1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 102 trang )


57và quản trị, liên kết, hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm mới. ACB khơng

ngừng nâng cao, hồn thiện mạng lưới cơng nghệ thơng tin, trình độ quản trị hệ

thống, bảo mật thông tin nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng khi tham gia

sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, từ đó nâng cao niềm tin của khách hàng vào

dịch vụ ngân hàng điện tử, dần dần biến nó thành thói quen thanh tốn cho người sử

dụng.

3.2.1. Thời cơ

Việc hội nhập với nền kinh tế thế giới là một thời cơ thuận lợi cho ngân hàng Á

Châu tăng vốn, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và cơng nghệ hiện đại. Các doanh

nghiệp trong và ngồi nước sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Ngân

hàng là nhà cung cấp dịch vụ, vì vậy, Ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng

có điều kiện phát triển tốt khi khách hàng của họ có hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, một môi trường tiềm năng cho các

doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện

rõ rệt, mức sống ngày càng được nâng cao.

Hạ tầng công nghệ viễn thông ngày càng được mở rộng, không ngừng nâng

cao, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển thương mại điện tử nói chung và phát

triển ngân hàng điện tử nói riêng.

Nhận thức của xã hội về các dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng được cải thiện

rõ rệt.

Hành lang pháp lý cho ngân hàng điện tử ngày càng được hồn thiện

Định hướng phát triển khơng dùng tiền mặt của Chính Phủ đã trở nên gần gũi

với người dân và tạo cho người dân một thói quen khi thanh tốn.

3.2.2. Thách thức

Sự phụ thuộc vào cơng nghệ, giao dịch trên ngân hàng điện tử được tích hợp trên

các thiết bị điện tử như máy vi tính, điện thoại di động, mạng internet. Điều này làm

giảm những thiếu sót trong môi trường xử lý thủ công truyền thống, nhưng lại tăng

sự phụ thuộc, làm gia tăng rủi ro giao dịch.58Sự phụ thuộc vào đối tác công nghệ, ứng dụng cơng nghệ thơng tin làm tăng tính

phức tạp trong q trình vận hành, phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ internet, …

trong đó có nhiều giao dịch có thể nằm ngồi sự kiểm sốt của Ngân hàng.

Cạnh tranh và cuộc chạy đua cơng nghệ, việc nhanh chóng và đưa các sản phẩm

mới ra thị trường là một đặc trưng của dịch vụ ngân hàng điện tử. Với sức ép về sự

cạnh tranh, việc thử nghiệm các sản phẩm ngân hàng điện tử chỉ được thử nghiệm

trong một thời gian ngắn. Vì vậy, đó cũng là một khó khăn đối với Ngân hàng, xây

dựng chiến lược phát triển hợp lý, quản lý rủi ro là một thách thức đối với Ngân

hàng trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tội phạm công nghệ cao, đánh cắp thông tin tài khoản, thơng tin cá nhân ngày

càng gia tăng. Điều đó khiến ACB phải chú trọng nhiều đến công tác kiểm soát an

ninh, chứng thực khách hàng, bảo vệ dữ liệu, các thủ tục kiểm toán giúp đảm bảo sự

bảo mật thông tin cho khách hàng.

Sự chấp nhận của người dân, hiện nay, với sự phát triển ngày càng cao của đời

sống, trình độ của người dân cũng được nâng cao cùng với nhu cầu thanh toán ngày

càng gia tăng cũng là một điều kiện tốt cho sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện

tử. Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn ăn sâu trong cách

nghĩ của người Việt, việc thay đổi quan điểm của khách hàng cũng là một thách

thức không nhỏ đối với Ngân hàng TMCP Á Châu.

3.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Trong chương 2 ta đã nghiên cứu, phân tích về các kết quả nghiên cứu cũng như

một số gợi ý chính sách từ kết quả khảo sát. Đây là nghiên cứu về các nhân tố tác

động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á

Châu khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu điều chỉnh thang đo cho thấy

có 4 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn bao gồm:

 Dễ sử dụng (Desudung)

 Hiệu quả mong đợi (Hieuqua)

 Rủi ro giao dịch (Ruiro)59 Hình ảnh ngân hàng (Hinhanh)

Thang đo đã được kiểm định, và đáp ứng các yêu cầu về giá trị, độ tin cậy và sự phù

hợp của mô hình.

