1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

CHƯƠNG 71: 2.5. Nhật ký thực tập tuần 5 (từ ngày 29/7 đến ngày 3/8)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.59 KB, 29 trang )


17

CHƯƠNG 73:18

CHƯƠNG 74: MỘT SỐ NHẬN XÉT

CHƯƠNG 75: 3.1. Về cơ cấu tổ chức và nhân sự

CHƯƠNG 76: Về cơ cấu tổ chức, cơ cấu tổ chức của công ty còn khá đơn

giản do quy mơ nhân sự vẫn còn nhỏ. Mọi quyết định của công ty đều phải thông

qua sự chấp thuận của giám đốc.

CHƯƠNG 77: Ưu điểm của cơ cấu tổ chức này là giúp tránh được sự xung

đột về các quyết định khác nhau giữa những nhân viên cấp trung. Chức năng, nhiệm

vụ của từng phòng ban đã được chun mơn hóa khá rõ ràng, cụ thể, khơng có sự

chồng chéo giữa các phòng ban, nhờ vậy mà năng suất làm việc cũng được nâng

cao. Hoạt động phối hợp giữa các phòng ban cũng được thực hiện khá nhuần

nhuyễn.

CHƯƠNG 78: Nhược điểm của cơ cấu tổ chức này là làm tăng gánh nặng

quản lý cho giám đốc và không tận dụng được tối ưu tài năng, và khuyến khích

được sự đóng góp của các nhân viên. Q trình thơng qua của giám đốc cũng mất

thời gian, đơi khi dẫn đến tình trạng ra quyết định chậm và đánh mất cơ hội trong

kinh doanh.

CHƯƠNG 79: Ngồi ra thì cơng tác hành chính, nhân sự của cơng ty cũng

khơng được chú trọng đúng mức. Cơng ty chưa có các biện pháp hợp lý để thu hút,

duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng cả về số

lượng và chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điển hình là cơng tác đào

tạo nhân sự quy mơ còn nhỏ và còn nhiều yếu kém. Cơng tác quản lý hành chính,

cơng tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của cơng ty vẫn còn thiếu minh bạch dù đã

có nội quy, quy chế thống nhất, cụ thể. Chính vì vậy, cơng ty gặp khó khăn trong

việc thu hút nhân sự chất lượng cao gây ra tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng

cao, có chuyên môn, nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết.

CHƯƠNG 80: Hiện nay cơng ty có 11 nhân viên cấp trung, trong đó chỉ có 3

nhân viên được đào tạo cử nhân chính quy chun ngành kế tốn, các nhân viên còn

lại đều có trình độ 12/12. Có thể thấy cơng ty thiếu hụt nhân sự có chun ngành về

quản trị kinh doanh và xuất nhập khẩu, bản thân giám đốc của cơng ty cũng khơng19

được đào tạo chính quy, vì vậy mà mức độ am hiểu về chun mơn, nghiệp vụ

không cao. Thực trạng này dẫn đến việc các hoạt động đòi hỏi chun mơn, nghiệp

vụ cao của cơng ty như thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan cho hàng hóa, kế

tốn thuế… đều phải th dịch vụ ngồi, làm phát sinh chi phí và sự phụ thuộc của

công ty vào bên thứ ba.

CHƯƠNG 81: 3.2. Về nguồn vốn và quản trị dòng tiền

CHƯƠNG 82: Hiện nay, việc huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động

của doanh nghiệp được thực hiện chủ yếu từ hai kênh huy động vốn bao gồm vốn

chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng. Nhờ vào mối quan hệ hợp tác thân thiết với các

ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng BIDV Bắc Giang và ngân hàng Agribank Tỉnh

Bắc Giang, việc tiếp cận nguồn vốn vay của cơng ty có những thuận lợi riêng. Tuy

nhiên, thủ tục vay vốn vẫn còn rườm rà, phức tạp, mất thời gian và hao tốn nhiều

chi phí phụ.

