1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Tổng hợp >

BIỂU ĐỒ KẾT HỢP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.71 MB, 339 trang )


Ví dụ:

The table and chart below show the domestic water use and cost in 5 countries.WATER USE

US

Canada

Italy

France

GermanyLiters

Cost of water

(US dollars/m3)

US0.01Canada0.31Italy0.7France2.1Germany1.35 Bước 1: Phân tích biểu đồ:

Thời gian: Khơng có mốc cụ thể. Thì HIỆN TẠI ĐƠN sẽ được mặc định sử dụng.Lượng thông tin trong một bài Mixed Charts luôn rất lớn. Vì vậy người viết phải chọn lọc những

điểm thật sự nổi bật để đưa vào phần miêu tả:

 Số liệu lớn nhất/bé nhất.

 ĐIểm bắt đầu/kết thúc.

 Xu hướng chính.

 So sánh, tương quan (các đối tượng giống nhau thế nào, khác nhau ra sao, v.v) Bước 2: Viết Introduction:140The chart

graphdescribesgives information aboutillustratescomparesthe household water consumption in the US,

Canada, Italy, France and Germany,how much water is used in households in 5

various countries,‘…and’

The table(tương tự cột trên)the water cost in these 5 countries.how much water costs in those countries.Ví dụ: ‘The bar chart gives information about the household water consumption in the US, Canada,

Italy, France and Germany, and the table compares the water cost in these 5 countries.’

 Bước 3: Viết Overview:

Như đã nói ở phần Phân tích, cách tiếp cận đơn giản nhất khi viết Overview cho dạng bài Mixed

Charts là chỉ ra điểm nổi bật nhất ở các biểu đồ. Người viết có thể tham khảo một số cách viết

sau:

 ‘Overall, the US experiences the highest domestic water consumption while water is most

expensive in France.’

 ‘In summary, households in Germany consume the smallest amount of water while water

price is lowest in the US.’

 ‘In general, water is cheapest in the US among the 5 countries and this country also

witnesses the highest domestic water use.’141 Bước 4: Nhóm thông tin đưa vào 2 đoạn Detail

Cách tiếp cận đơn giản, hiệu quả nhất với một bài Mixed Charts là miêu tả lần lượt từng biểu

đồ, mỗi biểu đồ ứng với một đoạn thân bài.Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích thơng tin ở Bar chart:

 Khoảng 360 lít nước được sử dụng bởi các hộ gia đình ở Mỹ. Con số này ở Canada thấp hơn

một chút, khoảng 330 lít. Mức tiêu thụ nước ở Ý và Pháp lần lượt là 300 và 250 lít. Các hộ

gia đình ở Đức dùng ít nước nhất: chỉ khoảng 210 lít. Detail 1:

About 360 litres of water is used by households in the US. Water use in households in Canada

is slightly smaller, at roughly 330 litres. Domestic water use in Italy and France are 300 and 250

litres, respectively. German households consume the smallest amount of water at

approximately 210 litres.Tiếp tục miêu tả thông tin ở Table:

 Người dân Pháp phải trả $2.1 cho mỗi mét khối nước. Nước ở Đức thì rẻ hơn đáng kể,

khoảng $1.35/m3. Con số này cao gần gấp đôi so với giá nước ở Ý – $0.7/m3. Giá nước rẻ

nhất ở 2 quốc gia vùng Bắc Mỹ: lần lượt $0.31/m3 ở Canada và $0.01/m3 ở Mỹ. Detail 2:

French households spend 2.1 US Dollars for every m3 of water used. Water costs considerably

less in Germany at about $1.35 per m3. This figure is nearly twice as much as the water cost in

Italy, which is only $0.7 per m3. It is even cheaper to buy water in the Northern America region.

Water cost is $0.31 per m3 in Canada and just $0.01 per m3 in the US.142Hoàn thiện bài viết:

The bar chart gives information about the household water consumption in the US, Canada, Italy, France

and Germany, while the table compares the water cost in these 5 countries.

Overall, the US experiences the highest domestic water consumption while water is most expensive in

France.

As can be seen from the chart, about 360 litres of water is used by households in the US while this figure

for Canada is slightly smaller, at roughly 330 litres. Domestic water use in Italy and France are 300 and 250

litres, respectively. In addition, German households consume the smallest amount of water, at

approximately 210 litres.

French households spend 2.1 US Dollars for every m3 of water used. Water costs considerably less in

Germany at about $1.35 per m3 and this figure is nearly twice as much as that of Italy, which is only $0.7

per m3. It is even cheaper to buy water in the Northern America region. Water cost is $0.31 per m 3 in

Canada and just $0.01 per m3 in the US.143Luyện tập:

Exercise 1:

The graph and table below show the average monthly temperatures and the average number of hours

of sunshine per year in three major cities.AVERAGE MONTHLY TEMPERATURESAVERAGE NUMBER OF HOURS OF SUNSHINE PER YEAR

London1,180New York2,535Sydney2,473 Bước 1: Phân tích biểu đồ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................144 Bước 2: Viết introduction:

 Introduction:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 3: Viết Overview

 Overview:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 4: Nhóm thơng tin để viết 2 đoạn detail

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................145Exercise 2:

The graph and bar chart below show the average monthly rainfall and temperature for one region of

East Africa.

30030250252002015015Rainfall (mm)

Temperature1001050500

Jan Feb Mar Apr May JunJulAug Sep Oct Nov Dec Bước 1: Phân tích biểu đồ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................146 Bước 2: Viết introduction:

 Introduction:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 3: Viết Overview

 Overview:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 4: Nhóm thơng tin để viết 2 đoạn detail

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................Exercise 3

The line graph shows the number of video game discs that were bought in four months in 2014 from

four different game stores, and the pie chart shows the percentage of games that had highest sales

over this time.1473500

3000

2500IGN2000GameStop1500Cyberium1000Ubihard500

0

JanuaryFebruaryMarchAprilGames with highest sales

13%

14%

15%Bioshock Infinite30%Pokemon Platinum

Assassin's Creed Unity

Far Cry 328%Others Bước 1: Phân tích biểu đồ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 2: Viết introduction:

 Introduction:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................148...........................................................................................................................................................

 Bước 3: Viết Overview

 Overview:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Bước 4: Nhóm thơng tin để viết 2 đoạn detail

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................149CHƯƠNG VIII

BẢN ĐỒ

1. Miêu tả bản đồ đôi:

Đây là dạng bài thường xuất hiện hơn cả. Đề bài thường sẽ yêu cầu người viết miêu tả sự thay đổi của

một địa điểm giữa quá khứ và hiện tại hoặc giữa hiện tại và tương lai.

2. Miêu tả bản đồ đơn (có thể là trong quá khứ - hiện tại – tương lai):

Dạng bài này hiếm khi xuất hiện và nó chỉ thường yêu cầu người viết miêu tả một vài sự thay đổi CÓ THỂ

DIỄNRA trong một khu vực hơn là những thay đổi đã diễn ra.150Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (339 trang)

×