1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Để khắc phục tình trạng đó thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có công văn số 2258/ BGDĐT- GDCN ngày 5/4/2013 gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp với Trung tâm GDTX trong tổ chức đào tạo TCCN.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.74 KB, 17 trang )


sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo TCCN phối hợp với các TTGDTX

cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo

TCCN đồng thời dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT trên cơ sở các

điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm thực

hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS. Hướng dẫn cơ sở đào

tạo TCCN và TTGDTX phối hợp tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo

chương trình GDTX cấp THPT với đào tạo TCCN cho người học có bằng tốt

nghiệp THCS (theo nhu cầu người học) nhằm tạo điều kiện cho người học vừa

hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình đào tạo TCCN. Việc

dạy văn hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT về

GDTX; việc đào tạo TCCN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ

GD-ĐT về đào tạo TCCN.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, kết quả các mơn văn hóa trong chương trình

GDTX cấp THPT được công nhận là kết quả các học phần văn hóa trong chương

trình đào tạo TCCN. Sau khi hồn thành chương trình GDTX cấp THPT và

chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người

học có thể tham dự kì thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳ thi tốt nghiệp TCCN

để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp, hoặc tham dự một tỏng hai kỳ thi

nói trên để có cơ hội nhận một trong hai văn bằng tốt nghiệp trên.

Trong những năm qua thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm

GDTX thành phố Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai tổ chức việc phân luồng

học sinh sau THCS, trong qúa trình triển khai tổ chức thực hiện bản thân t«i đã

đúc rút đợc: Một số biện pháp gúp phn thc hiện tốt việc phân

luồng học sinh sau THCS ở Trung tâm GDTX Thành Phố Thanh

Hoá với mong muốn góp thêm mét số biện pháp nhằm nâng cao số

lượng và chất lượng học sinh diện phân luồng sau THCS vào học tại Trung tâm

GDTX thành phố Thanh Hóa, tạo điều kiện thun li cỏc em thực sự trở

thành những công dân có ích cho xã hội đáp ứng đợc yêu cầu

ngày càng cao về nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa hiện nay .

2. Mc ớch nghiên cứu:

- Nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS theo đúng tinh

thần Nghị quyết 29- NQ/TW về “ Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào

tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng

XHCN và hội nhập quốc tế”.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có năng lực học tập còn hạn chế sau

khi tốt nghiệp THCS hặc tương đương được học chương trình GDTX cấp THPT

và học hệ Trung cấp nghề.

- Đảm bảo khi kết thúc chương trình học sinh đồng thời tốt nghiệp THPT

Quốc gia và Trung cấp nghề, giúp các em rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm

kinh phí cho gia đình và xã hội, tham gia bổ xung nguồn nhân lực đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp CNH-HĐH hiện nay.

3. Đối tượng nghiên cứu:

2Là đối tượng học sinh phân luồng sau tốt nghiệp THCS vào học tại Trung

tâm GDTX thành phố Thanh Hóa qua 2 năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

- Phương pháp khảo sát, điều tra, thống kê.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ chính trị về phổ cập giáo

dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và

THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người

lớn.

Kết luận số 51- KL/ TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH

TW Đảng khóa XI về việc kiến nghị và đề xuất về công tác phân luồng học sinh.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa

XI về “Đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng uu cầu cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX

(Nhiệm kỳ 2015-2020) và chương trình hành động số 02- Ctr/ TU của Thành ủy

và chương trình hành động số 378/ PGD& ĐT thành phố Thanh Hóa đã nêu rõ:

Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh đến năm 2020 tỷ lệ học sinh tốt

nghiệp THCS học nghề đạt 30 % trở lên.

2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

Trong những năm qua mặc dù đã có các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp

về phân luồng học sinh sau THCS song việc triển khai và cụ thể hóa còn chưa

sâu rộng, nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng công tác phân luồng học sinh

nhiều hạn chế ở mỗi cấp học, đặc biệt là cấp học Trung học cơ sở. Theo thống kê

thực tế cho thấy sau khi hồn thành chương trình THPT có khoảng 75% số học

sinh đăng ký thi vào các trường Đại học, Cao đẳng; 25% còn lại chỉ có nhu cầu

Tốt nghiệp THPT (Tại Thanh Hóa năm học 2015-2016 số học sinh đăng ký dự

thi để xét Tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ dự kiến là: 18.970 em, số học

sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận Tốt nghiệp dự kiến là: 15.764 em) điều

này đã gây lãng phí thời gian, tiền bạc cơng sức của các gia đình và xã hội.

