1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Kế hoạch, Nội dung chương trình, Nội dung bài giảng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (708.92 KB, 23 trang )


b. Nội dung chương trình

SttThời gian

1

2

3

4

5

6

77h30 – 8h

8h – 8h10Nội dung

Đón tiếp đại biêu

Phát tài liệu

Tuyên bố lý do, giớiĐơn vị thực hiện

Phòng TNMT

Phòng TNMT

Phòng TNMTthiệu đại biểu8h10 – 8h20Phát biểu khai mạc8h20 – 9h20

9h20 – 9h30

9h30 – 10h30Chuyên đề tập huấn

Nghỉ giải lao

Chuyên đề tập huấn10h30- 11h20Thảo luậnĐại diện lãnh đạo

UBND huyện

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Phòng TNMT

Báo cáo viên

Học viênc. Nội dung bài giảng

Chuyên đề:

- Báo cáo viên : Đặng Như Quỳnh, Báo cáo viên Môi trường, sở Tài Ngun và

Mơi Trường tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung chun đề :

 Thực trạng vấn đề xả chất thải chăn nuôi ra môi trường ở địa phương

 Tác hại của việc xả chất thải chăn ni

 Mơ hình xử lý chất thải chăn nuôi đúng cách đem lại hiệu quả kinh tế và nâng

cao chất lượng môi trường địa phương.

( Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)

5. KINH PHÍ

a. Nguồn kinh phí

Do ngân sách nhà nước cấp, được bố trí trong nguồn kinh phí vì sự nghiệp mơi

trường của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

b. Cơ sở lập dự tốn kinh phí

- Thơng tư số139/2010/TT-BTC : Thơng tư quy định việc lập dự toán, quản lý và

sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức.

- Thông tư số123/2009/TT-BTC : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng

chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các

ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

- Thông tư số: 97/2010/TT-BTC: Quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ

chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.5- Thông tư số 02/2017/TT-BTC : Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ

mơi trường.

c. Tổng kinh phí thực hiện :

Số tiền bằng chữ : Bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng

( Chi tiết kinh phí theo phụ lục đính kèm )6PHỤ LỤC KINH PHÍ

STT Nội dung thực hiện Đơn vị tính Số lượngI

IIXây dựng đề

cươngĐơn giáThành tiền

(VND)Ghi chú

TTĐề cương1350.000350.000123/2009/TTBTCBiên soạn tài liệu

Chuyên đề : "

Hướng dẫn xử lý1chất thải chăn ni

tại huyện LangChun đề15000.0005000.000Buổi4500.0002000.000Ngày42000.0008000.000Ngày4Cái1Người21060.00012600.000Chai21030.0006300.000Quyển21020.0004200.000TT02/2017/TT –

BTCChánh, tỉnh Thanh

IIIHóa"

Giảng dạy

Chuyên đề : "

Hướng dẫn xử lý1chất thải chăn nuôi

tại huyện LangTT139/2010/TTBTCChánh, tỉnh Thanh

IV

1Hóa"

Tổ chức lớp học

Thuê hội trường

Thuê thiết bị giảng2dạy : máy chiếu,

loa,…3

4

5

6Pano lớp học

Hỗ trợ tiền ăn cho

học viên

Nước uống

(chai/người/ngày)

Photo tài liệu

(quyển/người)71.000.00

0

1.000.00

04000.000Tạm tính1000.000

TT97/2010/TTBTC

TT97/2010/TTBTC

Tạm tính7

V

1

234Văn phòng phẩm

(bộ/người)

Chi phí khác

Phụ cấp lưu trú

Th phòng nghỉ

Th xe đưa đón

báo cáo viên và

mang máy chiếu,

thiết bị trợ giảng

Chi phí khác : bút

dạ, giấy A4,...

