1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (569.85 KB, 68 trang )


dân địa phương

2. Vốn góp từ các tổ

chức nước ngồi2.57814,71.96616,12.24515,07344,28487,08655,817.574100,012.197100,014.985100,03. Vốn góp từ các tổ

chức từ thiện, tổ chức

phi chính phủ

Tổng sốNăm 2016

Chỉ tiêuSố tiền

(triệu

đồng)Năm 2017Tỷ

trọng

(%)Số tiền

(triệu

đồng)Năm 2018Tỷ

trọng

(%)Số tiền

(triệu

đồng)Tỷ

trọng

(%)1. Công lao động3.23318,41.1959,82.79618,73. Máy móc, thiết bị1.3957,98967,31.1948,03. Hiến đất,…12.94673,710.10682,910.99573,4Tổng số17.574100,012.197100,014.985100,0Lĩnh vựcSTT

1Giao thông2Số ngườiTỷ lệ (%)13737,3Y tế8422,93Giáo dục4712,84Kinh tế7319,95Khác267,1367100,0Tổng cộngSTTLĩnh vực1

2

3

4

5

6

7

8Đường giao thơng nơng thơn

Hệ thống điện

Cơng trình đê bao phục vụ nông nghiệp

Bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch ngân hàng

Khu vui chơi giải trí

Chợ, trung tâm thương mại

Bến tàu, bến xe

Khác

Tổng cộngXác định thời gian thi côngXác định thứ tự thi công các hạng mục46.866%29.700%Xác định hạng mục thi công34.060%Số

người

95

54

71

46

24

39

27

11Tỷ lệ

(%)

25,9

14,7

19,3

12,5

6,5

10,6

7,4

3,0367100,053.134%70.300%65.940%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Có tham giaKhơng tham giaGiám sát nghiệm thu cơng trình18%82%Giám sát phát hiện sai sót trong thi cơng16%84%Giám sát chất lượng cơng trình80%20%Giám sát tiến độ xây dựng85%15%

0%Có tham gia20%40%Khơng tham gia60%80%100%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

×