Trong khi đó sau tốt nghiệp THCS học sinh có rất nhiều sự lựa chọn, ngồi việc

tiếp tục học THPT các em còn có thể học tại các Trung tâm Giáo dục thường

xuyên (TTGDTX), học nghề hoặc tham gia lao động sản xuất. Trong số học sinh

không học tiếp THPT, phần lớn là do các em bị hổng nhiều kiến thức cơ bản nên

không thi vào được. Nhưng có một thực tế là khi các em thi trượt, không vào

được THPT, nhiều phụ huynh vẫn không muốn cho con em lựa chọn vào học

nghề, mà vẫn mong muốn con mình học ơn để thi lại năm sau. Có những em do

lực học yếu, ơn nhiều năm vẫn không thi đỗ THPT gây tốn kém cho gia đình.

Lại thêm tuổi các em đã lớn, rất ngại khi ngồi với bạn bè cùng lớp mà ít tuổi hơn

3nhiều, từ đó các em thường mặc cảm, năng lực học tập hạn chế. Qua công tác

khảo sát số học sinh cuối cấp Trung học cơ sở cơ bản có tư tưởng bằng mọi giá

học tiếp lên bậc trung học phổ thông tỷ lệ này chiếm tới 85 - 90%. Số học sinh

cuối cấp trung học phổ thông, không cần biết khả năng, lực học bản thân ở mức

nào chiếm 90 - 95% làm hồ sơ dự thi vào các trường Đại học công lập hoặc tư

thục. Đặc biệt với các bậc phụ huynh học sinh cơ bản chiều theo nguyện vọng

của con em mình miễn là con em mình tiếp tục được đi học. Nhiều người cho

rằng ở độ tuổi 14, 15 khi vừa xong THCS vẫn còn quá nhỏ để theo hướng học

nghề và làm việc. Không chỉ phụ huynh mà nhiều em HS cũng có tâm lý này, kể

cả những em học lực yếu, trung bình, HS gia đình khơng có điều kiện. Khơng ít

phụ huynh và HS lo lắng nếu sau THCS không trúng tuyển vào THPT thì sẽ ra

sao? Liệu trường nghề, học hệ GDTX có thể giúp con em họ vững bước vào

đời?...

Mặt khác công tác hướng nghiệp cho học sinh các trường THCS trên địa

bàn thành phố Thanh Hóa nói riêng và tồn tỉnh nói chung còn nhiều bất cập,

hạn chế và kém hiệu quả do nguyên nhân công tác quản lý, nguồn lực tài chính

thiếu thốn, khơng có đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản làm công tác giáo

dục hướng nghiệp, giáo viên dạy hướng nghiệp còn chắp vá. Ngay từ kỳ II lớp

8, mỗi tháng học sinh được học 2 tiết hướng nghiệp để định hướng sau khi tốt

nghiệp THCS. Thế nhưng 2 tiết trên 1 tháng ít ỏi này cũng không mấy khi được

các trường thực hiện nghiêm túc, còn nặng về hình thức, hiệu quả còn hạn chế.

Vì vậy nếu các trường THCS chú trọng tới việc nâng cao chất lượng các tiết

hướng nghiệp sẽ gúp cho học sinh tự xác định được trình độ, năng lực của mình

có thể phù hợp với nghề nào nếu không theo học tiếp THPT. Đồng thời trước

mỗi kỳ tuyển sinh vào THPT, mặt khạc vẫn còn khơng ít các nhà trường chưa

thuwch sự quan tâm tới việc tư vấn cụ thể để các em nhận thức được lực học của

mình để lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh tình trạng học sinh làm hồ sơ theo

trào lưu, cảm tính vào các trường THPT trong khi năng lực còn hạn chế, dẫn tới

tâm lý chán nản khi bản thân không đạt được nguyện vọng.

