1. Trang chủ >
  2. Nông - Lâm - Ngư >
  3. Lâm nghiệp >

4_Sự chuyển chất đồng hóa vào phôi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.8 MB, 36 trang )


Cấu tạo tế bào của hạt thực vật

không đáng kể. Khi hạt (sắp) nảy mầm: ↑ tổng hợp GA, hàm lượng ABA giảm

dần.

3_ Các giai đoạn nảy mầm

Gồm 3 giai đoạn chính:

 Giai đoạn thu nước: Thế nước của hạt thấp. Lực thẩm thấu (khi các không

bào phát triển). Hạt thu nươc và phồng lên.

 Giai đoạn nảy mầm: Hình thành và hoạt hóa enzyme. Trong phơi và nội

nhũ của hạt ở trạng thái ngủ, enzyme thường ở dạng không hoạt tính và bị liên kết.

Q trình tổng hợp mới 1 số enzyme cần có mRNA tương ứng: mRNA tiềm sinh

mRNA cũng được phiên mã từ giai đoạn phát sinh phơi, nhưng chưa có hoạt tính

mRNA tạo mới

 Giai đoạn tăng trưởng của cây mầm: Tinh bột trong nội nhũ duới tác dụng

của enzyme amylase sẽ bị thủy phân thành maltose và glucose. Cellulose dưới tác

dụng của cellulolase sẽ bị thủy phân thành glucose. Glucose tạo thành sẽ tham gia

váo q trình hơ hấp đồng thời tổng hợp với asparagin thành protid mới. Lipid

dưới tác dụng của lipase sẽ chuyển thành glycerol và acid bèo, tiếp tục bị thủy

phân tạo glucose. Ngồi ra, các chất khống được sử dụng khi hạt nảy mầm. Hạt

còn dùng S và P để tổng hợp tế bào chất và nhân của tế bào mới.

Sau khi phát tán, hạt chỉ nẩy mầm khi gặp điều kiện thuận lợi. Sự nẩy mầm có kết quả

khi có đủ nước, độ ẩm và ơxy để tăng trưởng. Đó là một quá trình phức tạp chịu tác động

bởi nhiều nhân tố.

Trong suốt q trình nẩy mầm, tốc độ hơ hấp sẽ tăng lên. Trong q trình hơ hấp, ơxy và

năng lượng được tiêu thụ, CO2 và nước được giải phóng.Hình: Q trình nảy mầm của hạt qua 3 giai đoạn

Trang 34Cấu tạo tế bào của hạt thực vật

4_ Hình thức nảy mầm

Sự nảy mầm trên đất (nảy mầm thượng địa):

Hạt để vào nơi ẩm ướt sẽ hút nước, phù lên và nứt vỏ ra. Rễ mầm chui ra qua lỗ nỗn

và liền sau đó đâm thẳng xuống đất. Ta nói rễ có tính hướng đất thuận. Sau đó lơng hút

mọc ra, phần trên của vùng lông hút là cổ rễ, ngọn rễ phân hố tạo các chóp rễ. Sau đó

thân mầm phát triển, mọc thẳng đứng lên khỏi mặt đất, ta nói thân mầm có tính hướng đất

nghịch. Thân mầm là trục của phôi (cây mầm) ở giữa rễ mầm và lá mầm. Sự phát triển

của thân mầm làm cho 2 lá mầm được nâng lên khỏi mặt đất. Vì vậy cho nên gọi là sự

nảy mầm trên đất. Phần từ cổ rễ lên 2 lá mầm gọi là trục dưới lá mầm, nó có thể dài tới

10 cm hoặc dài hơn. Hai lá mầm nở ra, có màu xanh lục rồi mỏng dần. Vỏ hạt sẽ héo và

rụng. Lá mầm khơng có tác dụng như cơ quan đồng hoá mà chỉ là những bộ phận dự trữ

hoặc là những vòi hút để lấy dưỡng liệu trong nội nhũ cho phơi. Hình dạng của lá mầm

thường đơn giản hơn các lá thường của cây.

Trong lúc lá mầm mở ra, chồi mầm bắt đầu tăng trưởng cho ra thân cây con. Hai lá

đầu tiên nở ra và luôn luôn mọc đối. Các lá đầu tiên có hình dạng trung gian giữa 2 lá

mầm và lá bình thường của cây. Đoạn thân giữa 2 lá mầm và 2 lá đầu tiên được gọi là

trục trên lá mầm. Khi chồi mầm đã thành thân cây non với 2 lá bình thường thì rễ mầm

phát triển và phân nhánh nhiều, còn lá mầm thì hết chất dự trữ và héo dần. Cây non bắt

đầu sống tự dưỡng.[2]

Nảy mầm hạ địa: trụ dưới lá mầm không phát triển nên hạt vẫn ở dưới đất. Chồi

phát triển vươn lên khỏi mặt đât và cho lá mầm đầu tiên[6,7]

Kiểu nảy mầm này thường gặp ở những hạt có nội nhũ. Trong kiểu nảy mầm này, rễ

mầm sau khi đã đâm ra, trục dưới lá mầm không dài ra nên lá mầm không được nâng lên

khỏi mặt đất, chúng vẫn ở dướiđất và ở trong vỏ của hạt. Toàn bộ rễ mầm, thân mầm và

chồi mầm sẽ thành một đường thẳng đứng tiếp tuyến với hạt.[2]Hình: A, nảy mầm thượng địa; B, nảy mầm hạ địa

Trang 35Cấu tạo tế bào của hạt thực vậtTài liệu tham khảo:

[1] _Công nghệ chế biến rau trái_ Tập 1_Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Trần

Thị Thu Hà_ NXB Đại học quốc gia TP.HCM_2009

[2]_Thực Vật Dược_Trương Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu

Ngân_NXB Giáo dục_2007

[3]_ Sinh học đại cương_Nguyễn Như Hiền_NXB Đại học quốc gia Hà Nội_2005

[4]_ Esau C, Giải phẫu thực vật _Tập I_Người dịch: Phạm Hải, Nhà xuất bản Khoa học

và Kỹ thuật, Hà Nội _1980.

[5] Cơng nghệ rau quả_ Hà Văn Thuyết, Cao Hồng Lan, Nguyễn Thị Hạnh_NXB Bách

Khoa- Hà Nội_2007

[6]_ Slide bài giảng Sự nảy mầm của hạt_Lê Thị Trung_ ĐH Sư Phạm TP.HCM

[7]_ https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1t

[8]_ http://www.seedbiology.de/structure.aspTrang 36Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (36 trang)

×