Từ kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp của mơ hình đưa ra đối với quyết

định lựa chọn ngân hàng điện tử của khách hàng, cũng như các yếu tố đưa ra đều

phù hợp, mang một ý nghĩa thiết thực đối với Ngân hàng TMCP Á Châu trong việc

cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đến với khách hàng. Nghiên cứu đã kiểm định

mối quan hệ giữa các nhân tố tới việc lựa chọn dịch vụ của khách hàng, giúp Ngân

hàng TMCP Á Châu hiểu rõ hơn các thành phần tác động đến quyết định lựa chọn

dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó có biện pháp chiến lược phù hợp nhằm nâng cao tỷ

lệ khách hàng lựa chọn và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Nghiên cứu cho thấy tại Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực Tp. Hồ Chí Minh ,

yếu tố rủi ro trong giao dịch, dễ sử dụng và đạt hiệu quả mong đợi đóng một vai trò

quan trọng trong quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng.

Kết quả nghiên cứu cũng có thể mở rộng để đo lường các dịch vụ khác mà Ngân

hàng TMCP Á Châu cung cấp, chẳng hạn dịch vụ thẻ…Tuy nhiên, tác giả cũng

khuyến cáo khi áp dụng nghiên cứu này cho các loại hình dịch vụ khác thì phải có

những điều chỉnh và bổ sung để thang đo phù hợp với đặc trưng từng loại dịch vụ

cụ thể.

Trong mơ hình hồi qui, nghiên cứu đã xác định được mức độ quan trọng của các

yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn ngân hàng điện tử của khách hàng.

Trong đó, nhân tố rủi ro giao dịch (Ruiro) có tác động mạnh nhất đối với quyết định

lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng vì có hệ số Beta= 0.367 là lớn

nhất, nhân tố tác động mạnh thứ 2 đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện

tử của khách hàng là thành phần hiệu quả mong đợi (Hieuqua) với Beta = 0.348,

tiếp theo là thành phần dễ sử dung (Desudung) với Beta = 0.283. Như vậy, muốn tác

động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng, tác giả đề

xuất một số giải pháp nhằm tác động đến các yếu tố ảnh hưởng.603.3.1. Đối với Rủi ro giao dịch (Ruiro)

Theo kết quả nghiên cứu, vẫn đề rủi ro giao dịch có ảnh hưởng mạnh nhất đến

quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. Giá trị trung bình

của thang đo rủi ro giao dịch là 3.01. Theo đó khách hàng tương đối tin tưởng vào

hệ thống giao dịch trên e-banking của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Vấn đề rủi ro giao dịch là vấn đề đáng chú ý của ngân hàng trong quá trình cung

cấp dịch vụ cho khách hàng. Khi xây dựng hệ thống ngân hàng điện tử, ngân hàng

luôn luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, hạn chế những rủi ro

phát sinh. Các sản phẩm e-banking luôn tiềm tàng rủi ro giao dịch cao, khách hàng

giao dịch qua kênh này thường ít kiên nhẫn với những thiếu sót của ngân hàng. Rủi

ro giao dịch còn xuất hiện với những cuộc tấn cơng và thâm nhập vào hệ thống máy

tính và mạng của ngân hàng. Hậu quả của những cuộc tấn công này thường thường

là không thể nào lường trước được, có thể chỉ là một sự mất mát thơng tin cá nhân

hoặc cũng có thể là một vụ đánh cắp tài khoản với giá trị vơ cùng lớn. Đó là thách

thức với ngân hàng khi triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử, cũng là một thách thức

đối với khách hàng khi chấp nhận sử dụng dịch vụ.

