1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
l. Sân lễ – Bãi xe:

l. Sân lễ – Bãi xe:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cơ (Giai đoạn 1)”Thốt nước mặt:

Khu vực quy hoạch có địa hình đồi, độ dốc lớn và nhiều lưu vực. Hiện trạng

thoát nước mặt chủ yếu là theo triền đồi đổ về các lưu vực và theo địa hình tự nhiên

thốt ra về phía Nam củ khu quy hoạch.

Hiện trạng hệ thông cấp điện, điện chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc:

Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch hiện chưa có hệ thống cấp điện, chiếu

sáng và hệ thống thông tin liên lạc.

Hiện trạng hệ thống cấp nước:

Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch hiện chưa có hệ thống cấp nước

Hiện trạng hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường và nghĩa địa:

Trong khu quy hoạch khơng có các cơng trình về thu gom rác thải, xử lý vệ

sinh mơi trường và khu vực có nước thải bẩn, đa số là thốt nước tự nhiên. Mơi

trường khơng khí trong lành.

Hiện trạng phòng cháy, chữa cháy:

Trong khu vực quy hoạch xây dựng khơng có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

1.2. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của Dự án

1.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng

Cơng trình tận dụng triệt để nguồn vật liệu xây dựng tại địa phương nơi gần

nhất nhằm giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành xây dựng cơng trình, nâng cao hiệu

quả đầu tư xây dựng cho dự án.

- Đất đắp được tính theo cước vận chuyển tại vị trí mỏ đất Tróc Voi, Thủy

Phương.

- Đá các loại được mua tại mỏ đá Ga Lôi.

- Gạch xây các loại được mua tại nhà máy sản xuất gạch Tuy nen, thị xã

Hương Thủy.

- Xi măng được mua tại nhà máy xi măng Kim Đỉnh Văn Xá, thị xã Hương

Trà và nhà máy xi măng Long Thọ.

- BTN đường được lấy tại trạm Đồng Tâm

- Gỗ các loại được mua tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh trên thị trường

thành phố Huế.

- Sắt thép các loại và các vật liệu xây dựng khác được mua tại thành phố Huế

hoặc các địa phương khác có giá cạnh tranh ...

Nhu cầu nhiên liệu sử dụng

- Nhu cầu cấp nước

Nhu cầu về nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân trên cơng trường:

20 người x 100 lít/ngày = 2m3/ngày.

Lượng nước cần để phục vụ phun giảm bụi... trong quá trình thi cơng tuyến

đường ước tính khoảng 10m3/ngày (vào các ngày khơ hanh).

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý ThịnhKế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”Lượng nước này được đấu nối từ đường ống cấp nước có sẵn của thị trấn trên

quốc lộ 1A gần khu vực dự án.

- Nhu cầu điện năng

Nhu cầu sử dụng điện để chạy máy và điện phục vụ sinh hoạt của cán bộ công

nhân tại các lán trại trên công trường.

Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ mạng điện lưới quốc gia qua trạm biến

áp 220/110KV của thị trấn Phú Lộc

Nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt của công nhân và phục vụ cho việc thi cơng

xây dựng cơng trình được lấy từ lưới điện hạ thế của khu vực, cấp điện áp 220/380V3P+1N-50Hz.

1.2.2. Giai đoạn hoạt động

Cơng trình trong giai đoạn đi vào hoạt động chỉ sử dụng lượng nguyên vật liệu

cần thiết cho mổi đợt bảo trì bảo dưỡng cơng trình.

1.3. Các hạng mục cơng trình của Dự án

1.3.1. Các hạng mục cơng trình chính

Hệ thống giao thơng

San nền, cắm mốc phân lơ

Hệ thống thoát nước

Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng

1.3.2. Các hạng mục cơng trình phụ trợ

Cây xanh

An tồn giao thơng

Cổng vào nghĩa trang:

Nhà Quản trang

Chòi nghỉ

Nhà vệ sinh công cộng:

Sân lễ – Bãi xe

1.3.3 Các hạng mục cơng trình xử lý chất thải và bảo vệ mơi trường

a) Hệ thống thoát nước mưa :

- Hệ thống thoát nước mưa bao gồm: Rãnh dọc 2 bên tuyến và cống ngang

đường.

