1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ XDNTM TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ XDNTM TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Nông dân

 Buôn bán nhỏ

 Làm thuê

 KhácPHẦN II KHẢO SÁT VỀ SỰ THAM GIA ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI XDNTM

Câu 1: Mức độ hiểu biết của ông/bà về chương trình XDNTM?

 Chưa từng biết

 Hiểu biết cơ bản

 Hiểu biết sâu sắcCâu 2: Mức độ sẵn sàng đóng góp của ơng/bà cho chương trình XDNTM?

 Khơng sẵn sàng đóng góp

 Sẵn sàng đóng gópCâu 3: Các lĩnh vực mà ơng bà sẽ đóng góp để thực hiện chương trình

XDNTM?

 Xây dựng

 Y tế

 Giáo dục

 Kinh tế

 KhácCâu 4: Những cơng trình mà ơng bà kỳ vọng nhà nước sẽ thực hiện trong

chương trình XDNTM?

 Đường giao thơng nơng thơn

 Hệ thống điện

 Cơng trình đê bao phục vụ nông nghiệp

 Bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch ngân hàng

 Khu vui chơi giải trí

 Chợ, trung tâm thương mại

 Bến tàu, bến xe

 KhácCâu 5: Đánh giá của ơng/bà về lợi ích của các cơng trình XDNTM?

 Khơng có lợi ích

 Có lợi íchCâu 6: Sự tham gia của ông/bà trong việc lập kế hoạch xây dựng các cơng

trình XDNTM?

Mức độCó tham giaKhơng tham giaXác định hạng mục thi công

Xác định thứ tự thi công các hạng mục

Xác định thời gian thi công

Câu 7: Sự tham gia của ông/bà trong việc giám sát xây dựng các công trình

XDNTM?

Mức độCó tham giaKhơng tham giaGiám sát tiến độ xây dựng

Giám sát chất lượng cơng trình

Giám sát phát hiện sai sót trong thi cơng

Giám sát nghiệm thu cơng trình

Câu 8: Theo ơng/bà chương trình XDNTM tại huyện Hồng Ngự có thuận lợi

gì?

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Câu 9: Theo ơng/bà chương trình XDNTM tại huyện Hồng Ngự có khó khăn

gì?

……………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Câu 10: Theo ơng/bà cần có những giải pháp gì để nâng cao nguồn vốn góp của

người dân cho chương trình XDNTM tại huyện Hồng Ngự?

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.……….……………………………………………………………………………..

.……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀPHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Năm 2016

Chỉ tiêu1. Vốn chương trình,

dự án lồng ghép

2.VốntrựctiếpXDNTMNăm 2018Số tiềnTỷSố tiềnTỷSố tiềnTỷ(triệutrọng(triệutrọng(triệutrọngđồng)(%)đồng)(%)đồng)(%)72.45554,0 127.28375,1 150.56175,654.85340,835.31720,829.59614,87.0005,27.0004,119.0759,63. Vốn từ đấu giá

quyền sử dụng đất

Tổng sốNăm 2017134.308 100,00 169.600 100,00 199.232 100,00Chỉ tiêu

1. Vốn NSNN

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

2. Vốn tín dụng

3. Vốn của cộng đồng

dân cư

Tổng sốNăm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Số tiền

Tỷ

Số tiền

Tỷ

Số tiền

Tỷ

(triệu

trọng

(triệu

trọng

(triệu

trọng

đồng)

(%)

đồng)

(%)

đồng)

(%)

54.853

73,8 35.317

74,3 29.596

66,4

32.648

44,0 24.903

52,4 21.806

48,9

22.205

29,9 10.414

21,9

7.790

17,5

1.850

2,5

17.57423,712.19725,714.98533,674.277100,0047.514100,0044.581100,00Năm 2016

Chỉ tiêu1. Vốn góp của ngườiSố tiền

(triệu

đồng)

14.262Tỷ

trọng

(%)

81,2Năm 2017

Số tiền

(triệu

đồng)

9.383Tỷ

trọng

(%)

76,9Năm 2018

Số tiền

(triệu

đồng)

11.875Tỷ

trọng

(%)

79,2dân địa phương

2. Vốn góp từ các tổ

chức nước ngồi2.57814,71.96616,12.24515,07344,28487,08655,817.574100,012.197100,014.985100,03. Vốn góp từ các tổ

chức từ thiện, tổ chức

phi chính phủ

Tổng sốNăm 2016

Chỉ tiêuSố tiền

(triệu

đồng)Năm 2017Tỷ

trọng

(%)Số tiền

(triệu

đồng)Năm 2018Tỷ

trọng

(%)Số tiền

(triệu

đồng)Tỷ

trọng

(%)1. Cơng lao động3.23318,41.1959,82.79618,73. Máy móc, thiết bị1.3957,98967,31.1948,03. Hiến đất,…12.94673,710.10682,910.99573,4Tổng số17.574100,012.197100,014.985100,0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ XDNTM TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×