Bên cạnh đó còn có một thực tế là các cơ sở dạy nghề, Trung tâm dạy

nghề, trường Trung cấp nghề, Trung tâm GDTX… nội dung chương trình đào

tạo chưa phù hợp, chưa thực tế. Nhiều em học nghề xong nhưng khó tìm việc

làm hay có trường hợp chưa làm được việc từ nghề đã học nên chưa thực sự thu

hút được người học. Để khắc phục tình trạng này trong những năm gần đây, tại

các trường dạy nghề cũng đã chú trọng quan tâm đến nhu cầu cũng như năng lực

thực sự của cá nhân, quan tâm đến chất lượng của công tác giáo dục hướng

nghiệp. Các trường này đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa

bàn để có sự hướng nghiệp đúng đắn cho các em học sinh. Nhiều trường dạy

nghề đã đến các trường THCS, THPT thực hiện tư vấn tuyển sinh, trao đổi,

hướng nghiệp cho học sinh nhưng hiệu quả chưa cao.

Trong những năm qua trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao bên cạnh

việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho

người học, Trung tâm GDTX Thành phố đã thực hiện việc dạy chương trình

4THPT và dạy nghề cho học sinh có nguyện vọng. Tuy nhiên từ năm học 2009 2010 đến năm học 2013- 2014 do còn nhiều hạn chế trong công tác tuyên

truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và nhà nước về phân luồng học sinh

THCS, THPT bên cạnh đó chất lượng đào tạo và cơ chế quản lý còn nhiều bất

cập nên số lượng học sinh học tập tại Trung tâm trong những năm học này có

chiều hướng giảm sút, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm chưa đạt so với yêu cầu. Cụ

thể :TTNăm họcTổng

số lớp1

2

3

4

52009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-20149

6

4

3

3Tổng

Số

HS

252

220

160

103

87K10

Số

lớp

2

1

1

1

1Số

HS

72

45

41

25

27Khối 11Khối 12Số Số Số Số

lớp HS lớp HS

3 108 4 172

2

65

3 110

1

43

2

76

1

39

1

39

2

24

1

36Lớp học

nghề hướng

nghiệp

Số

Số HS

Lớp

14

420

7

296

12

376

3

112

12

349Từ thực tế đó việc định hướng phân luồng học sinh sau THCS, tạo điều

kiện thuận lợi cho học sinh được học văn hóa THPT song song với học nghề tại

Trung tâm GDTX và các trường TCCN, Trung cấp nghề là hết sức cần thiết..

3. Mét sè biƯn ph¸p góp phần thực hiện tốt việc phân lung hc sinh

sau THCS ti Trung tâm GDTX thành phố Thanh Ho¸.

Nhằm triển khai có hiệu q chủ trương phân luồng học sinh sau THCS,

từ năm học 2014-2015 Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa đã tập trung

bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tìm ra những biện pháp phù hợp với

tình hình thực tế của đơn vị, kịp thời khắc phục tình trạng tuyển sinh khơng đủ

chỉ tiêu, tỷ lệ học sinh chỉ có nguyện vọng học văn hóa mà khơng có nguyện

vọng học nghề hoặc đi học mang tính chất đối phó gây ảnh hưởng tới chất

lượng đào tạo của Trung tâm. Cụ thể như sau:

3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của sở GD&ĐT, Thành ủy, UBND, phòng

GD&ĐT thành phố, Trung tâm GDTX đã phối hợp với các trường TCN trên địa

bàn thành phố đặc biệt là trường TCN Số 1 Thành phố Thanh Hóa trong việc

thực hiện chủ trương, kế hoạch về phân luồng học sinh sau THCS, góp phần

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố và tỉnh Thanh Hóa. Tạo điều

kiện thuận lợi cho học sinh được học văn hóa THPT song song với học nghề.

Kết thúc chương trình học sinh có 2 Bằng : Tốt nghiệp THPT Quốc gia và Bằng

Trung cấp nghề gúp các em rút ngắn thời gian và kinh phí học tập. Thể hiện trên

các nội dung sau:

5- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh nhằm thực hiện phân luồng học sinh sau

THCS một cách có hiệu quả .

- Tích cực tham mưu với Chủ tịch UBND và phòng GD&ĐT Thành phố

Thanh Hóa có văn bản và biện pháp chỉ đạo các trường THCS nghiêm túc triển

khai thực hiện chủ trương, kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS của Thành

phố.

- Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, thơng tin tuyển sinh, kinh phí và đội

ngũ CBGV để tổ chức có hiệu quả hội nghị tuyên truyền về công tác phân luồng

học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố

3.2 Làm rõ chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của Trung tâm GDTX và các

trường TCN trong việc phối hợp thực hiện phân luồng học sinh.

Trung tâm đã kịp thời rà soát bổ sung khắc phục những mặt còn hạn chế,

bám sát theo kế hoạch phân luồng học sinh đã được phê duyệt. Đồng thời phân

công và giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý, viên chức chuyên môn và đội ngũ

giáo viên đảm nhận và thực hiện. Ký hợp đồng phối hợp dạy văn hóa và dạy

nghề với các trường TCN trên địa bàn thành phố như: Cao đẳng nghề VICET,

TCN Kỹ nghệ, TCN số 1 thành phố Thanh Hóa… Trong đó tập trung vào những

nội dung sau:

+ Trung tâm GDTX chịu trách nhiệm triển khai việc dạy văn hóa cho học

sinh theo kế hoạch của sở GD&ĐT Thanh Hóa, nội dung chương trình thực hiện

theo Phân phối chương trình GDTX cấp THPT. Học sinh được học 7 mơn văn

hóa cơ bản gồn: Tốn , Lý, Hóa, Sinh, Văn , Sử , Địa. Ngồi ra các em còn học

chương trình thi Chứng chỉ A Ngoại ngữ, Tin học, học nghề phổ thông… tạo

điều kiện thuận lợi cho các em trong việc xét Tốt nghiệp THPT Quốc gia.

+ Các trường TCN và Trường TCN số 1 chịu trách nhiệm đào tạo nghề

cho học sinh. Gồm các nghề như: Điện công nghiệp, Điện lạnh, Cơng nghệ ơ Tơ,

Hàn, Kế tốn doanh nghiệp, May và thiết kế thời trang…căn cứ vào nhu cầu và

khả năng của mình học sinh có thể lựa chọn những ngành nghề phù hợp với bản

thân và yêu cầu của xã hội.

+ Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trong quá trình học tập

Trung tâm GDTX đã phối hợp với các trường Trung cấp nghề xây dựng thời

khóa biểu phù hợp, phân bổ thời gian học tập hợp lý. Thơng thường việc học

văn hóa và học nghề được xếp chéo buổi, học lý thuyết xen với thực hành. Mọi

sự thay đổi thời gian học tập đều có sự thống nhất gữa hai đơn vị và thông báo

kịp thời cho học sinh nhờ đó mà khơng để xảy ra tình trạng bất cập về thời gian

học tập của học sinh.

+ Để làm tốt công tác quản lý học sinh Trung tâm GDTX và các Trường

Trung cấp nghề đã xây dựng quy chế phối hợp, tăng cường quản lý nền nếp của

học sinh trong các buổi học văn hóa và học nghề. Thực hiện nghiêm túc việc

đánh giá xếp loại học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo

dục và đào tạo.

3.3 Tổ chức triển khai nhiệm vụ tư vấn phân luồng học sinh sau THCS cho

học sinh cuối cấp ở các trường THCS.

6Xác định rõ đây là một nội dung hết sức quan trọng nhằm đưa chủ trương

phân luồng học sinh thực sự được phổ biến sâu rộng tới các bậc phụ huynh và

học sinh. Trung tâm đã đặc biệt chú trọng vai trò của Ban giám hiệu và các

GVCN là những người trực tiếp nắm vững năng lực học tập, ttâm tư tình cảm và

gần gũi tư vấn gúp phụ huynh và học sinh hiểu thấu đáo về chủ trương phân

luồng trước khi con em họ thi chuyển cấp hoặc chọn trường học nghề.

Để làm tốt nội dung này Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa và

Trường TCN số 1 Thành phố Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho Thành ủy,

UBND, phòng GD&ĐT Thành phố Thanh Hóa ban hành các văn bản chỉ đạo

Chính quyến các phường xã, các trường THCS trên địa bàn thành phố nghiêm

túc triển khai thực hiện việc phân luồng học sinh sau THCS. Đồng thời chủ động

xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh trong các

buổi sinh hoạt lớp, hội nghị ca mẹ học sinh. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng

cũng như giải đáp những thắc mắc trong việc thực hiện nội dung chương trình

học tập, thời gian, kinh phí, cơ hội việc làm sau khi học xong….

