1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (660.58 KB, 27 trang )


lý chất thải chăn nuôi như sử dụng hầm biogas, phân tách nguồn thải pha rắn và pha

lỏng, nuôi giun quế tận dụng phân thải chăn nuôi, phương pháp tạo phân hữu cơ …

Ngồi ra cần phải tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho

người dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động

của ngành chăn nuôi là công việc không thể thiếu và đem lại hiểu quả cáo,… phối hợp

phù hợp với các công tác quản lý môi trường trên sẽ giúp ngành chăn nuôi ở địa

phương phát triển hơn đồng thời bảo vệ môi trường sạch đẹp hơn.11TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo hiện trạng môi trường 2016 huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chi cục thống kê huyện Lang Chánh( 2016), Địa chí Lang Chánh.

3. Hồ Hương Thảo(2015), Đề cương tốt nghiệp: Tập huấn nâng cao nhận thức

bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lý môi trường 33 xã của

huyện Hạ Hòa Phú Thọ.

4. Mai Thế Hào(2014), Chất thải trong chăn nuôi gia súc và một số biện pháp xử

lý, xem tại (http://marphavet.com/vi/news/Van-hoa-Xa-hoi/Chat-thai-trong-chan-nuoigia-suc-va-mot-so-bien-phap-xu-ly-285/)PHỤ LỤC

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1 : Ni nhốt gia súc dưới gần sàn hoặc rất gần nơi sinh hoạt của con người

là tình trạng phổ biến ở nơng thơn miền núi huyện Lang Chánh.

Hình 1.2 : Phân lợn không được thu gom mà xả trực tiếp ra khu vực gần chuồng

Hình 2.1 Mơ hình xử lý nước thải chăn nuôi hầm biogas, công nghệ hầm biogas, nước

thải chuồng bò, lợn

Hình 2.2 Mơ hình ủ phân bằng chất thải chăn nuôi

12Danh mục viết tắt

UBNDỦy ban nhân dânBTNMTBộ Tài Nguyên và Mơi TrườngTNMTTài ngun Mơi TrườngBTCBộ tài chínhTTThơng tưVSVVi sinh vậtHPDEHigh-density polyethylene: vật liệu

nhựa nhiệt dẻo mật độ cao1314Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

×