thơng

- Tiếng ồn- Tiếng ồn

- Trật tự xã hộiChủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh29Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”SttNguồn gây tác độngTác động có liên

quan đến chất thảiTác động khơng

liên quan đến chất

thải- CTRSH

2.2.1. Dự báo các tác động

2.2.1.1. Tác động đến môi trường khơng khí

(1) Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông

Các phương tiện giao thông phục vụ cho hoạt động tang lễ chủ yếu là xe cá

nhân của người thân trong gia đình tham gia chơn cất. Hoạt động của các phương

tiện này sẽ làm phát sinh bụi và các chất ô nhiễm như CO, SO x, NOx,... ảnh hưởng

đến chất lượng mơi trường khơng khí.

Tuy nhiên, công tác chôn cất mộ di dời được thực hiện rải rác, không tập trung

cùng một thời điểm cộng thêm khu vực Dự án thống nên lượng khí thải phát sinh từ

các phương tiện không gây tác động đến mơi trường và con người.

(2) Khí thải từ hoạt động làm lễ trước chơn cất

Khí thải phát sinh trong hoạt động làm lễ trước chôn cất chủ yếu là từ việc đốt

nhang, vàng mã của gia đình có mộ di dời hay thăm mộ cũng góp phần làm tăng hàm

lượng các chất ơ nhiễm trong khơng khí. Đây là hoạt động mang tính văn hóa, tín

ngưỡng nên khơng thể tránh khỏi. Hơn nữa, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian

chôn cất hay thăm viếng nên lượng phát sinh mang tính gián đoạn, khơng đáng kể.

2.2.1.2. Nước thải

(1) Nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn này, Dự án chỉ phục vụ chôn cất các mộ di dời từ hoạt động

giải phóng mặt bằng của các Dự án khác đầu tư trên địa bàn nên nước thải sinh hoạt

phát sinh rất ít, hầu như khơng có, do đó khơng gây tác động đến môi trường và con

người tại khu vực.

(2) Nước mưa chảy tràn

Tải lượng nước mưa chảy tràn tương tự như trong giai đoạn xây dựng. Khi

trời mưa sẽ tạo thành dòng chảy cuốn theo bụi và các chất thải rắn như: đất, cát, tro

(do đốt các vật liệu dùng trong q trình cúng tế và chơn cất), xác bã thực vật,...

Trường hợp khơng có hệ thống thu gom và thốt nước mưa hoặc chất thải phát sinh

khơng được thu gom, quản lý và xử lý thích hợp thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi

các chất ô nhiễm, làm gia tăng độ đục và các chất ô nhiễm trong nguồn nước.

2.2.1.3. Chất thải rắn

Hoạt động tang lễ sẽ gây phát sinh chất thải rắn, bao gồm bao nilông, bánh

ngọt, trái cây, các loại giấy tiền vàng bạc,… được mang đến cúng tế, ttải lượng phát

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh30Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”sinh các loại chất thải này ước tính khoảng 5kg/ngày. Các chất thải nếu khơng có

biện pháp thu gom thích hợp gây ơ nhiễm môi trường khu vực.

2.2.1.4. Tiếng ồn

Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông chủ yếu phát sinh ra từ động cơ và do

sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng cửa xe,

tiếng rít phanh, còi,…

Hoạt động chơn cất những ngơi mộ này được thực hiện khơng tập trung. Do

đó, tác động của tiếng ồn đến môi trường và con người khơng đáng kể.

2.2.1.5. Sự cố ngập úng

Hệ thống mương thốt nước trong khu vực thiết kế không đảm bảo cho việc

tiêu thoát nước mưa, sẽ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động của nghĩa

trang. Nếu ngập úng kéo dài trong vài ngày, khơng có biện pháp xử lý sẽ ảnh hưởng

đến cảnh quan của nghĩa trang, đồng thời có thể làm chết các cây cảnh trong khu vực

dự án, gây ô nhiễm môi trường.

2.2.1.6. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương

(1)Tác động tích cực

Khi Dự án đi vào hoạt động, chủ yếu là tác động mang tính tích cực đối với

tình hình kinh tế - xã hội của địa phương:

- Dự án góp phần hồn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống các khu nghĩa trang

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đáp ứng nhu cầu di dời mồ mả, phục vụ cơng tác giải phóng mặt bằng và

chơn cất mồ mã theo đúng quy hoạch.

