1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

1 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 162 trang )


Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANG-Người nhận hàng: BUNNINGS GROUP LIMITED-Tên hàng: GỐM-Trọng lượng: 21.200 kgs-Loại và số lượng container: 1container 40’ CAO-Nơi đóng hàng: Kho Tâm Đức.-Cảng đến (nước nhập khẩu): MELBOURNE (ÚC)-Cảng chuyển tải: SINGAPORE-ETD:19/07/2014-ETA: 16/08/2014-Cut off: 3:00 AM 19/07/2014Đồng thời, bộ phận Sales công ty Interlogictics nhận được Lệnh cấp

conteiner rỗng và Shipping Instruction từ DNTN Gốm Mỹ Nghệ Tâm

Đức .Lệnh cấp container rỗng chứa những thông tin cần thiết: số

booking, tên tàu,loại và số lượng container, cảng xếp hàng, cảng giao

hàng, cảng chuyển tải (nếu có), bãi duyệt lệnh cấp container rỗng,

giờ cắt máng( closing time)…

Shipping Instruction chứa các thông tin sau:

-Tên người gửi và người nhận hàng: DNTN GỐM MỸ NGHỆ TÂM

ĐỨC / BUNNINGS GROUP LIMITED-Loại và số lượng container: 1 cont 40’ CaoSV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 82Chuyên Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANG-Cảng giao hàng.: ICD Phước Long 3-Cảng giao hàng: MELBOURNE-Giờ Cut Of: 3:00 AM 19/07/2014-Địa điểm đóng hàng: Kho Tâm Đức.-Số Booking Confirmation: 2549538000-Bộ phận Hiện trường sẽ tiếp nhận Shipping Instruction cùng

Booking Confirmation từ bộ phận Sale xuất để thực hiện các

cơng việc tiếp theo.Ngồi ra, bộ phân hiện trường yêu cầu DNTN Gốm Mỹ Nghệ Tâm

Đức gửi bộ chứng từ bao gồm:

-Danh mục hàng hoá xuất khẩu (Packing List)-Hoá đơn thương mại (Invoice) 0414-Hợp đồng thương mại Đổi lệnh hãng tàu:

Nhân viên bộ phận Hiện trường kiểm tra lại tồn bộ thơng tin ghi

trên Booking Confirmation, tiến hành đi đổi lệnh tại hãng tàu OOCL.

Nhân viên giao nhận mang Booking Confirmation đến văn phòng

đại diện của hãng tàu OOCL tại cảng ICD PHƯỚC LONG 3. Tại đây

lệnh sẽ được duyệt.Bộ phận duyệt lệnh sẽ đóng dấu và kí tên lên

Booking Confirmaion, đồng thời cấp Seal (DAT1070) và Container

Packing List cho người đi đổi lệnh.SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 83Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANG Đóng hàng:

Bộ phận Hiện trường chuyển Lệnh cấp cont rỗng cho đội xe, cử xe

đến lấy cont rỗng tại 141/1 ẤP LONG SƠN, P. LONG BÌNH, Q.9, TP.

HCM. Đội xe kéo cont và mang về kho Tâm Đức đóng hàng.

Khi container được chuyển đến kho Tâm Đức ghi trên Shipping

Instruction thì tiến hành đóng hàng vào container. Lơ hàng chưa biết

được phân luồng gì nên sau khi đóng hàng xong chỉ nên bấm seal

tạm, giữ lại seal hãng tàu.

Sau khi đóng hàng xong, kho Nhật Minh sẽ cho ra một số liệu chính

xác về lượng hàng, cách đóng gói, số container để cơng ty có thể làm

hồn chỉnh bộ hồ sơ xuất khẩu:

-Số lương: 300 pcs21.200 KGS-Đóng gói: theo PK(60 kiện)-Số container thực tế: OOLU8369348Sau đó, đội xe tiến hành kéo container ra cảng ICD Phước Long 3,

nơi làm thủ tục hải quan và đóng tiền hạ bãi.

Lúc này, lơ hàng được phân luồng đỏ hàng kiểm hóa.Nhân viên

giao nhận làm thủ tục hải quan, chuyển kiểm hóa lơ hàng. Sau khi

kiểm hóa xong nhân viên giao nhận khóa seal, chụp hình cont và

seal để làm bằng chứng với DNTN Gốm Mỹ Nghệ Tâm Đức .Nhân viên

giao nhận cần kiểm tra kĩ tay container đã khớp chưa khi khóa cont,

bởi nếu khóa container sai mà lõ bấm seal thì phải mua seal mới và

bấm lại, gây thiệt hại cho cơng ty.

SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 84Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANGSau khi hồn tất kiểm hóa nhân viên giao nhận cần ghi số cont và

seal vào bảng kê khai cont (list cont) để tiến hành thanh lý lô hàng.

Hiện tại:

Số cont: OOLU8369348 và Số Seal: DAT0170

Công ty Interlogictics dựa vào bộ chứng từ đã nhận từ DNTN Gốm

Mỹ Nghệ Tâm Đức gồm:

-Danh mục hàng hoá xuất khẩu (Packing List) .-Hoá đơn thương mại (Invoice) 0414.-Hợp đồng thương mại: M 228133 (17/6/2014).Bộ phận chứng từ của phòng Hiện Trường kiểm tra kĩ thông tin.

Thông thường, trong các chứng từ trên, khách hàng chỉ gửi các thơng

tin chính.Vì thế, nhân viên chứng từ phải soạn thảo thành Packing

List, Invoice, Hợp đồng thương mại hồn chỉnh.

3.1.1.2 Đăng kí tờ khai – làm thủ tục Hải Quan:

Bộ chứng từ để làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu gồm

các chứng từ sau:

Giấy giới thiệu: giấy giới thiệu có đóng dấu của công ty

Interlogictics bao gồm thông tin về:

Người làm thủ tục: Mai Phi Vinh

Công việc: Làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Phước Long 3.

-Invoice (Phụ lục đinh kèm)SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 85Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGÔ HỒNG GIANG-Packing list (Phụ lục đinh kèm)-Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã truyền từ cơ quan khái báo hải

quan. (Phụ lục đinh kèm)-Contract. (Phụ lục đinh kèm)Bên cạnh đó, người giao nhận cần mang theo Booking Confirmation

và photo thêm một tờ khai để thuận lợi và tiết kiệm thời gian khi

thanh lý tờ khai.

Để q trình thơng quan được nhanh hơn, cơng ty Interlogistics

khuyến khích khách hàng ký hợp đồng đại lý hải quan với công ty.Đối

với các DNTN Gốm Mỹ Nghệ Tâm Đức đã ký hợp đồng đại lý hải quan

với cơng ty thì cá nhân được ủy quyền của công ty sẽ thay mặc

khách hàng ký tên, đóng dấu lên tờ khai. Bộ chứng từ làm thủ tục hải

quan trong trường hợp này ngoài các chứng từ trên còn kèm theo:

-Giấy chứng nhận đại lý thủ tục hải quan (Phụ lục đinh kèm)-Hợp đồng đại lý hải quan. (Phụ lục đinh kèm)-Giấy ủy quyền cho cá nhân được phép kí lên tờ khai (Phụ lục

đinh kèm)

3.1.1.3 Làm thủ tục Hải Quan. Bước 1: Mở tờ khai hải quan

Nhân viên giao nhận mang bộ chứng từ đầy đủ như trên tới đội thủ

tục hàng hóa xuất khẩu tại ICD Phước Long 3, nộp tờ khai vào khu

vực đăng kí tờ khai. Vì kết quả trả về sau khi truyền tờ khai qua hệSV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 86Chuyên Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANGthống Vnaccs kết quả là Luồng đỏ. Nên nhân viên Hải Quan sẽ làm

thủ túc chuyển kiểm lô hàng, và phân nhân viên kiểm hóa kiểm tra lơ

hàng.

 Bước 2. Kiểm hóa hàng hóa – trả tờ khai

Sau khi xác định được nhân viên Hải quan kiểm hóa, nhân viên

giao nhận nhanh chóng xác định vị trí container trên bãi, liên hệ với

hải quan kiểm hóa, phối hợp kiểm hóa lơ hàng có đúng như trên tờ

khai. Kiểm hóa thuận lợi nhân viên giao nhận tiếp nhận seal của Hải

quan để bấm seal và bấm seal hảng tàu. Tiếp đó chụp hình số cont,

số seal hải quan và seal hải tàu để tránh sai sót xảy ra khi thanh lý.