Hiện tại, Ngân hàng TMCP Á Châu đã từng bước hoàn thiện hệ thống giao dịch

điện tử với việc xác thực hai nhân tố để chống lại các trò lừa đảo trực tuyến, phần

mềm gián điệp,...hay các thâm nhập bất hợp pháp nhắm vào ngân hàng và khách

hàng. Tuy nhiên, để nâng cao mức độ an toàn cho các giao dịch:

 Xây dựng hệ thống ngân hàng điện tử nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch:

khi xây dựng hệ thống, ACB luôn đặt mối quan tâm hàng đầu vào các mục tiêu cụ

thể là bảo đảm bí mật và tồn vẹn dữ liệu, hệ thống sẵn sàng liên tục, khả năng xác

thực khách hàng và giao dịch là một yếu tố quan trọng nhằm phát triển dịch vụ ngân

hàng điện tử

 Quản lý chặt chẽ quá trình triển khai và kiểm tra hệ thống

 Cung cấp các thông tin về hệ thống của ngân hàng: Cần hướng nhân viên

hướng dẫn khách hàng cụ thể và rõ ràng về các rủi ro và lợi ích của khách hàng khi

cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Cần thơng báo đầy đủ và chính xác cho khách61hàng về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng và của ngân hàng đối

với các vấn đề liên quan đến các giao dịch trực tuyến, đặc biệt là những vấn đề có

thể phát sinh từ những lỗi xử lý và vi phạm an ninh hệ thống.

 Trên website nên có những cảnh báo và giải thích cho các khách hàng về các

biện pháp bảo vệ an ninh và những cách phòng ngừa thích hợp mà khách hàng nên

thực hiện khi truy cập vào tài khoản trực tuyến của họ. Các thủ tục phòng ngừa nên

bao gồm việc tuân theo các bước để ngăn chặn các giao dịch trái phép và giả mạo

tài khoản, cũng như bảo đảm rằng khơng một ai khác có thể giả dạng khách hàng

hay có những truy cập trái phép vào tài khoản trực tuyến của khách hàng. Nâng cao nhận thức của khách hàng: khách hàng có tin tưởng vào dịch vụ

ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Á Châu hay không phụ thuộc rất nhiều

vào sự hiểu biết và tuân thủ các yêu cầu về an ninh khi thực hiện giao dịch. Do đó,

ngân hàng cần phổ biến kiến thức về đảm bảo an ninh mạng cho khách hàng của

mình. Khi áp dụng một cơng cụ hay chức năng có liên quan đến việc bảo đảm an

tồn, tồn vẹn dữ liệu và xác thực, ngân hàng cần phải thông báo và hướng dẫn

khách hàng để họ sử dụng đúng cách. Phổ biến kiến thức và thông báo kịp thời sẽ

giúp khách hàng hiểu các yêu cầu về an ninh và thực hiện đúng các bước cần thiết

trong giao dịch cũng nhu báo cáo lại cho ngân hàng về sự cố an ninh. Cần có những

khuyến cáo cho khách hàng như khách hàng phải bảo vệ thông tin cá nhân, mã truy

cập, mật khẩu..và có xuất hiện trên màn hình truy cập vào giao dịch trực tuyến. Ngân hàng nên khuyến cáo khách hàng thực hiện các biện pháp phòng ngừa

như: cài đặt các phần mềm chống virus, chống phần mềm gián điệp, cập nhật

thường xuyên các chương trình diệt virus. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tiến công nghệ: Khi triển khai và phát triển dịch

vụ ngân hàng điện tử, vốn, công nghệ, cơ sở hạ tầng chính là yếu tố nền tảng,

cần được quan tâm, chú trọng hàng đầu. Việc nâng cấp, mở rộng đường

truyền,...là một việc làm cần thiết để đề phòng các trường hợp người truy cập

đồng thời đông quá làm tắc nghẽn hệ thống gây khó chịu cho khách hàng sử

dụng dịch vụ. Đối với các ngân hàng và khách hàng, yếu tố bảo mật thông tin là62vô cùng quan trọng. Đây là một yếu cơ bản gây nên rào cản tâm lý khi khách

hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng điện tử. Việc này đòi hỏi ngân hàng phải đầu tư

giải pháp tổng thể từ cơ sở hạ tầng đến các phần mềm bảo mật và đội ngủ chuyên

gia bảo mật cùng với chuyên viên giỏi nghiệp vụ ngân hàng.

3.3.2. Đối với Hiệu quả mong đợi (Hieuqua)

Yếu tố Hiệu quả mong đợi là yếu tố tác động mạnh thứ 2 đến quyết định lựa

chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu Beta = 0,348.