- Bố trí hệ thống thốt nước rãnh dọc 2 bên tuyến đảm bảo thốt nước theo địa

hình về khu vực tụ thủy thốt ra lưu vực chính.

- Bố trí các cống thốt nước địa hình trong khu vực.

- Tần suất thiết kế cơng trình: P=4%.

b) Hệ thống thốt nước thải:

- Hệ thống thốt nước sinh hoạt bố trí phù hợp với quy hoạch được duyệt

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý ThịnhKế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”- Sử dụng hệ thống ống HDPE Ø300 2 vách ngăn chạy dọc giữa hai dãy lơ.

Trước mắt hệ thống thốt nước thải được hòa vào hệ thống thốt nước mưa và chảy

ra các cửa xả. Khi hệ thống thoát nước thải trong khu vực được đầu tư hoàn chỉnh sẽ

đấu nối với hệ thống thốt nước thải của dự án thơng qua hố tụ chờ đấu nối.

- Ống HDPE được sử dụng gồm 2 loại: Loại chịu lực tải trọng vỉa hè sử dụng

ống HDPE 2 vách loại C được bố trí trên vỉa hè, loại cống chịu lực băng đường sử

dụng ống HDPE 2 vách loại A được bố trí trên những vị trí băng đường. Móng cống

bằng lớp cát đệm đầm chặt K95 dày 15cm, trên đỉnh cống đắp lớp cát đầm chặt K95

dày 15cm.

1.4. Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án

Hiện trạng thoát nước:

- Khu vực quy hoạch có địa hình đồi, độ dốc lớn và nhiều lưu vực. Hiện trạng

thoát nước mặt chủ yếu là theo triền đồi đổ về các lưu vực và theo địa hình tự nhiên

thốt ra về phía Nam củ khu quy hoạch.

- Trong khu quy hoạch khơng có các cơng trình về thu gom rác thải, xử lý vệ

sinh mơi trường và khu vực có nước thải bẩn, đa số là thốt nước tự nhiên. Mơi

trường khơng khí trong lành

- Nước thải của Dự án phát sinh chủ yếu từ giai đoạn thi công xây dựng và

giai đoạn hoạt động và nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom, xử lý sau đó theo triền

đồi đổ về các lưu vực và theo địa hình tự nhiên thốt ra về phía Nam củ khu quy

hoạch.

- Chất lượng nước thải sinh hoạt được so sánh với QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (giá trị C, cột B).Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh10Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”Chương 2

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN;

DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CƠNG

TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG

Dự án xây dựng sẽ gây tác động lên môi trường tự nhiên và xã hội của khu

vực có dự án đi qua, các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên, kinh tế, xã

hội được xem xét, đánh giá trên 02 giai đoạn chính sau:

- Giai đoạn thi cơng xây dựng;

- Giai đoạn hoạt động của Dự án.

2.1. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong

giai đoạn thi công xây dựng

2.1.1. Dự báo các tác động

2.1.1.1. Bụi và khí thải

a. Bụi

* Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất và san nền mặt bằng, san ủi nền

đường

Giai đoạn này tác động trực tiếp đến mơi trường chủ yếu từ q trình san ủi nền

đất, san ủi mặt đường đất để làm đường giao thơng, ngồi ra còn từ q trình phá dỡ các

cơng trình có trong khu vực dự án và từ quá trình chuẩn bị mặt bằng tập kết nguyên vật

liệu. Quá trình san ủi, phá dỡ sẽ phát sinh lượng bụi gây tác động trực tiếp đến công nhân

thi cơng, làm ơ nhiễm mơi trường khơng khí và mơi trường cảnh quan do khối lượng đất

đá, bê tông vụn phát sinh từ cơng trình (đặc biệt trong điều kiện thi cơng có nắng nóng và

gió).

* Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, đất đá, phế thải

Hoạt động bốc dỡ vật tư, nguyên vật liệu (xi măng, cát, đá, sắt thép,...), phế

thải tại công trường luôn phát thải một lượng bụi nhất định. Trong đó, chủ yếu bụi

phát sinh từ bốc dỡ xi măng, cát, sỏi đá.

* Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển, bụi do

xe vận chuyển làm rơi vãi trên đường

Khối lượng bụi phát sinh do rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển không

đáng kể so với bụi phát sinh từ lôi cuốn mặt đất. Sự cộng hưởng bụi tại khu vực thi

công sẽ làm gia tăng tải lượng bụi và tác động lớn đến cán bộ công nhân thi công.

Tải lượng bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu lớn.

Nếu không có biện pháp giảm thiểu, bụi phát sinh sẽ gây tác động đến môi trường,

nhất là khi phương tiện vận chuyển qua các đoạn đường chạy dọc sát khu dân cư,

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh11Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”khoảng cách từ khu dân cư đến tuyến đường nhỏ.

Hoạt động xây dựng dự án sẽ làm gia tăng hàm lượng bụi, gây ô nhiễm cục bộ

tại khu vực xây dựng và trên tuyến đường vận chuyển. Những tác động này có kiểm

sốt khi đơn vị thi cơng thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu, thêm vào đó các tác

động này chỉ mang tính chất tạm thời và chấm dứt khi hoạt động xây dựng hoàn

thành.

Ngoài các nguồn bụi nên trên, công nghệ thi công các tuyến đường cũng làm

phát sinh lượng bụi, đặc biệt là công đoạn làm sạch bụi để rải thảm nhựa. Nếu áp

dụng biện pháp làm sạch bụi bằng máy xịt sẽ gây ô nhiễm đến mơi trường xung

quanh. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu cũng tác động đến phát sinh lượng bụi lớn hay

nhỏ, nếu thi cơng trong điều kiện nắng gió, độ ẩm thấp thì lượng bụi phát sinh sẽ lớn.

Tác động của bụi

- Tác động đến sức khỏe con người

Bụi phát sinh trong q trình thi cơng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

công nhân trên công trường, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ ảnh hưởng

trực tiếp người dân sống người dân sống ven đường và tiếp đến là người tham gia

giao thông trên đường.

Tác hại của bụi chủ yếu có thể xảy ra đối với sức khoẻ của con người là gây ra

các loại bệnh như: bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, ung thư

phổi, tràn dịch màng phổi, dầy màng phổi, xẹp phổi,... Đặc biệt là các bệnh bụi phổi,

bệnh này có thể biến chứng đưa đến tử vong; các loại bệnh ngồi da như nhiễm trùng

da, viêm da, khơ da, nấm mốc, sạm da,… các loại bệnh về mắt như kích thích màng

tiếp hợp, viêm mi mắt, đỏ mắt, mắt hột,…

Tuy nhiên, tác động đó chỉ diễn ra trong thời gian thi công và việc thi công lại

diễn ra trong vùng thưa dân cư nên mức độ tác động được đánh giá là không đáng kể.

- Tác động đến cảnh quan, môi trường sinh thái

Nồng độ bụi cao sẽ làm giảm tầm nhìn và làm xấu đi cảnh quang của khu vực

và giảm chất lượng khơng khí.

Nồng độ bụi cao sẽ làm giảm chất lượng khơng khí, tác động xấu đến mơi

trường khơng khí, chẳng hạn: làm thay đổi các phản ứng quang hố trong khơng khí

(ví dụ, làm tăng tốc độ một số phản ứng trong khơng khí như phản ứng oxi hóa SO 2

thành SO3), lan truyền phát tán bụi trong vùng rộng lớn hơn, hấp phụ nhiều hơn các

chất độc lên bề mặt,... và khi lắng đọng xuống mặt đất, sẽ tác động bất lợi đến các hệ

sinh thái trên cạn, đến sức khoẻ con người...

Sa lắng bụi sẽ kéo theo ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực Dự án và vùng

lân cận. Nguồn nước mặt bị ô nhiễm sẽ gây tác động đến sức khỏe con người và hệ

sinh thái dưới nước.Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh12Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”Tuy nhiên, do khu vực thực hiện Dự án có diện tích phần lớn là đất ruộng lúa,

khơng gian thống đãng nên mức độ tác động là thấp. Khi các cơng trình xây dựng

xong, khơng khí sẽ trở lại trong lành.

b. Khí thải

- Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị ,phương tiện vận chuyển

Quá trình vận hành các loại máy móc, thiết bị thi cơng trên cơng trường như:

Máy đào, máy ủi, máy đầm nén, máy trộn bê tông,...