Nhân viên giao nhận chờ trả tờ khai số 300067409300 đã có chữ

thơng quan và dấu từ cán bộ HQ CK cảng Sài Gòn Khu vực IV chứng

thực lơ hàng đó qui cách hợp lệ để xuất khẩu, đống lệ phí 20.000

đồng. Cán bộ kiểm hóa ký tên Phạm Văn Thiện

 Bước 3. Thanh lý:

Nhân viên giao nhận mang tờ khai đã thông quan kèm 1 bản copy

đến hải quan giám sát bãi. Căn cứ vào Booking Confirmation, ghi số

container, số seal vào : “Ghi chép khác” của tờ khai gốc và tờ khai

photo để tiến hành thanh lý tờ khai:

-Số container: OOLU8369348-Số seal: DAT0170Nhân viên giao nhận nộp tờ khai tại phòng thanh lý. Hải quan

thanh lý kiểm tra, sau đó, ghi rõ số lượng container, đóng dấu xác

nhận : “Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát” và trả lại tờ khaiSV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 87Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGÔ HỒNG GIANGgốc cho nhân viên giao nhận. Cán bộ hải quan giám sát lơ hàng này

Nguyễn Hồi Nam

Bước 4. Vô sổ tàu.

Nhân viên giao nhận ghi thông tin tên tàu, số chuyến vào trên tờ

khai gốc vừa được thanh lý và nộp tờ khai ở bộ phận vào sổ tàu.

-Tên tàu: SINAR SABANG

Số chuyến: 295SHải quan nhập thông tin vào hệ thống, sau đó, trả lại tờ khai và

phiếu xác nhận vào sổ tàu cho nhân viên giao nhận, kết thúc q

trình làm thủ tục thơng quan cho lơ hàng xuất khẩu tại cảng. Hàng

hóa sẽ được sắp xếp lên tàu theo kế hoạch của hãng tàu.

3.1.1.4 Lập các chứng từ theo yêu cầu của khách hàng

 Giấy chứng nhận khử trùng (Fumigation Certificate) (Phụ

lục đinh kèm)

Sau khi cont đã được vào sổ tàu, nhân viên giao nhận liên lạc với

cơ quan hun trùng, yêu cầu hun trùng và thông báo cho cơ quan hun

trùng biết các thông tin sau:

-Số container: OOLU 8369348-Tên cảng xuất: ICD Phước Long 3-Tên nước nhập khẩu: ÚC (vì mỗi nước nhập khẩu có yêu cầu về

nồng độ chất hun trùng khác nhau).Lưu ý: Container phải được hun trùng trước giờ cắt máng.SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 88Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANGSau đó, bộ phận chứng từ gửi B/L cho Cơng ty hun trùng Việt Nam

VFC, công ty này này sẽ cấp giấy Chứng nhận hun trùng.Giấy chứng

nhận hun trùng được kí phát trong hoặc sau ngày tàu chạy.

Cơng ty Interlogictics thường sử dụng dịch vụ hun trùng của Công

ty khử trùng Việt Nam VFC 37 Nguyễn Trung Ngạn , Q.1, Tp.HCM. Quy

trình nhận chứng thư hun trùng khá đơn giản gồm các bước sau:

Nhân viên giao nhận thộng báo với cơ quan hun trùng để tiến hành

hun trùng, đồng thơi cung cấp số cont, số seal để cấp chứng thư.

Sau khi hàng đã hun trùng và tàu chạy, nhân viên giao nhận tới cơ

quan hun trùng lấy chứng thư, kiểm tra lại thơng tin và kí tên xác

nhận trên phiếu thông tin và trên chứng thư(bản lưu).

 Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Original – C/O) (Phụ

lục đinh kèm)

Tùy theo nước người nhập khẩu mà làm C/O theo form A, B, D, AK…

Lô hàng chậu Gốm xuất khẩu sang Úc nên cần xin C/O form AANZ.

Dựa vào các thông tin trên tờ khai hải quan, B/L, Invoice và Packing

List, nhập các thông tin đầy đủ để làm C/O. Sau đó, bộ phân chứng từ

phòng hiện trường in các thơng tin này vào form C/O có sẵn và mang

cho khách hàng kí tên, đóng dấu.Tiếp theo, nhân viên giao nhận

mang bộ hồ sơ làm C/O lên phòng quản lý Thương Mại Xuất Nhập

Khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bộ hồ sơ này gồm có:

-Đơn xin cấp C/O-Phiếu ghi chép về hồ sơSV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 89Chuyên Đề Thực Tập Cuối Khóa-GVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANGC/O form AANZ , original, duplicate và triplicate-Bản chính và 01 bản copy tờ khai hải quan số 300067409300-Invoice và Packing List-B/L số HCMMEL–14–1066BUN-Bản chính và bản copy hóa đơn nguyên liệu đầu vào có đóng

dấu sao y.-Bảng kê khai nguyên liệu hàng hóa đóng dấu.-Phiếu hẹn trả C/ONhân viên giao nhận tìm cán bộ tiếp nhân C/O theo khu vực quản

lý có trên bảng thộng báo bên ngoải phòng. Nhân viên giao nhận tìm

và nộp bộ hồ sơ xin C/O cho cán bộ tiếp nhận, nhận lại Phiếu hẹn trả

C/O và tờ khai bản chính có chữ kí của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cuối

cùng, căn cứ vào thời gian ghi trên Phiếu hẹn trả C/O, xuất trình

Phiếu hẹn trả C/O tại cửa “Trả C/O” và nhận bộ C/O. Thời gian cấp C/O

tại phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh là

sau 8h làm việc và khơng q 3 ngày làm việc.

