1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

III. Hướng dẫn vẽ Layout

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 27 trang )


3. Tạo nguồn chọn M1_NACTIVE từ thư viện tsmc180 bằng cách bấm phím

tắt i, chọn Browse -> library: tsmc180, cell: M1_NACTICE, view: symbolic. Chọn

giá trị hàng và cột của nguồn sao cho nó bao phủ hết các PMOS. Ví dụ chọn 4

hàng, 22 cột.17Tạo đất tương tự chọn M1_PACTIVE và cũng chọn giá trị hàng và cột cho

phù hợp.

4. Sau khi đã chọn các linh kiện, ta bắt đầu kết nối 2 cổng Body với nhau.

Lớp Body bao gồm 3 lớp là: lớp DIFF, lớp METAL1, lớp NIMP.

Để vẽ từng lớp đơn giản hơn thì ta có thể hiển thị riêng mình lớp đó bằng

cách: chọn trên thanh cơng cụ LSW, chọn NV, trên thanh công cụ của cửa sổ

Layout, chọn View -> Redraw (hoặc phím tắt Clt+R). Lần lượt kết nối các cổng

Body của transistor PMOS, CMOS

Lớp Metal1 dùng để kết nối với nguồn hoặc đất.

Các lớp Metal 2 nối các cổng D hoặc S với nhau. Để vẽ được lớp Metal ta

dùng các lỗ via. Lấy lỗ via bằng cách click vào Create trên thanh công cụ -> Via

hoặc bấm phím tắt o chọn: M2_M1.18Tạo tên của các Pin: Để tương thích giữa Schematic và Layout thì ta phải

đánh tên cho các Pin của Layout: A, B, OUT, VDD, GND. Muốn gán Pin cho lớp

metal nào thì phải chọn label tương ứng của metal đó. Ví dụ muốn gán Pin cho lớp

metal2 (Metal2 draw) thì phải chọn Metal2 pin tương ứng.

5. Kết nối các cổng theo đúng sơ đồ nguyên lý

Ta được mạch layout như sau:IV. Kiểm tra DRC

Để kiểm tra nếu layout vi phạm các luật thiết kế hay khơng thì ta thực hiện

bằng cách lựa chọn: Calibre trên thanh công cụ -> Run DRC.

Calibre sẽ yêu cầu một file runset để load file. Browse

file:/root/TSMC180PDK/analog_traning_pdk/Calibre/drc/caliber.drc19Bấm Run DRC để chạy.

Sau đó sẽ hiện ra một bảng kiểm tra lỗi. Nó sẽ hiển thị tổng số lỗi vi phạm luật

của Layout. Kích vào nút mũi tên trên thanh cơng cụ để chuyển đến lỗi cần sửa.

Bấm từng lỗi để sửa trên mạch Layout.

Sau khi sửa lỗi, thì quay lại DRC để xác nhận lại các lỗi xem đã được sửa

chưa. Khi quay trở lại DRC thì phải lưu lại file vừa mới sửa. Khi đã sửa xong thì

các nút tích xanh sẽ xuất hiện. Trường hợp khi check lại còn 6 lỗi thì đây là các lỗi

về mật độ nên có thể chấp nhận được và chạy DRC thành cơng.20Khi đó chạy thành cơng DRC sẽ hiện như hình vẽ trên và sẽ chuyển sang bước

tiếp theo là kiểm tra sự tương thích giữa mạch nguyên lý schematic và layout

(LVS)

V. Kiểm tra LVS

Mặc dù layout có thể đã kiểm tra xong DRC, nhưng mạch vẫn không hoạt

động đúng như mong đợi nếu nó khơng thích hợp với mạch ngun lý. Ví dụ nếu

quên kết nối cổng Body ở mạch nguyên lý, mặc dù ở Layout đã kết nối và qua

bước DRC thì LVS sẽ báo thiếu đường ở cổng Body.

Để chạy LVS chọn: Calibre -> LVS. Tương tự như khi mở DRC, 1 cửa sổ xuất

hiệnyêu

cầu

file

runset

để

mở.

Browse

tới

file:

/root/TSMCPDK/analog_training_pdk/Calibre/lvs/caliber.lvsSau đó bấm Run LVS để chạy

Cửa sổ LVS RVE sẽ hiện các lỗi giữa mạch nguyên lý schematic và layoyut.

LVS sẽ kiểm tra các linh kiện, các chân pin xem có được nối đúng không. Ta phải

quay lại mạch nguyên lý schematic và layout để kiểm tra lại.

Khi các sửa xong các lỗi thì chạy lại LVS. Nếu thành cơng thì cửa sổ LVS sẽ

hiện lên như sau:

21VI. Chạy PEX

Trong phần này sẽ mơ tả cách để trích các thành phần ký sinh từ mạch layout.

Nó bao gồm các tụ điện và điện trở.

Để chạy PEX chọn: Calibre -> Run PEX. Tương tự xuất hiện 1 cửa sổ yêu cầu

file runset browse tới file: /root/TSMCPDK/analog_training_pdk/Calibre

/PEX/calibre.rcx22Sau đó kiểm tra Input bên trái và Layout click vào “ Export from layout

viewer” và trong Netlist click vào “ Export from schematic viewer”. Thêm vào đó,

trong mục Outputs bên trái để đảm bảo rằng mục Netlist-> Format được chọn tới

CALIBREVIEW.Click vào “Run PEX” để chạy.

Sau khi hoàn thành thì ta sẽ thấy 1 cửa sổ Calibre view setup. Ở mục Calibre

View Type chọn Schematic và Open Calibre Cellview chọn Read-mode. Bấm OK

Sau đó file tham số ký sinh sẽ xuất hiện trên màn hình.23VII. Post-Simulation

Ở bước này phải chạy lại mô phỏng thiết kế khi thêm các tham số ký sinh vào.

Trước tiên tạo 1 file schematic: vào file->new->cellview: library: Nhom4,

Cell: OR_test, View: schematic.24Trong cửa sổ schematic này, ta gọi symbol OR vừa vẽ được ở thư viện Nhom4,

cell: OR. Ở đây thiết lập đầu vào, đầu ra để chạy mô phỏng.Bước tiếp theo, là tạo 1 file config bằng cách: file->New->Library: Nhom4,

cell: OR_test, view: config.Sau đó cửa sổ New Configuration xuất hiện, trong mục Top Cell: chọn

library: Nhom4, Cell: OR_test, view: Schematic. Rồi chọn Use Template: chọn

25Name: spectre rồi bấm OK. Khi đó ở cửa sổ New Configuration mục Gobal

Bindings: sửa ở mục View list: thì viết thêm Calibre vào. Rồi chọn OK.26Lưu file config này lại. Rồi ở mục Cell Bindings chọn vào thư mục của mình

click chuột phải chọn Set Cell View: Calibre -> OK.

Quay lại cửa sổ schematic vừa tạo chạy lại mô phỏng rồi quan sát kết quả.27Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

×