1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Lịch sử >

Để tạo hứng thú cho việc dạy và học môn lịch sử cũng có nhiểu cách sau đây Tôi xin đưa ra 1 số cách thức có thể áp dụng trong dạy học lịch sử chủ yếu là ở lớp 12. Các cách thức sau phải được sử dụng 1 cách khéo léo trong từng trường hợp cụ thể, các đối tư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (171.37 KB, 25 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (25 trang)

×