Sau thời gian quy định, nhân viên giao nhận nộp lại phiếu trả C/O

và chờ gọi tên công ty và lấy bộ C/O về bao gồm 1 bản original và 1

bản triplicate.Mức phí cấp C/O hiện nay khá đa dạng.Mẫu form C/O

được mua trước giá 20000đ/bộ.Ngoài ra, nếu bộ C/O cần gấp thì sẽ

có chi phí phát sinh do các bên thỏa thuận.

Sau khi có C/O, bộ phận Sales gửi C/O cho khách hàng Tâm Đức,

sau đó khách hàng gửi C/O kèm với B/L cho người mua.

SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 90Chun Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANG3.1.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường

biển tại Cơng ty (Ví dụ: Lơ hàng FCL của Cơng ty TNHH

Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hòa Lợi

3.1.2.1 Chuẩn bị chứng từ

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng:

Khách hàng liên hệ với phòng kinh doanh , nhân viên Sale thỏa

thuận giá cả, mặt hàng nhập khẩu với công ty TNHH Thương Mại

Xuất Nhập Khẩu Hòa Lợi. và đồng ý ký hợp đồng nhập khẩu ủy quyền

cho công ty Interlogistics nhập khẩu lơ hàng này và chuyển về cho

Hòa lợi.

Cơng ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hòa Lợi giao bộ chứng

từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu cho nhân viên chứng từ của

phòng Hiện trường thuộc Cơng ty Interlogistics để hồn chỉnh bộ

chứng từ để lấy lơ hàng, Bộ chứng từ gồm:

-Hợp đồng Thương mại: No: 004-2014/HoaLoi-JZ (Phụ lục đinh

kèm)-Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): NO. 20141211/ JZ

(Phụ lục đinh kèm).-Packing list (Phụ lục đinh kèm)-Thông báo hàng đến (Arrival Notice): ETA: 19/12/2014; Tên tàu/

số chuyến: TS KOREA/XK462NCNC, (Phụ lục đinh kèm)-Vận đơn gốc: CMZ0213349A (Phụ lục đinh kèm)SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 91Chuyên Đề Thực Tập Cuối KhóaGVHD: Ths.NGƠ HỒNG GIANGSau khi Nhận được đủ bộ chứng từ cần thiết, nhân viên chứng từ

tổng hợp thông tin và tiến hành khai báo hải quan.

 Lấy Delivery Order (lệnh giao hàng)

Nhân viên giao nhận cầm Bill Gốc tùy theo yêu cầu trên thông báo

hàng dến để lấy lệnh. Trường hợp Lơ hàng này của hãng tàu u cầu

có Bill gốc để lấy được D/O. Sau khi Đóng phí lấy lệnh giao hàng nhân

viên giao nhận xem xét kỹ thời gian lấy hàng sao cho trong thời gian

qui định trên Lệnh giao hàng để tránh phát sinh chi phí lưu bãi và lưu

cont. Sau đó tiến hành cược cont, số cont (TRHU2936169) kiểm tra số

cont số seal (D3882955). Các chứng từ đổi lệnh gồm:

-Giấy giới thiệu của Interlogistics .-Vận đơn gốc: No: CMZ0213349A.Kết quả nhận được là 3 bản lệnh giao hàng của hãng tàu cấp cho

công ty Interlogistics để nhân viên giao nhận tiếp hành lấy hàng.

Lệnh có giá trị từ ngày 19/12/2014 đến hết ngay 25/12/2104 vì

vậy nhân viên giao nhận phải sắp xếp thời gian lấy hàng trong hạn

cho phép của lệnh để tránh phát sinh chi phí lưu cont lưu bãi.

 Các chứng từ cần thiết cho qui trình hàng nhập:

-Tờ khai hải quan hàng nhập (do doanh nghiệp tự khai)-Hợp đồng thương mại (Contract)-Phiếu đóng gói (Packing list)-Hóa đơn thương mại (Invoice)SV: TRÂN ĐÌNH LƯUTrang 92Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (162 trang)

×