CHƯƠNG 83: Nếu năm 2017 vốn chủ sở hữu của cơng ty gần 45 tỷ VND

(trong đó có 20 tỷ VND vốn góp) thì đến năm 2018, con số này là hơn 70,5 tỷ VND

(nhờ vào việc vốn góp của chủ sở hữu tăng lên 50 tỷ VND). Đáng chú ý là nếu vốn

chủ sở hữu chỉ tăng 1,5 lần thì nợ phải trả của cơng ty đã tăng gấp 2 lần từ 83,5 tỷ

VND năm 2017 lên 166 tỷ VND năm 2018 bắt nguồn từ khoản tăng 41 tỷ phải trả

người bán và khoản tăng 38 tỷ vay và nợ thuê tài chính. Vốn tăng để đáp ứng nhu

cầu mở rộng đầu tư, sản xuất đã bước đầu mang lại sự tăng trưởng lợi nhuận cho

công ty, tuy nhiên cũng gây ra những áp lực không nhỏ khi chi phí tài chính của

cơng ty tăng từ 2,7 tỷ VND năm 2017 lên 4,3 tỷ VND năm 2018. Mặc dù 100%

khoản vay của công ty được cho là đều có khả năng trả, tuy nhiên lãi suất có xu

hướng tăng chắc chắn sẽ tạo nhiều khó khăn và rủi ro cho doanh nghiệp. (Nguồn:

Báo cáo tài chính năm 2017, 2018)

CHƯƠNG 84: Về việc quản trị dòng tiền, doanh nghiệp chưa có kế hoạch cụ

thể và dài hạn nhằm sử dụng dòng tiền một cách hợp lý, các quỹ dự phòng để đề

phòng những rủi ro có thể xảy ra chưa được chú trọng. Tiền mặt và tiền gửi của

công ty được phân bổ vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm cả tài20

khoản cá nhân của giám đốc và tài khoản công ty, dẫn đến việc sử dụng và quản lý

khó khăn, thiếu minh bạch, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát.

CHƯƠNG 85: 3.3. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh

CHƯƠNG 86: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty mới chỉ tập trung

ở những kế hoạch ngắn hạn, nhỏ lẻ. Các hoạt động đầu tư dài hạn của cơng ty chưa

được cụ thể hóa, vẫn còn mang tính cầm chừng, thậm chí là đối phó với sự quản lý

của các cơ quan chức năng.

CHƯƠNG 87: Hiện nay, công ty chủ yếu làm việc với những nhà cung cấp

và khách hàng quen, việc ký kết hợp đồng không được chú trọng, nội dung hợp

đồng sơ sài hay thậm chí là khơng ký hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng. Tình trạng

này dẫn đến những nhầm lẫn, sai sót trong q trình giao dịch và trong cả việc hạch

toán sổ sách. Nghiêm trọng hơn, khi những tranh chấp xảy ra thì hai bên khơng có

cơ sở để giải quyết, tạo ra những xung đột trong mối quan hệ và tổn thất khơng nhỏ

về mặt tài chính.

CHƯƠNG 88: Do khơng có kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn cụ thể và

sự thiếu hụt về ngân sự, hoạt động tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường

cũng không được thúc đẩy mạnh. Mạng lưới khách hàng của công ty hiện tại chủ

yếu là khách hàng cũ và những khách hàng được giới thiệu. Phương pháp tiếp cận

khách hàng này tuy giảm rủi ro và chi phí cho cơng ty nhưng lại khó khăn cho

doanh nghiệp tạo ra bước đột phá. Đây cũng là xu thế đã lỗi thời, khi mà thị trường

cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty cần chủ động hơn nữa để chiếm lĩnh thị

trường.

CHƯƠNG 89: Việc thiếu kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng làm cơng ty

phát sinh chi phí vận chuyển và làm hàng. Chủ yếu do chuỗi cung ứng thiếu khoa

học và cước vận tài (tàu biển và xe container) còn đắt đỏ (trung bình 2,5% giá trị

hợp đồng). (Số liệu từ phòng kinh doanh)

CHƯƠNG 90: Bên cạnh đó, là một công ty bán buôn nông sản, một mặt

hàng đặc thù khi cần bảo quản đặc biệt, việc hao hụt trong q trình vận chuyển,

đóng gói và sự khác biệt trong điều kiện địa lý dẫn tới biến đổi chất lượng nông sảnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

×