1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Phụ lục 1: Một số Sở giao dịch giao sau trên thế giới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 67 trang )


64Non-Fat Milk

Butter

Class IV Milk

Benzene

Mixed Xylenes44,000 Pounds

40,000 Pounds

200,000 Pounds

42,000 Gallons

42,000 Gallons0.00025

0.00025

0.0001

0.001

0.001US$ 11.00

US$ 10.00

US$ 20.00

US$ 42.00

US$ 42.00Hàng hóa giao dịch ở NYMEX

Products

Vàng

Bạc

Platinum

Palladium

Đồng HG

Nhơm

Dầu thơ (WTI)

Xăng khơng chì

Dầu nhiệt

Propane

Khí thiên nhiên

ThanContract Size

Min Tick Value/Tick

100 Troy Ozs

0.10

US$ 10.00

5000 Troy Ozs0.005

US$ 25.00

50 Troy Ozs

0.10

US$ 5.00

100 Troy Ozs

0.05

US$ 5.00

25,000 Ibs

0.0005

US$ 12.50

44,000 Ibs

0.0005

US$ 22.00

1,000 Barrels

0.01

US$ 10.00

42,000 Gallons

0.0001

US$ 4.20

42,000 Gallons

0.0001

US$ 4.20

42,000 Gallons

0.0001

US$ 4.20

10,000 Mio BTU

0.001

US$ 10.00

1550 Tons

0.01

US$ 15.50Hàng hóa giao dịch ở NYBOT

Products

C à phê Arabica

C à phê Mini

C a cao

Đường No. 11

Đường No.14

Bông #2

Nước cam

CRB Index

USD IndexContract Size

Min Tick Value/Tick

37,500 Lbs

0.0005

US$ 18.75

12,500 Lbs

0.0001

US$ 6.25

10 Tonnes

1.00

US$ 10.00

112,000 Lbs

0.0001

US$ 11.20

112,000 Lbs

0.0001

US$ 11.20

50,000 Lbs

0.0001

US$ 5.00

15,000 Lbs

0.0005

US$ 7.50

USD 500 x Index

0.05

US$ 25.00

USD 1000 x Index 0.01

USD 10.00Hàng hóa giao dịch ở LIFFE Euronext

Products

C à phê Robusta

C a cao

Đường

Lúa mỳ

Lúa mạch

Khoai tâyContract Size

5 Tonnes

10 Tonnes

50 Tonnes

100 Tonnes

100 Tonnes

20 TonnesMin Tick Value/Tick

1.00

US$ 5.00

1.00

STG 10.00

0.10

US$ 5.00

0.05

STG 5.00

0.05

STG 5.00

0.10

STG 2.0065Hàng hóa giao dịch ở on LME

Products

Contract Size

Min Tick Value/Tick

Nhơm

25 Tonnes

0.50

US$ 12.50

Đồng

25 Tonnes

0.50

US$ 12.50

Kẽm

25 Tonnes

0.50

US$ 12.50

Chì

25 Tonnes

0.50

US$ 12.50

Nickel

6 Tonnes

5.00

US$ 30.00

Thiếc

5 Tonnes

5.00

US$ 25.00

Phôi nhôm

20 Tonnes

0.50

US$ 10.00

NA Alum Alloy

20 Tonnes

0.50

US$ 10.00

Polypropylene (PP)

24.75 Tonnes

0.01

USD 0.2475

Polyethylene (LL)

