1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

II. Hướng dẫn cách vẽ Schematic và mô phỏng bằng Cadence Schematic

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 27 trang )


2. Trong file Schematic, để lấy ra các linh kiện như transistor PMOS, CMOS

thì ban đầu chọn các linh kiện bằng cách chọn trên thanh công cụ Create->

Instance (hoặc bấm phím tắt i) thì cửa sổ Add Instance hiện ra rồi để chọn thư viện

Library click Browse: Chọn thư viện: tsmc180, cell: pmos2v, view: symbol -> Ok.7*

Lấy transistor Nmos tương tự.

3. Để thay đổi đặc tính của transistor: thay đổi transistor PMOS chọn Q thay

đổi L=180nm, W(M)=4um. Còn thay đổi NMOS: L=180nm, W(M)=1um để thỏa

mãn độ rộng của Pmos lớn hơn Nmos gấp 2n lần với n là số đầu vào.

Sau khi đã nhập giá trị cho linh kiện ta đưa ra màn hình làm việc của Cadence

Virtuoso Schematic.

4. Sau khi đã đưa ra file mơ phỏng thì kết nối đường dây của linh kiện lại sử

dụng phím tắt W (hoặc bấm Create-> Wire). Ta được mạch như hình vẽ-85. Khi kết nối xong, chọn Pin cho các đầu vào, đầu ra bằng cách bấm phím tắt

P (hoặc chọn trên thanh công cụ: Create-> Pin).

Chọn các chân pin ở mục Pin Names như : VDD, GND, A, B; mục Direction:

chọn Input. Bấm OK.9Chọn các chân pin đầu ra ở mục Pin Names: OUT; mục Direction chọn:

Output. Bấm OK.Nối các chân pin đầu vào, đầu ra như hình vẽ.

6. Sau khi đã vẽ xong sơ đồ nguyên lý thì Save and Check lại. Nếu có lỗi thì

kiểm tra và sửa lại sơ đồ nguyên lý.

7. Muốn tạo Symbol: Chọn trên thanh cơng cụ Create-> Cellview-> from

Cellview -> OK, Sau đó vẽ lại hình dạng của cổng OR.108. Mơ phỏng sơ đồ nguyên lý

Mở thư viện analoglib để lấy các dạng đầu vào.

Để tạo nguồn: click vào file trên thanh công cụ -> open -> library -> Chọn thư

viện: analoglib, chọn cell: vdc, chọn dạng symbol -> OK.

Muốn tạo đất Ground: click vào file trên thanh công cụ -> open -> library ->

Chọn thư viện: analoglib, chọn cell: vdc, chọn dạng symbol. Ấn OK.

Tương tự để tạo xung đầu vào: click vào file trên thanh công cụ -> open ->

library -> Chọn thư viện: analoglib, chọn cell: vpluse, chọn dạng symbol. Ấn OKĐể thay đổi các đặc tinh của dạng đầu vào thì bấm phím tắt Q cửa sổ Edit Object

Properties thay đổi nguồn VDD ở mục DC Voltage là 1,8V11.

Tương tự thay đổi đặc tính đầu vào là các xung pluse có điện áp 1 (Voltage 1)

= 0V, điện áp 2 (Voltage 2) = 1,8V, chu kì xung (period) = 1ns, sườn lên (rising

time) =50ps, sườn xuống (falling time ) = 50ps12Sau đó, chọn nối các dạng đầu vào mạch nguyên lý.Để thực hiện mô phỏng, chọn Launch->ADE L sẽ chạy ra môi trường mô

phỏng. Bấm vào biểu tượng Choose Analyes

thời gian stop là 10ns, chọn moderate -> ấn OK.13bên góc phải màn hình rồi chọnBấm tiếp vào biểu tượng Setup Outputs

vào các đường đầu vào, đầu ra. Bấm OK.14chọn from Schematic rồi kíchChọn Run để chạy mơ phỏng, ta thu được kết quả:15III. Hướng dẫn vẽ Layout

1. Đểmở file Layout chọn file-> new-> cell: OR, view: layout. Bấm OK.

Trong file Layout, chọn các linh kiện bằng cách bấm phím tắt I, chọn các linh kiện:

PMOS, CMOS từ thư viện tsmc180. Chọn Open-> Library: tsmc180 -> cell:

pmosv2 hoặc nmosv2, view: layout.Đưa các linh kiện ra màn hình layout.

Chọn linh kiện PMOS bấm Q để thay đổi L=180 nm, W=4 nm. Tương tự thay

đổi cho transistor NMOS.: L=180 nm, W=1 um

2.Để tạo cổng Body cho các transistor thì ta bấm phím tắt Q chọn Parameter - > thay

đổi body_typeL: detached, body_typeR: detached.163. Tạo nguồn chọn M1_NACTIVE từ thư viện tsmc180 bằng cách bấm phím

tắt i, chọn Browse -> library: tsmc180, cell: M1_NACTICE, view: symbolic. Chọn

giá trị hàng và cột của nguồn sao cho nó bao phủ hết các PMOS. Ví dụ chọn 4

hàng, 22 cột.17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

×