Tổng cộngBộ21020.0004200.000Ngày

Ngày4

4150.000

200.000600.000

800.000Xe1120.000120.000TT97/2010/TTBTCTạm tính

Lớp4150.000600.00049770.000Số tiền bằng chữ : Bồn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng

Người lập

Hà Thị Tâm8TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KHOA MÔI TRƯỜNGCHUYÊN ĐỀ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NI, HUYỆN LANG CHÁNH,

TỈNH THANH HĨAHÀ NỘI – 15/5/2017MỤC LỤC

TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN.......................................1

1. THỰC TRẠNG XẢ CHẤT THẢI CHĂN NI TẠI HUYỆN LANG

CHÁNH, TỈNH THANH HĨA...................................................................................2

2. NỘI DUNG CHÍNH..............................................................................................4

2.1Tác hại của việc xả chất thải chăn nuôi ra môi trường...................................42.1.1Tác hại đối với môi trường............................................................................42.1.2Tác hại đối với sức khỏe cộng đồng...............................................................52.2Khó khăn trong cơng tác quản lý chất thải chăn nuôi....................................52.3 Các biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi..........................................................6

2.4Một số biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải chăn ni......................................72.4.1 Quy trình cơng nghệ tổng quát xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm

ủ biogas- HPDE............................................................................................................ 7

2.4.2 Ủ phân hữu cơ....................................................................................................8

2.4.3 Nuôi giun dế,lươn, ba ba....................................................................................9

2.4.4 Một số kỹ thuật xử lý khác :.............................................................................10

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................10

3.1 Kết luận................................................................................................................10

3.2 Kiến nghị..............................................................................................................10

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................12

PHỤ LỤC................................................................................................................... 12

Danh mục hình vẽ......................................................................................................12

Danh mục viết tắt.......................................................................................................13TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Lang Chánh là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của Tỉnh Thanh Hóa, do đây

là một huyền vùng núi nên điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và

chịu ảnh hưởng rất lớn của tập quán, thói quen lạc hậu đã tác động xấu tới môi trường

sống vùng nông thôn miền núi nơi đây. Điều dễ nhận thấy là người dân chưa có ý thức

về bảo vệ mơi trường, nên họ có hành động tuỳ tiện theo thói quen đó là chăn ni gia

súc thả rơng, phân gia súc vương vãi xung quanh nhà và đường đi, khi gặp nắng bốc

mùi, gặp mưa bị rửa trôi làm ô nhiễm nguồn nước. Hay tập quán nuôi nhốt gia súc

dưới gầm sàn làm ô nhiễm nặng môi trường sống của các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó những hố xí tạm bợ của người dân được làm gần nhà bốc mùi hơi thối

hoặc khơng có hố xí đi đại tiện tự do trên đồi rừng khi gặp mưa bị rửa trôi làm ô nhiễm

nguồn nước sinh hoạt hoặc phát sinh ruồi muỗi gây bệnh tật.

Vấn đề nan giải nhất hiện nay đó là chất thải trong chăn ni hầu như chưa được

thu gom và xử lý triệt để, thải trực tiếp xuống ao hồ, đồng ruộng hoặc các hệ thống

kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như nước ngầm xung quanh khu vực

tiếp nhận. Nhiều năm gần đây, người dân của huyện Lang Chánh chọn chăn nuôi là

hướng đi chủ yếu để phát triển kinh tế. Một số hộ dân đã xây dựng hầm bioga để xử lý

chất thải song vẫn còn nhiều hộ đã thải trực tiếp chất thải chăn nuôi, xác động vật chết

ra sông, suối, mương, máng gây ô nhiễm cho các hộ dân sống xung quanh. Tiêu biểu

như tại bản Chiềng Lẹn, xã Quang Hiến dọc bờ sơng Âm, có nhiều hộ dân chăn nuôi

gia súc, theo kiểu “chuồng trại chăn nuôi cạnh nhà, cạnh bếp”. Do đó, chất thải, nước

thải, nước rửa chuồng trại được người dân xả trực tiếp ra mương nước của bản, khiến

sủi bọt đen ngòm, phân nổi lên đóng bánh, bốc mùi hơi thối nồng nặc. Để giảm bớt ơ

nhiễm, hầu hết các hộ gia đình phải đóng cửa nhà, bịt kín cửa sổ bằng vải bạt, nilon.