(2)Tác động tiêu cực

Khi dự án đi vào hoạt động, lượng phương tiện đi qua khu vực làm ảnh hưởng

xấu đến trật tự an toàn giao thông, cụ thể là làm, gây ách tắc giao thông, ngồi ra có

thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thơng.

2.2.2. Các cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường đề xuất thực hiện

2.2.2.1. Bụi và khí thải

Bụi do xe chạy được hạn chế rất nhiều do mặt đường được xây dựng bằng

bêtông nhựa và bê tông xi măng. Tuy nhiên để phòng ngừa và giảm thiểu ơ nhiễm

bụi và khí thải trong giai đoạn vận hành, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện

pháp sau:

- Quét dọn sạch sẽ khuôn viên, bãi đỗ xe và đoạn đường giao thông.

- Phun tưới đoạn đường giao thơng trước cổng nghĩa trang trong những ngày

nắng nóng để giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường.

- Hoàn thiện các biển báo giao thông quy định về tốc độ đối với các loại xe

khi chạy trên tuyến đường nhằm tránh hiện tượng chạy quá tốc độ làm cuốn đất, cát

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh31Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”từ mặt đường lên gây ô nhiễm bụi, tăng sự chấn động, tiếng ồn.

- Cây xanh được trồng hai bên lề đường vừa tạo cảnh quan vừa góp phần ngăn

chặn bụi, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đồng thời cải thiện mơi trường

khơng khí trên tuyến.

- Định kỳ tuyến đường này sẽ được bảo dưỡng những điểm có nguy cơ bị hư

hỏng, xuống cấp nhằm tránh hiện tượng xuất hiện các ổ voi, ổ gà trên tuyến làm tăng

các chấn động, độ ồn khi có phương tiện giao thông chạy qua.

- Vào các ngày thời tiết khô hanh tiến hành phun nước giữ ẩm cho tuyến

đường để tránh tình trạng bụi phát tán vào mơi trường khơng khí.

2.2.2.2. Nước thải

Đề xuất với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong

việc quản lý, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người

dân trong khu vực để bảo đảm không gây ô nhiễm nước trên địa bàn.

- Tuân thủ phương án quy hoạch trong bố trí mặt bằng, tạo dựng địa hình hợp

lý để hạn chế tối đa xói mòn và cuốn trơi đất.

- Hệ thống thốt nước mưa đã được xây dựng trong giai đoạn trước để thoát

nước mưa gồm các cống thốt nước ngang đường quy mơ vĩnh cửu gồm các cống

khẩu độ B500 thoát nước ngang các tuyến quy hoạch và các cống thoát nước địa hình

trên đường vào nghĩa trang.

2.2.2.3. Chất thải rắn

Để giảm thiểu các tác động của chất thải rắn, khi dự án đi vào hoạt động, Chủ

dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Chất thải rắn là vòng hoa, giấy vàng mã,... là những loại chất thải luôn được

phát sinh do tính chất tín ngưỡng của người dân. Tro sinh ra khi đốt các vật liệu này

sẽ được thu gom vào các thùng chứa rác để tiện cho việc thu gom và khơng phát tán

ra ngồi mơi trường.

- Bàn giao cơng trình cho đơn vị chức năng quản lý khai thác và duy tu bảo

dưỡng.

- Yêu cầu đơn vị quản lý thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động,

đặc biệt là biện pháp giảm thiểu chất thải rắn.

2.2.2.4. Tiếng ồn

- Nghiêm cấm sử dụng còi xe khi đi vào dự án.

- Xe không sử dụng tắt máy

2.2.2.5. Sự cố ngập úng

- Cơng trình được đầu tư hệ thống thoát nước mưa ngang và dọc đảm bảo

thoát nước mưa chảy tràn, tránh sự cố ngập nước.

- Đối với các cơng trình giao thơng, những đoạn trũng thấp hay bị ngập úng

cục bộ đã được đầu tư xây bổ sung hệ thống cống và hố ga thu gom và thoát nước

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình thi công còn có thể làm ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thoát nước trong khu vực, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường trong khu vực.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×