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng nhà trường Trung tâm đã tổng hợp

đánh giá kết quả xếp loại học tập của học sinh cuối cấp, phục vụ kịp thời công

tác tư vấn phân luồng học sinh sau mỗi học kỳ và năm học. Thực hiện nghiêm

túc qui trình tư vấn, tuyên truyền công tác phân luồng học sinh theo các nội

dung sau:

- Khảo sát đánh giá phân tích chất lượng với học sinh dựa trên các tiêu

chuẩn; ý thức tự rèn luyện, năng khiếu sở trường, lực học với nhu cầu nguyện

vọng, đồng thời có sự tham khảo ý kiến các bậc phụ huynh học sinh.

- Trên cơ sở đó có biện pháp sàng lọc, xây dựng các nội dung tư vấn phân

luồng theo nhóm đối tượng sau:

+ Nhóm 1: Là những học sinh có đủ điều kiện học tiếp bậc trình độ cao

hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Nhóm 2: Là những học sinh có điều kiện khả năng hạn chế khơng học

tiếp bậc trình độ cao hơn trong hệ thống quốc dân nhưng vẫn có nguyện vọng

học tiếp.

Nhóm 3: Là những học sinh có điều kiện và lực học hạn chế, khơng có

nguyện vọng học tiếp bậc trình độ cao hơn.

- Trên cơ sở đó Trung tâm xây dựng hệ thống các văn bản liên quan và kế

hoạch triển khai tới các đơn vị nhà trường, chuẩn bị nội dung thuyết trình thực

hiện việc tư vấn cho các nhóm đối tượng, trong đó đặc biệt ưu tiên cho nhóm 2

và nhóm 3. Phối hợp với các trường THCS bố trí lịch tổ chức hội nghị tư vấn

tuyên truyền về công tác phân luồng học sinh sau THCS tại các nhà trường, phổ

biến các văn bản hướng dẫn về chế độ chính sách của nhà nước, địa phương liên

quan tới người học. Lựa chọn, phân công cán bộ giáo viên có đủ năng lực và

trình độ khả năng tóm tắt thuyết trình, truyền cảm trực tiếp tư vấn gúp phụ

huynh và học sinh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của

ngành giáo dục và địa phương về việc phân luồng học sinh sau THCS và những7mặt tích cực trong việc tiết kiệm thời gian, kinh phí đào tạo cho học sinh khi

thực hiện chủ trương này.

+ Thơng báo kết quả thăm dò và nguyện vọng của học sinh với bậc phụ

huynh có con em đăng ký nguyện vọng học tập tại Trung tâm GDTX thành phố,

đồng thời triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước về quyền lợi đối

với học sinh. Qua thực tế đây là nội dung quan trọng cho mỗi gia đình có con

em xác định trước khi chọn hướng đi tiếp theo, vì mức đóng góp của các em

thực hiện theo quy định của Chủ tịch UBND Tỉnh đối với các trường cơng lập

và miễn học phí học nghề đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho con em các gia

đình có hồn cảnh khó khăn, lực học hạn chế có điều kiện tiếp tục theo học..

+ Tổ chức hội nghị tư vấn cho đối tượng có chung nhóm nguyện vọng

cùng các bậc phụ huynh xác định việc chọn và đăng ký nghề và hoàn thành thủ

tục đăng ký học, thống nhất hoàn thiện và nộp hồ sơ về Trung tâm theo quy

định.

Trong việc tuyên truyền tư vấn cho đối tượng học sinh hạn chế trong kết

quả học tập cần làm cho các em rõ việc lao động trong lĩnh vực nào cũng cần

thiết, được tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng nếu có tay nghề cao và làm việc có

hiệu quả. Các cơ hội học tập ln có và sẽ đến với mọi người, học tập là cơng

việc suốt đời, khơng ai có thể chỉ học một lần cho cả cuộc đời nếu muốn trở

thành người công dân có ích cho xã hội. Từ nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp

sẽ gúp cho học sinh nhận thức được khả năng của bản thân, điều kiện của gia

đình và nhu cầu của xã hội để lực chọn hướng đi đúng cho bản thân sau khi tốt

nghiệp.

