1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

I. Cách mở, đăng nhập vào phần mềm Cadence

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 27 trang )


3. Sau khi khởi động hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux 4 ta có màn hình

đăng nhập hệ thống: Usename: root, Password: 123456.4. Click chuột phải chọn Open Terminal.

5. Sau đó sử dụng các lệnh cơ bản trong Linux để mở phần mềm Virtuoso

Cadence:

# license

# ls

# cd 180nm

# ls

# source tsmc180.csh

# virtuoso &46. Để tạo thư viện mới chọn File-> New-> Library-> Đặt tên thư viện library:

(Ví dụ là Nhom4). Ta chọn Attach to an existing technolody library. Nhấn OK.

Tiếp theo chọn thư viện công nghệ (Technology Library): tsmc18.5II. Hướng dẫn cách vẽ Schematic và mô phỏng bằng Cadence Schematic

Ví dụ hướng dẫn vẽ mạch và mơ phỏng cổng logic cơ bản: OR 2 đầu vào. Các

bước thực hiện để vẽ sơ đồ nguyên lý Schematic như sau:

1.Để tạo một cell mới ta chọn File->New-> Cellview-> Chọn tên Cell: OR, View:

Schematic-> OK.62. Trong file Schematic, để lấy ra các linh kiện như transistor PMOS, CMOS

thì ban đầu chọn các linh kiện bằng cách chọn trên thanh công cụ Create->

Instance (hoặc bấm phím tắt i) thì cửa sổ Add Instance hiện ra rồi để chọn thư viện

Library click Browse: Chọn thư viện: tsmc180, cell: pmos2v, view: symbol -> Ok.7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

×