Khách hàng đánh giá khơng cao vì yếu tố này. Giá trị trung bình của thang đo Hiệu

quả mong đợi đạt 4.84, chưa đạt đến giá trị 5 (đồng ý). Như vậy, Ngân hàng TMCP

Á Châu cần phải: Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giúp

khách hàng cảm thấy thuận tiện khi giao dịch, giúp khách hàng cảm nhận được hữu

ích khi sử dụng dịch vụ. Ngân hàng cần có đường dây hỗ trợ dịch vụ khách hàng khi khách hàng có

vướng mắc, giải quyết khiếu nại cho khách hàng nhanh chóng, đồng thời Ngân hàng

TMCP Á Châu cần phải đẩy mạnh hoạt động dịch vụ marketing cho dịch vụ ngân

hàng điện tử, đào tạo nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp, nghiên cứu phát triển trung

tâm dịch vụ khách hàng giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình thực hiện giao

dịch với hệ thống ngân hàng điện tử. Nhân viên tư vấn nghiệp vụ hiểu rõ các đặc tính, tư vấn khách hàng để khách

hàng thấy được hiệu quả khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Thường xuyên tổ

chức các lớp đào tạo để nhân viên tiếp cận với những tiện ích nhằm tư vấn cho

khách hàng tốt hơn. Đưa nhiều tiện ích hơn khi thực hiện giao dịch trên ngân hàng điện tử :Hiện

nay, trên ACB Online, khách hàng có thể vay, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thực hiện

dịch vụ thanh tốn quốc tế, dịch vụ thẻ... Đó là những ưu điểm mà ít ngân hàng thực

hiện được. Và cũng là một thế mạnh của Ngân hàng TMCP Á Châu trong hệ thống

ngân hàng.63 Nâng cao chất lượng dịch vụ: Có thể giữ chân được khách hàng hiện tại, tạo

ấn tượng tốt cho khách hàng tiềm năng cũng như có thể cạnh tranh với dịch vụ của

các ngân hàng khác, trước hết các ngân hàng cần phải hoàn thiện và nâng cao dịch

vụ của các sản phẩm sẵn có cũng như hướng tới phát triển các sản phẩm mới để đa

dạng hóa, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Phát triển các sản phẩm mới: Ngoài các sản phẩm hiện có, ACB cần đa dạng

các sản phẩm của Ngân hàng điện tử nhằm hạn chế việc khách hàng phải trực tiếp

đến ngân hàng giao dịch để thực hiện các giao dịch mà ngân hàng điện tử chưa cung

cấp. ACB cần nghiên cứu, phát triển và cung cấp các dịch vụ ở mức độ cao hơn và

mang lại nhiều lợi nhuận hơn như dịch vụ quản lý quỹ, cho th tài chính...điện tử

hóa các thủ tục,...tiến tới xây dựng các chi nhánh hoạt động trên môi trường điện tử.

3.3.3. Đối với Dễ sử dụng (Desudung)

Yếu tố Dễ sử dụng là yếu tố tác động mạnh thứ 3 đến quyết định chấp nhận

e-banking của khách hàng với Beta =0,283. Các thang đo “Desudung1”,

“Desudung2”, “Desudung3” đều đạt giá trị cao so với giá trị đồng ý= 5, chỉ có

thang đó “Desudung4” chưa đạt đến giá trị = 5, Giá trị trung bình của yếu tố này

5.05, yếu tố này được khách hàng đánh giá cao nhất. Điều đó cho thấy, với các

tính năng cung cấp và giao diện sử dụng thân thiện, cú pháp đơn giản, có giao

diện dành riêng cho điện thoại, khiến người sử dụng cảm thấy dễ dàng trong việc

sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Hiện tại, dịch vụ ngân hàng điện tử được cung cấp bởi rất nhiều ngân hàng,

mỗi ngân hàng đều cố gắng hồn thiện dịch vụ để mang lại lợi ích cho khách

hàng cao nhất. Trong bối cảnh khó khăn và cạnh tranh đó, Ngân hàng TMCP Á

Châu ln cố gắng hoàn thiện dịch vụ, đưa ra các phiên bản dễ dàng sử dụng trên

máy tính, và điện thoại, các tính năng ngày càng nhiều, tiện ích cao đồng thời

giao diện dễ sử dụng. Hiện tại, giao diện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại

ACB được khách hàng đánh giá tương đối cao, đó là cũng là một bước đi thành64công của Ngân hàng TMCP Á Châu trong quá trình triển khai dịch vụ ngân hàng

điện tử. Tuy nhiên ACB nên: Phát hành cẩm nang giao dịch trên ACB Online để khách hàng có thể dễ

dàng sử dụng hơn. Hiển thị số điện thoại hỗ trợ trên màn hình dịch vụ e-banking, hiện nay, số

điện thoại hỗ trợ cho cả hệ thống của Ngân hàng TMCP Á Châu chuyên về dịch

vụ ngân hàng điện tử ln trong tình trạng quá tải. Tuy có sự hỗ trợ từ các chi

nhánh, phòng giao dịch tuy nhiên có nhiều giao dịch, nhưng do đặc thù riêng

trên ngân hàng điện tử mà nhân viên kênh phân phối không thể tư vấn hoặc giải

quyết cho khách hàng được. Có màn hình chạy thử để nhân viên có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng

khi khách hàng lần đầu tiên đăng kí dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng

TMCP Á Châu. Hoàn thiện website của ngân hàng: Để website ngân hàng là kênh thông tin

quan trọng và là phương tiện marketing hiệu quả cho thương hiệu cũng như sản

phẩm của Ngân hàng, Website ACB cần được thiết kế cho dễ sử dụng, thông tin

chặt chẽ, phong phú, đầy đủ và được cập nhật liên tục. Từ ngữ được sử dụng

phải rõ ràng, dễ hiểu giúp khách hàng nắm bắt được những thông tin thiết yếu

trong thời gian ngắn nhất.

3.3.4. Đối với Hình ảnh ngân hàng (Hinhanh)

Tuy theo trong bài nghiên cứu, hình ảnh ngân hàng khơng có tác động đến

quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng, tuy nhiên, các

yếu tố như lòng tin, dễ sử dụng, phần nào đã giải thích ý nghĩa của hình ảnh

ngân hàng đến quá trình lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại

Ngân hàng TMCP Á Châu. Với việc cung cấp dịch vụ tốt, những hỗ trợ trực

tuyến cho khách hàng cũng là một cách đưa hình ảnh ngân hàng trở nên gần gũi

hơn trong lòng khách hàng khi giao dịch.653.3.5. Một số kiến nghị khác

3.3.5.1. Một số kiến nghị khác với Ngân hàng TMCP Á Châu

Hoạt động của các ngân hàng và tổ chức thị trường tài chính nước ngồi trên

thị trường Việt Nam đang ngày càng mở rộng, nhất là kể từ khi Việt Nam gia

nhập vào WTO. Hiện nay, có rất nhiều ngân hàng có uy tín, độ an tồn cao, có

khả năng cạnh tranh tốt. Do đó, đón đầu xu thế, lối đi, tạo tiền đề thuận lợi cho

việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một thách thức lớn đối với Ngân

hàng TMCP Á Châu. Đối với ACB cần phải đưa ra các biên pháp phù hợp nhằm

phát triển thêm nữa dịch vụ ngân hàng điện tử cũng như hoàn thiện hơn trong q

trình cung cấp dịch vụ:

 Hồn thiện mơ hình tổ chức phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Để hoàn

thiện hơn, Ngân hàng TMCP Á Châu cần xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm

cụ thể của từng đơn vị, cá nhân trong bộ máy hoạt động của mình:

+ Ban phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử: có vai trò quan

trọng trong việc tạo ra sản phẩm mới trong việc kinh doanh dịch vụ ngân hàng

điện tử, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên

trong việc hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ Phòng chăm sóc khách hàng: hiện nay bộ phân dịch vụ chăm sóc khách

hàng tại ngân hàng vẫn còn nhiều thiếu sót, kinh nghiệm chưa nhiều trong việc

xử lý sự cố. Phòng dịch vụ ngân hàng điện tử chỉ hoạt động vào giờ hành chính

nên chưa có sự hỗ trợ kịp thời cho khách hàng. Vì vậy, cần xem xét, xây dựng bộ

phận hỗ trợ khi khách hàng có nhu cầu, mau chóng, giúp khách hàng hài lòng khi

thực hiện giao dịch. Tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn: ACB cũng nên phát triển

hơn nữa các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để khuyến khích khách hàng tìm

hiểu và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Quảng cáo thông qua báo đài: Đối với những khách hàng chưa giao dịch

với ngân hàng, những khách hàng khơng có thời gian tham gia hội nghị thì66phương tiện truyền thơng cũng là một kênh quảng bá sản phẩm đến công chúng

rất hữu hiệu.