3.4. Nâng cao chất lượng giảng dạy văn hóa và dạy nghề :

Do đối tượng học sinh của Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa chủ

yếu là học sinh có năng lực học tập hạn chế, không đậu vào các trường THPT

trên địa bàn Thành phố. Nhiều em có hồn cảnh gia đình khó khăn, éo le, thiếu

sự quan tâm chăm sóc nên phần lớn bị hổng kiến thức, định hướng học tập

không rõ ràng. Việc quan tâm để tìm ra những giải pháp có hiệu quả nhằm thực

hiện tốt cơng tác phân luồng học sinh sau THCS vừa đảm bảo tỷ lệ phân luồng

học sinh vừa gúp cho các em vừa đảm bảo kiến thức văn hóa vừa học tập để có

tay nghề vững vàng góp phần bổ xung nguồn nhân lực có chất lượng cho cơng

cuộc xây dựng đất nước đã được tập thể BGĐ và cán bộ giáo viên Trung tâm

GDTX Thành phố Thanh Hóa thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Để

hồn thành tốt nhiệm vụ được giao mối cán bộ giáo viên không chỉ làm tốt cơng

tác chun mơn mà còn tích cực tun truyền tới phụ huynh và học sinh về việc

phân luồng đồng thời luôn gần gũi động viên kịp thời để các em yên tâm học

tập phấn đấu để chuẩn bị đầy đủ hành trang để lập thân, lâp nghiệp trong tương

lai.

Phần lớn các bậc phụ huynh học sinh khi cho con em học tập tại Trung

tâm GDTX thành phố Thanh Hóa đều có chung băn khoăn là: nếu con em họ

sau THCS khơng trúng tuyển vào THPT thì sẽ ra sao? Liệu trường nghề, học hệ

GDTX có thể giúp con em họ vững bước vào đời? Vì vậy việc nâng cao chất

8lượng học văn hóa và học nghề của học sinh luôn được Trung tâm GDTX thành

phố hết sức quan tâm:

- Về việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn văn hóa: Đây là biện

pháp mà Trung tâm đặc biệt coi trọng, đây chính là yếu tố then chốt để phụ

huynh và học sinh yên tâm khi học tập tại Trung tâm. Cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch năm học: Ngay từ đầu năm học căn cứ vào tình

hình thực tế Ban giám đốc Trung tâm đã xây dựng kế hoạch năm học, đề ra các

chỉ tiêu thi đua và các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

toàn diện cho học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh phân luồng sau THCS.

Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt hằng tháng BGĐ có biện pháp đơn đốc

việc thực hiện và có sự điều chỉnh hợp lý nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua

đã đề ra.

+ Xây dựng nội quy cụ thể đối với học sinh, tổ chức ký cam kết cho học

sinh các khối lớp trong việc chấp hành Quy chế, Nội quy của Trung tâm đặc

biệt là việc đi học chuyên cần, học và ghi bài đầy đủ, tham gia đầy đủ các buổi

học văn hóa và học nghề đạt chất lượng cao. .

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chuyên môn đảm bảo thực hiện

nghiêm túc, đúng kế hoạch đã đề ra. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu

sót tồn tại trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ giáo án, chất lượng

lên lớp phù hợp với đối tượng học sinh phân luồng sau THCS.

+ Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp, kiểm ta đánh giá học sinh của đội

ngũ giáo viên trên tinh thần đổi mới. Từng bược cải tiến chất lượng, khắc phục

những hạn chế yếu kém của học sinh. Tập trung cải tiến phương pháp giảng dạy

ở tất cả các bộ mơn, sử dụng thiết bị đồ dùng hiện có, áp dụng cơng nghệ thơng

tin trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng và hứng thú học tập của học

sinh. .

+ Cải tiến và đổi mới việc đánh giá xếp loại thi đua đối với giáo viên và

học sinh, trong đó đưa tiêu chí nâng cao chất lượng dạy và học của đối tượng

học sinh phân luồng sau THCS là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại.

- Về việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề:

Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa đã chủ động phố hợp với các

trường TCN đặc biệt là Trường TCN số 1 Thành phố Thanh Hóa trong việc:

nâng cao chất lượng học lý thuyết và thực hành. Tăng cường các buổi học thực

tế tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó nhà trường đã mời các chun gia có uy tín, các nghệ nhân,

kỹ sư, giáo viên có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm đào tạo nghề về giảng các

lớp chuyên đề, các buổi tọa đàm chuyên sâu cho giáo viên và học sinh về các

lĩnh vực, ngành nghề mà nhà trường đang giảng dạy nhằm khơi gợi hứng thú,

lòng yêu nghề trong học sinh nhờ đó mà kết quả đào tạo được nâng lên rõ rệt.

