1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (479.86 KB, 35 trang )


+ Tổ chức hội thi môi trường (hàng năm);

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng về môi trường nhân kỷ niệm: Ngày thế giới

đất ngập nước; Ngày đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới (5/6); Chiến dịch

làm cho thế giới sạch hơn;…- Đối tượng tuyên truyền:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong các cơ quan

đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh;

+ Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành

phố21C.Kết luậnTrong những năm qua, thành phố Phủ Lý đã có những phát triển đáng kể về kinh

tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp. Sự phát triển kéo theo những tác động tiêu cực về

mặt môi trường như ô nhiễm nguồn nước hay ơ nhiễm khói bụi tại các nút giao thông

lớn trên địa bàn thành phố. Nắm bắt được sự chuyển biến tiêu cực của môi trường,

UBND Thành phố đã có những chủ trương, chính sách cụ thể trong cơng tác bảo vệ

mơi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Nam. Việc tuyên truyền

giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được chú trọng phát triển cả về

hình thức và nội dung, phù hợp với từng đối tượng, làm thay đổi từng bước nhận thức,

ý thức về bảo vệ môi trường của người dân từ nông thôn đến thành thị, nổi bật là khu

vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, các khu công nghiệp, đã huy động được sự

tham gia của tồn bộ hệ thống chính trị trong thành phố vào hoạt động bảo vệ môi

trường, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý kịp

thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, khiếu kiện của dân cư. Tuy nhiên,

công tác bảo vệ môi trường của thành phố vẫn cần đẩy mạnh tuyên truyền về pháp

luật, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ

môi trường, gia tăng tần suất việc thực hiện các chiến dịch truyền thông môi trường,

các chương trình truyền thơng hưởng ứng bảo vệ mơi trường trên địa bàn để nâng cao

nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng theo hướng tích cực với mơi trường. Cần

hiện thực hóa các chủ trương, thơng điệp về mơi trường bằng hành động và có phương

thức kiểm sốt hiệu quả của các chiến dịch truyền thơng để có biện pháp thay đổi phù

hợp.22TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

2. Quy hoạch bảo vệ môi trường Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020.

3. Báo cáo kết quả đo kiểm môi trường (Tại các khu công nghiệp Đồng Văn I,

Đồng Văn II, Cụm Tây Nam Thành phố Phủ Lý).

4. Báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề các năm 2011, 2012, 2013, 2014 của

Tỉnh Hà Nam.

5. Niên giám thống kê Hà Nam 2014.

6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên

địa bàn thành phố Phủ Lý

7. Tiểu luận “ Tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng và giải pháp” (2016), Phạm

Văn Thương.23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×