 Phát triển nguồn nhân lực: Trong bối cảnh kinh tế hiện đại như hiện nay,

thì tri thức, năng lực của con người trở thành nguồn tài nguyên của một số quốc

gia và chính vì thế, tất cả các nước đang cố gắng đào tạo, nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có trình độ chun

mơn tốt và tránh tình trạng “chảy máu chất xám” thì ACB phải có chính sách đãi

ngộ thỏa đáng. Vì vậy, thường xun có những buổi học rèn luyện kỹ năng cho

nhân viên đồng thời nên có chính sách đãi ngộ hợp lý. Chế độ thưởng phạt

nghiêm minh, cơ chế đánh giá nhân viên công bằng, khách quan. Có chính sách

tiền lương phù hợp với năng lực của nhân viên và tương xứng với mức độ công

việc được giao.

 Xây dựng và hồn chỉnh chính sách khách hàng: Chính sách ưu đãi đối với

khách hàng VIP và khách hàng thân thiết là điều không thể thiếu để giữ chân

khách hàng. Hiện tại, ACB đã có những chính sách ưu đãi khách hàng VIP và

khách hàng thân thiết, tuy nhiên chỉ là giai đoạn đầu, còn có rất nhiều hạn chế.

3.3.5.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

 Bổ sung hồn thiện khn khổ pháp lý và cơ chế chính sách cho việc phát triển

dịch vụ ngân hàng điện tử: Vấn đề pháp lý, hiện tại nhiều ngân hàng đã và đang

phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, đưa nhiều tiện ích đến cho khách hàng. Ngân

hàng TMCP Á Châu cũng như các ngân hàng khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

đang từng bước đưa ngân hàng đến gần hơn với từng khách hàng, tuy nhiên cơ sở

pháp lý vẫn còn thiếu, chưa đầy đủ, ở Việt Nam vẫn chưa có luật giao dịch ngân

hàng điện tử.

 Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngân hàng

thương mại tự đầu tư, hợp tác liên kết và vay vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng thanh

tốn điện tử, hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng.673.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu đo lường các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân

hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực Tp Hồ chí Minh, tuy nhiên theo

nhận định vẫn còn một số yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của

khách hàng như thông tin online, sở thích cá nhân, chính sách của chính phủ, yếu tố

xã hội, văn hóa...chưa được đề cập trong nghiên cứu này.

Nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực Tp.

Hồ Chí Minh. Khả năng tổng qt của mơ hình sẽ cao hơn nếu nghiên cứu được lặp

lại trên nhiều địa phương khác.

Các vấn đề trên là những hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Đề tài này chỉ dừng lại là một đề tài nghiên cứu khoa học, nó chỉ ra một cơng cụ

đo lường tốt. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, những nhà nghiên cứu tiếp theo có

thể tiếp tục phỏng vấn thêm nhiều khách hàng khác nhau ở các phân khúc khác

nhau để đưa ra những đánh giá cụ thể và chính xác hơn về ảnh hưởng của các nhân

tố đến quyết định lựa chọn ngân hàng điện tử của khách hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong xu thế hội nhập và tự do tài chính, dịch vụ ngân hàng điện tử đã mở ra

nhiều triển vọng cho sự phát triển của ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, cũng còn đó

khơng ít những khó khăn, thách thức. Đây sẽ là vũ khí của các ngân hàng do những

ưu thế vượt trội của nó so với ngân hàng truyền thống. Để phát triển ngân hàng điện

tử, không chỉ riêng nổ lực của mỗi Ngân hàng TMP Á Châu mà còn có Chính phủ,

khách hàng...Vì vậy, đòi hỏi Ngân hàng TMCP Á Châu phải có chiến lược, sách

lược, đường đi nước bước cho phù hợp để đưa dịch vụ ngân hàng điện tử đi vào

cuộc sống của khách hàng một cách gần gũi và hiệu quả nhất.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×