Nhà trường còn tập trung bồi dưỡng mũi nhọn, lựa chọn những em có

năng lực tham gia các Hội thi tay nghề cấp trường, cấp Tỉnh và khu vực để nâng

cao kỹ năng nghề nghiệp, va chạm với thực tế. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu9với các trường nghề trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và học

tập kinh nghiệm hay từ các đơn vị bạn.

Thường xuyên tổ chức đi thực tế để các em có điều kiện tiếp cận cơng

nghệ mới và tìm hiểu thực tiễn lao động sản xuất cũng như thị trường lao động .

từ đó gúp cho các em tạo cho mình những kỹ năng mềm, khả năng phân tích lựa

chọn cho mình cơng việc phù hợp với khă năng của bản thân và yêu cầu của xã

hội trong tương lai.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai chất lượng đào tạo, quá trình đào

tạo và đặc biệt là chất lượng đầu ra và triển vọng nghề nghiệp tương lai, công

việc sau này của học sinh. nhờ đó mà phụ huynh và học sinh đã yên tâm học tập

văn hóa tại Trung tâm và học nghề tại Trường Trung cấp nghề.

- Về kinh phí đào tạo: Phần lớn học sinh phân luồng sau THCS hiện đang

học tập tại Trung tâm đều có hồn cảnh kinh tế khó khăn nên đã có khơng ít gia

đình phải cho các em đi làm thêm tăng thu nhập gây ảnh hưởng tới thời gian và

chất lượng học tập của các em. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Trung

tâm đã thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định của Chủ tịch UBND

tỉnh Thanh Hóa, các quy định về chính sách miễn giảm. Đồng thời phố hợp với

các Trường TCN thực hiện nghiêm túc chính sách miễn học phí học nghề cho

đối tượng học sinh phân luồng sau THCS. Thường xuyên quan tâm tới các đối

tượng học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời động viên các em cả về

vật chất và tinh thần, tích cực tham mưu với hội Khuyến học thành phố Thanh

Hóatrong việc trao các xuất học bổng: Lam sơn, Doãn Tới, Lê Viết Ly… cho các

em học sinh nghèo vựơt khó nhờ đó nhiều em đã có thêm động lực để phấn đấu

trong học tập và định hướng nghề nghiệp để lập thân lập nghiệp trong tương lai.

3.5 Phối hợp với các trường TCN, các cơ sở sản xuất các doanh nghiệp để tìm

đầu ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

Thực tiễn cho thấy hiện nay phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp các

trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, TCN đang gặp rất nhiều khó

khăn trong việc tìm cơng ăn, việc làm, Đây cũng chính là vấn đề mấu chốt mà

phụ huynh và và học sinh quan tâm khi gửi gắm con em vào học tại Trung tâm

GDTX và các trường TCN. Để giải quyết vấn đề đó hiện nay Trung tâm GDTX

và Trường TCN số 1 thành phố Thanh Hóa phối hợp trong việc liên hệ với các

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để các em có cơ hội tiếp cận tìm kiếm việc làm

sau khi tốt nghiệp. Đây thực sự là một việc làm hết sức khó khăn vì trên thực tế

hiện nay có tới hàng ngàn sinh viên sau khi tốt nghiệp rơi vào tình trạng thất

nghiệp. nhiều người trong số họ đã phải tham gia lao động phổ thông, làm công

nhân trong các khu công nghiệp hoặc học lại hệ trung cấp để dễ tìm việc làm để

có thu nhập. Vậy với đối tượng học sinh Tốt nghiệp THPT và Trung cấp nghề

thì giải quyết việc làm cho các em như thế nào? Trước hết Trung tâm GDTX và

các trường TCN đặc biệt là trường TCN số 1 xác định rõ phải phối hợp với các

cơ sở sản xuất có ngành nghề phù hợp với các chuyên ngành mà nhà trường

đang đào tạo, có nhu cầu bổ xung nguồn lao động thường xun hằng năm, có

quy mơ và khả năng tăng trưởng bền vững từ đó nhà trường cam kết cung ứng

10nguồn lao động ổn định và có chất lượng đảm bảo uy tín. Với phương châm đó

năm học 2015-2016 nhà trường đã ký kết hợp đồng cung ứng lao động có tay

nghề cao cho 12 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều

kiện thuận lợi để học sinh sau khi Tốt nghiệp có cơ hội được giới thiệu việc làm

với thu nhập ổn định.

