1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Tổng hợp >

The pie charts show the average consumption of food in the world in 2008 compared to two countries; China and India.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.71 MB, 339 trang )


 Bước 3: Viết overview:

Đặc điểm về độ lớn:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 Bước 4: Nhóm thơng tin vào 2 đoạn Detail

Detail 1: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Detail 2: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................Tồn bộ bài viết:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................117............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................118CHƯƠNG VI

BẢNG119A. Cách làm dạng có thay đổi theo thời gian

Tips: Dạng bài này được viết tương tự dạng biểu đồ line có 3 đường (tiêu chí) trở lênVí dụ:

The table below shows percentage of students giving good ratings for different aspects of a university

in China in 2000, 2005, 2010.Percentage of students giving good ratings for different

aspects of a university in China

200020052010Technical Quality636369Print Resources879591Electronic Resources457089Range of modules offered333026Building/ teaching Facilities757575 Bước 1: Phân tích đề

 Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Phần trăm học sinh đánh giá tốt những tiêu chí tại một trường đại học (percentage of students giving

good ratings for different aspects of a university)

 Đơn vị là gì?

Đơn vị được tính bằng phần trăm

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

Khoảng thời gian trong 10 năm bắt đầu từ năm 2000. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “quá khứ đơn” xuyên

suốt cả bài120 Bước 2: Paraphrase đề bài - viết Introduction

 Introduction:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Đặc điểm về xu hướng: Phần trăm học sinh đánh giá tốt cho Technical Quality, Orint Resources,

Electronic Resources tăng, Range of modules offered giảmĐặc điểm về độ lớn: Print resources là khía cạnh được nhận nhiều good ratings nhất Overview:

It is clear that ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................121 Bước 4: Lựa chọn, nhóm thơng tin và viết 2 đoạn Detail (10 phút)

Detail 1: Nhóm thơng tin miêu tả Technical Quality, Print Resources, Electronic Resources (cùng có xu

hường tăng

Phân tích:

2000: Phần lớn học sinh vote cho Print Resources với 87%, so sánh với 63% vote cho Technical

Quality và 45% vote cho Electronic Resources.Từ năm 2000-2010:Phần trăm học sinh vote cho Technical quality không thay đổi sau 5 năm, trước khi tăng lên 69%

vào năm 2010.Phần trăm học sinh vote cho Electronic Resources tăng gần gấp đôi sau 10 năm (89%)Gần như tất cả vote cho Print Resources năm 2005, trước khi giảm nhẹ xuống 91% vào năm 2010Detail 1

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................122Detail 2: Nhóm còn lại Range of modules offered (giảm) và Bulding/teaching facilities (không đổi)

2000: Số lượng học sinh được hỏi vote cho Range of modules offered là thấp nhất, 33%. 10 năm

sau, phần trăm học sinh vote cho khía cạnh này giảm đều xuống còn 26% vào năm 2010Building/ Teaching Facilities: Khơng thay đổi sau cả 3 năm, với 3 phần 4 số lượng học sinh được

hỏi chọnDetail 2

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................123Exercise 2:

The graph below shows the percentage of mobile phone owners using various mobile phone features in

Vietnam in the year 2005, 2008, 2010.

Percentage of mobile phone owners using various

mobile phone features

200520082010Make Calls10010097Take photos657077Send & receive text messages827368Record audio787563 Bước 1: Phân tích biểu đồ:

 Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

............................................................................................................................................................

 Đơn vị là gì?

............................................................................................................................................................

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

............................................................................................................................................................

 Bước 2: Introduction: Paraphrase đề bài

 Introduction:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................124 Bước 3: Viết overview:

Đặc điểm về xu hướng: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Đặc điểm về độ lớn: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bước 4: Nhóm thơng tin vào 2 đoạn Detail

Detail 1: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Detail 2: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................125Toàn bộ bài viết:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................126B. Cách làm dạng bài khơng có sự thay đơi theo thời gian

Ví dụ:

The table below shows the average band scores for students from 4 different countries taking the

IELTS Test in 2009.ListeningReadingWritingSpeakingOverallGermany6.86.36.66.96.7France6.36.16.56.66.5Vietnam6.36.16.26.76.3Malaysia6.26.46.06.86.4 Bước 1: Phân tích biểu đồ

 Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Điểm số trung bình của học sinh đến từ 4 quốc gia khác nhau (the average band scores for students from

4 different countries)

Đơn vị là gì?Đơn vị được tính bằng số điểm

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

Khoảng thời gian tại năm 209. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “quá khứ đơn” xuyên suốt cả bài.127Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (339 trang)

×