1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.9 KB, 23 trang )


Mai Phương ThảoTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa toán 12 - Nhà xuất bản giáo dục

2. Sách bài tập toán 12 - Nhà xuất bản giáo dục

3. Bài giảng chun sâu Tốn THPT – Giải Tốn, Giải tích 12 – Lê Hồng

Đức - Nhà xuất bản, Hà Nội.

4. Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập toán giải tích 12 – Lê Thị

Hương ( Chủ Biên ) – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.DANH MỤCCÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

CẤP SỞ GD & ĐT XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên: Mai Phương Thảo

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX Thọ XuânTTTên đề tài SKKNCấp đánh giá Kết quảNăm họcxếp loạiđánh giá xếpđánh giá xếp( Ngànhloại ( A, B,loạiGD )C)Khai thác bài tốn

cực trị trong hình

học khơng gian nâng

1cao hiệu quả giải bài Tỉnh

tập hình học giải

tích cho học sinh lớp

12 Trung tâm

GDTXC2016 - 2017Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

×