4. Hiệu quả của một số biện pháp nhằm góp phần thực hiện phân luồng học

sinh sau THCS tại Trung tâm GDTX thành phố Thanh Hóa.

Qua 2 năm triển khai thực hiện việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp

THCS theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW kết quả phân luồng của thành phố

Thanh Hóa đạt được như sau:

- Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 là : 3808 em.

Trong đó:

+ Số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập là 2849 em (đạt

tỷ lệ 74,8%)

+ Số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT dân lập: 456 em (tỷ lệ

11,9,%)

+ Số học sinh học tại Trung tâm GDTX thành phố, các trường TCN trên

địa bàn thành phố: 473 em (tỷ lệ 12,5%)

+ Số học sinh còn lại đang ở nhà hoặc đã đi làm là 30 em (tỷ lệ 0,8%)

- Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 là : 3.628 em.

Trong đó:

+ Số học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập và dân lập là: 2.129

em (đạt tỷ lệ 80%)

+ Số học sinh dự kiến vào học tại Trung tâm GDTX và các trường TCN

trên địa bàn thành phố: 533 em (tỷ lệ 20%)

Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau THCS từ năm học 2014 2015 đến nay Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham

mưu cho Thành ủy, UBND, phòng GD&ĐT thành phố trong việc ban hành các

văn bản chỉ đạo việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS trong đó nêu rõ

chỉ tiêu phân luồng đạt 15% hằng năm và tiến tới đạt 30% vào năm 2020 và

phân cơng trách nhiệm cụ thể cho Chính quyền các phường xã, các trường

THCS, Trung tâm GDTX, các Trường trung cấp nghề trong việc triển khai tổ

chức thực hiện các nội dung như: Xây dựng chương trình phối hợp với các

trường THCS và UBND các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị

nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhu cầu của xã hội và lựa chọn nghề

nghiệp cho các bậc cha mẹ và phụ huynh học sinh; hướng dẫn số học sinh trúng

tuyển nạp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Trung tâm cũng đã làm tốt

việc phối hợp với các Trường TCN trên địa bàn thành phố đặc biệt là trường

TCN số 1 làm tốt việc tư vấn tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh khối 9 ở

các trường THCS trên địa bàn thành phố. Công tác tuyển sinh trong 2 năm học

2014-2015 và 2015-2016 đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, từng bước nâng

cao chất lượng giảng dạy văn hóa và phối hợp chặt chẽ với các trường TCN từng

bước nâng cao chất lượng dạy nghề, tích cực liên hệ và phối hợp với các doanh

11nghiệp các cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm tạo cơ hội việc làm cho học sinh

sau khi các em tốt nghiệp.

4.1. Kết quả công tác tuyển sinhTTTổng

Tổng

số

Số HS

lớpNăm học1

2014-2015

2

2015-2016

Tăng (+) giảm (-)8

10

+2190

287

+ 97K10

Số

lớp

5

6

+1Khối 11Số

HS

115

163

+48Số

lớp

2

3

+1Khối 12Số

HS

51

92

+41Số

lớp

1

1

0Số

HS

24

32

+8Lớp học

nghề

hướng

nghiệp

Số

Số

Lớp HS

12 349

13 434

+1 + 854.2. Số lượng học sinh của Trung tâm GDTX học TCN.

TT

1

2Năm họcTổng số

học sinhĐiện

lạnhĐiện

Cơng

nghiệpCơng

nghệ

ơ tơMay và

thiết kế

thời trangKế

tốn671817171501333117432220+ 66+ 130+ 26+7+ 2020142015

20152016Tăng (+) giảm (- )4.3. Dự kiến số lượng học sinh khối 9 thực hiện phân luồng (15%) đi học

GDTX v hc ngh trong nhng nm hc tip theo.

Năm học

Số HS khèi

92016-20172017-20182018-20192019-2020sl15%sl15%sl15%sl15%362

8544377

05655123768442

066312Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×