24.75 Tonnes

0.01

USD 0.2475

LMEX Index

USD 10 x Index

0.10

USD 1.00Hàng hóa giao dịch ở TOCOM

Products

Vàng

Bạc

Platinum

Palladium

Nhơm

Xăng

Kerosene

Dầu thơ

Cao su RSS3Contract Size

1 Kg

60 Kg

500 Gm

1.5 Kg

10 Tonnes

100 kilo litre

100 kilo litre

100 kilo litre

5,000 KgMin Tick Value/Tick

Yen 1

Yen 1,000

Yen 0.1

Yen 600

Yen 1.0

Yen 500

Yen 1.0

Yen 1,500

Yen 0.1

Yen 1,000

Yen 10

Yen 1,000

Yen 10

Yen 1,000

Yen 10

Yen 1,000

Yen 0.1

Yen 500Hàng hóa giao dịch ở OME

Products

Cao su RSS3

Cao su TSR 20

Nickel

Nhôm

Chỉ số cao suContract Size

5,000 Kg

10,000 Kg

1,000 Kg

5,000 Kg

20,000 x IndexMin Tick

Yen 0.1

Yen 0.1

Yen 1.0

Yen 0.1

Yen 0.05Value/Tick

Yen 500

Yen 1,000

Yen 1,000

Yen 500

Yen 1,000Hàng hóa giao dịch ở TGE

Products

Bắp

Soybean Meal

Soybean US

Soybean Non-GMO

Azuki (Red Bean)

C à phê Arabica

C à phê RobustaContract Size

100 metric tons

50 metric tons

50 metric tons

10 metric tons

100 metric ton

50 bags

5 metric tonsMin Tick

Value/Tick

Yen 10/ton

Yen 1000

Yen 500

Yen 10/ton

Yen 10/ton

Yen 500

Yen 10/ton

Yen 100

Yen 10/ton

Yen 1000

Yen 10/bag Yen 500

Yen 0.1/ton Yen 50066Đường thô50 metric tonsYen 10/ton* Non-GMO = Non Genetically Modified OrganismYen 500Hàng hóa giao dịch ở SICOM

Products

Cao su RSS1

Cao su RSS3

Cao su TSR 20

RSS 3 Index

Cà phê RobustaContract Size

5 metric tons

20 metric tons

20 metric tons

5000 x Index

10 metric tonsMin Tick

S$0.25

USD0.25/Kg

USD0.25/Kg

USD 0.001

USD1.00Value/Tick

S$12.50

USD 50.00

USD 50.00

USD 5.00

USD 10.00Hàng hóa giao dịch ở China

Products

SHFE Copper

SHFE Aluminum

SHFE Fuel Oil

DCE Soybean

DCE Soybean #2

DCE Soybean Meal

DCE Corn

ZCE Wheat

ZCE Cotton #1

ZCE Green BeanContract Size Min Tick

5 Tonnes

RMB 10.0

5 Tonnes

RMB 10.0

10 Tonnes

RMB 1.0

10 Tonnes

RMB 1.0

10 Tonnes

RMB 1.0

10 Tonnes

RMB 1.0

10 Tonnes

RMB 1.0

10 Tonnes

RMB 1.0

5 Tonnes

RMB 5.0

10 Tonnes

RMB 2.0Value/Tick

RMB 50.0

RMB 50.0

RMB 10.0

RMB 10.0

RMB 10.0

RMB 10.0

RMB 10.0

RMB 10.0

RMB 25.0

RMB 20.0Hợp đồng Futures ở HKE & BMD

Products

Hang Seng Index

Hang Seng mini

H-Shares Index

HIBOR 1 month

HIBOR 3 month

HK 3 Year Note

Dầu cọ thô

Palm Kernel Oil

KLCI Index

KLIBOR 3 month

MGS 3, 5 & 10 YrsContract Size

HKD 50 x Index

HKD 10 x Index

HKD 50 x Index

HKD 15,000,000

HKD 5,000,000

HKD 1,000,000

25 Metric tons

25 Metric tons

RM 50 x Index

RM 1,000,000

RM 100,000Min Tick Value/Tick

1.0

HKD 50.00

1.0

HKD 10.00

1.0

HKD 50.00

0.01

HKD 125.0

0.01

HKD 125.0

0.01

HKD 100.00

1.0

RM 25.00

1.0

RM 25.00

0.5

RM 25.00

0.01

RM 25.00

0.01

RM 10.00Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×