Song, mùi xú uế giảm đi không đáng kể. Hơn nữa nước tại các mương máng còn thải

trực tiếp ra con sơng Âm ngay gần đấy dẫn đến tình trạng nước sông cũng ô nhiễm

theo. Việc xả thải chất thải chăn nuôi ra mương hồ, sông suối là vi phạm pháp luật về

Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Vấn đề này tuy đã được chính quyền địa phương

quan tâm, có những biện pháp giảm thiểu, tuy nhiên vẫn chưa đem lại hiểu quả tích

cực. Thách thức ở đây đặt ra đó là cần thay đổi nhận thức của người chăn ni trong

việc bảo vệ mơi trường nói chung, và việc xử lý chất thải chăn ni nói riêng, để hạn1chế tối đa những hậu quả tiêu cực của việc xả chất thải chăn ni ra mơi trường nước,

góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Trước thực trạng nêu trên, việc tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức của người

dân là vô cùng cần thiết. Chuyên đề “ Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn nâng

cao nhận thức cho các tổ chức chính trị xã hội về vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi

tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa”, với nội dung chính là Thực trạng xả chất

thải chăn nuôi ra môi trường tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa; Tác hại của việc

xả chất thải; Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi hợp lý, đúng cách, mang lại

hiệu quả kinh tế.

1. THỰC TRẠNG XẢ CHẤT THẢI CHĂN NI TẠI HUYỆN LANG

CHÁNH, TỈNH THANH HĨA

Là huyện miền núi có tỷ lệ dân cư phân bố khơng đồng đều giữa các xã, thị trấn,

diện tích đồi núi khá lớn, vì vậy tỷ lệ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và

chăn ni còn hạn chế. Tồn huyện hiện nay có khoảng 450.000 con gia cầm( gà đẻ

chiếm 60%), 95.000 con lợn, 12.470 trâu bò. Với số lượng chăn ni lớn như vậy

nhưng đa số các hộ trong tồn huyện vẫn ni theo hình gia trại xen kẽ với khu vực

dân cư, chưa có trang trại nuôi tập trung được quy hoạch cách khu dân cư, chưa đảm

bảo vệ sinh mơi trường.Hình 1.1 : Nuôi nhốt gia súc dưới gần sàn hoặc rất gần nơi sinh hoạt của con

người là tình trạng phổ biến ở nông thôn miền núi huyện Lang Chánh.

Chất thải chăn ni lợn có xử lý, thu gom nhưng chỉ là số ít và khơng triệt để, vẫn

gây ơ nhiễm mơi trường; chất thải chăn nuôi gia cầm gần như không được xử lý, mùi

2hôi thối vẫn phát tán ra không khí; xác gia cầm cũng vứt bừa bãi ra ao hồ, kênh mương

mà không được xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, dẫn đến nguy cơ tiềm, bùng phát

dịch bệnh rất cao đang đe dọa cuộc sống của người dân và sự bền vững của nghề chăn

ni. Hình thức chăn nuôi ở đây theo kiểu nông hộ: thường phân tán, thả rơng, nhất là

chăn ni trâu bò, chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi lợn . Chất thải hồn tồn xả tự

nhiên ra mơi trường. Đây là tập quán, truyền thống lâu đời rất khó thay đổi và nguy cơ

gây ô nhiễm môi trường trực tiếp, phạm vi, quy mô rộng lớn. Hiện nay, ngành chăn

nuôi ở huyện phát triển với tốc độ nhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng

được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó năng suất

chăn ni thấp và gây ơ nhiễm mơi trường một cách trầm trọng. Ơ nhiễm mơi trường

khơng những ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, năng suất chăn ni mà còn ảnh

hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và mơi trường sống xung quanh.Hình 1.2 : Phân lợn không được thu gom mà xả trực tiếp ra khu vực gần chuồng

Theo thống kê đến nay, chỉ khoảng 40-50% lượng chất thải rắn trong chăn nuôi

được xử lý, số còn lại bị thải trực tiếp thẳng ra cống, ao hồ, kênh rạch. Lý giải cho điều

này là do một số hộ gia đình ở đây chỉ chăn ni với số lượng nhỏ, lẻ từ 5-10 con heo

không thường xuyên vệ sinh chuồng trại hàng ngày, xử lý phân, rác khơng hợp lý thì

tất cả những hộ xung quanh đều phải chịu hậu quả, chất thải vẫn làm ảnh hưởng đến

3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

×