Thành phần của khí thải gồm: CO2, SO2, NO2, CO, CxHy,... gây ơ nhiễm mơi

trường khơng khí, tác động đến sức khỏe công nhân xây dựng và tác động đến cảnh

quan trong khu vực.

Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng xe tải sử dụng nguyên liệu dầu

Diezel.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các

loại xe vận tải 10 tấn, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

Như vậy, các chất ơ nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh vào

mơi trường khơng khí sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập

trung cùng một lúc của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển.

- Mùi phát sinh từ khu vực lán trại của công nhân

Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân tại công trường sẽ phát sinh các

chất thải như nước thải, chất thải rắn. Các chất thải này nếu không được thu gom xử

lý để lâu ngày phát sinh mùi gây ơ nhiễm mơi trường khơng khí và ảnh hưởng đến

sức khỏe cán bộ công nhân thi cơng trên cơng trường.

Các tác động của khí thải:

Các khí thải phát sinh trong giai đoạn thi cơng cơng trình giao thơng phát tán

trong khơng khí gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực và lân cận, tuỳ thuộc vào

hướng gió. Các tác động của các chất ơ nhiễm khơng khí có thể kể đến như sau:

Bảng 1. Tác động của các chất gây ơ nhiễm khơng khí

Chất gây ơ

STT

Tác động

nhiễm

- Tác nhân gây biến đổi khí hậu, mưa axit;

- Với nồng độ SOx, NOx cao có thể nhiễm độc qua da, làm

giảm dự trữ kiềm trong máu

Nồng độ SO2 (mg/m3)

Khí axít

1

8 - 13

Giới hạn phát hiện bằng mũi

(SOx, NOx)

20 -30

Giới hạn gây độc tính

50

Giới hạn gây kích thích hơ hấp, ho

130 - 260

Giới hạn gây nguy hiểm

1.000 - 1.300 Giới hạn gây tử vong

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh13Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cơ (Giai đoạn 1)”STT234Chất gây ơ

nhiễmTác động- Khí CO khơng độc với thực vật vì CO→CO2 cây xanh sử

dụng cho quá trình quang hợp;

- Tác hại của CO đối với con người và động vật do

hemoglobin có ái lực mạnh với CO hơn là O2.

Nồng độ CO (ppm)

Oxyt

50

Nhiễm độc nhẹ

cacbon(CO)

100 Nhiễm độc vừa phải, chóng mặt

250 Nhiễm độc nặng, chóng mặt

500 Buồn nơn, nơn, trụy

1.000 Hơn mê

10.000 Tử vong

- Gây rối loạn hơ hấp phổi

Khí

- Gây hiệu ứng nhà kính

cacbonic

- Tác hại đến hệ sinh thái

(CO2)

- Tăng khả năng làm biến đổi khí hậu

Gây ra cảm giác khó chịu, tiếp xúc trong thời gian lâu có thể

Mùi hơi

ảnh hưởng đến hệ hơ hấp, chóng mặt, nhức đầu rối loạn thần

kinhc. Tiếng ồn, rung động

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, phương tiện và thiết bị

máy móc thi cơng trên cơng trường như máy ủi, máy đầm nén, khoan, xe trộn bê

tông,... đồng thời từ quá trình thi cơng cơng trình như bốc dỡ ngun vật liệu, đào

đắp đất, thi công hệ thống cống nước,...

Mức ồn do các máy móc, thiết bị thi cơng và các phương tiện vận chuyển

được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Mức ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công1Máy ủiMức ồn (dBA) cách nguồn ồn 15 m

(1)

(2)

93,0

93,02Máy đầm nén-72,0 - 74,03Xe tải-82,0 - 94,04Máy trộn bê tông75,075,0 - 88,0STT Thiết bị5Bơm bê tông

80,0 - 83,0

Nguồn: (1) Nguyễn Đình Tuấn và nnk; (2) - Mackernize, L.da, 1998Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

l. Sân lễ – Bãi xe:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×