Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm nhân thọ

1 Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm nhân thọ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sứ mệnh của Bảo Việt nhân thọ là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và

lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

Tầm nhìn đến 2020 của Bảo Việt nhân thọ trở thành Công ty bảo hiểm

nhân thọ số 1 Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh, từng bước hội nhập

vào thị trường khu vực và thế giới.

Xây dựng 5 giá trị cốt lõi trong hoạt động và văn hoá doanh nghiệp là:

Chất lượng – Dễ tiếp cận – Tinh thần hợp tác – Năng động – Trách nhiệm.

Thực hiện 4 triết lý trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh: Khách

hàng là trung tâm – Đầu tư phát triển nguồn nhân lực – Trách nhiệm với cộng

đồng – Tăng trưởng bền vững.

4.1.2 Định hướng phát triển của Bảo Việt nhân thọ

Bảo đảm lợi ích Việt là sứ mệnh và mục tiêu của Bảo Việt Nhân Thọ.

Bảo Việt Nhân thọ luôn sát cánh cùng khách hàng để xây dựng một cuộc sống

an lành và thịnh vượng thông qua những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, cam

kết tạo ra những giá trị cao nhất cho các đối tác, cổ đông, người lao động và

đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng.

Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt

Nam, chuyên cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tin cậy, thân thiện

và chuyên nghiệp, triết lý kinh doanh của Bảo Việt là:

- Khách hàng là trung tâm: Dự đoán trước những mối quan tâm của

khách hàng, đáp ứng hơn cả những gì khách hàng mong đợi.

- Con người là tài sản vô giá: Kiến thức, kỹ năng, và thái độ được hòa

quyện thành thói quen tốt, trong một mơi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp

tác, đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được

thừa nhận và tôn vinh.

- Phát triển bền vững: Hành động luôn dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng,

và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia, lợi ích trước mắt phải đi đơi với lợi ích

70lâu dài.

- Trách nhiệm với cộng đồng: Sự phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ luôn

gắn liền với các hoạt từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích

cực vào sự bình an, sự thịnh vượng của cộng đồng.

Giai đoạn 2016 – 2020 được coi là giai đoạn chiến lược của Bảo Việt cho

việc vươn lên và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ số 1

Việt Nam.

Định hướng đến năm 2020: Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng

đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tin

cậy, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Mục tiêu tăng trưởng:

+) Tăng trưởng doanh thu khai thác mới bình quân 5 năm đạt 22% /năm.

+) Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân 5 năm đạt 11% /năm

+) Thị phần chiếm khoảng 25 -30%

+) Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu bình quân 5 năm đạt 20%

4.1.3 Quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ

Năm 2017, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập kinh tế

quốc tế, việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hồn thiện môi trường

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm vừa qua đã giúp

thị trường bảo hiểm đạt được những kết quả tích cực, thị trường bảo hiểm tiếp

tục phát triển ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng

của các tổ chức, cá nhân. Hiện tại, thị trường bảo hiểm có 63 doanh nghiệp

bảo hiểm, trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh

nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, 2 doanh

nghiệp tái bảo hiểm.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của toàn thị trường đạt 21,2%. Tổng

tài sản toàn thị trường ước đạt 302.935 tỷ đồng, tăng 23,44% so với năm712016. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng

26,74% so với năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ

đồng, tăng 21,2% so với năm 2016.

Đạt được kết quả tích cực như trên có nhiều nguyên nhân, đầu tiên đó là

nền kinh tế khởi sắc hơn, sự cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách

hành chính được phát huy, đặc biệt đó là sự đóng góp của các doanh nghiệp

bảo hiểm nói chung và Bảo Việt nhân thọ nói riêng.

Với triết lý kinh doanh coi khách hàng là trung tâm, Bảo Việt Nhân Thọ

luôn tập trung nguồn lực và trí tuệ, tình u và sự quan tâm hướng đến khách

hàng. Đem lại sự hài lòng cho ngày càng nhiều khách hàng là nhiệm vụ số 1

của Bảo Việt Nhân Thọ. Vì thế, cơng ty đã và đang khơng ngừng nghiên cứu

để đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất, tối ưu nhất cho lợi ích của khách

hàng với mục tiêu:

- Xây dựng một dịch vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, hiện đại.

- Xây dựng hình ảnh Bảo Việt Nhân thọ như một biểu tượng của nâng

cao chất lượng cuộc sống thông qua những sản phẩm, dịch vụ, đội ngũ nhân

viên, cơ sở vật chất và trách nhiệm với cộng đồng.

- Duy trì, mở rộng thị phần doanh nghiệp, giữ khách hàng truyền thống

và trung thành, mở rộng ra các đối tượng khách hàng khác.

- Hoàn thiện chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ, phù hợp với điều

kiện kinh doanh mới:

+) Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tận dụng tối đa ứng dụng

công nghệ thơng tin để đa dạng hóa các hình thức chăm sóc khách hàng, đáp

ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

+) Nâng cao năng lực của hệ thống Đại lý bảo hiểm nhằm nâng cao chất

lượng Đại lý cho khách hàng thông qua tuyển dụng, phát triển và đào tạo đội

ngũ cán bộ phát triển kinh doanh, đại lý.

72+) Tăng cường tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ tư vấn.

4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ

4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao tính tin cậy trong cung ứng dịch vụ

của Bảo Việt nhân thọ

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ Đại lý

Dù các công ty bảo hiểm nhân thọ đều cố gắng phát triển thêm nhiều

kênh phân phối bảo hiểm cho khách hàng, nhưng đại lý bảo hiểm vẫn đang là

kênh phân phối được ưa chuộng nhất.

Các chuyên gia trong ngành nhìn nhận, 90% doanh thu từ bảo hiểm vẫn

đến từ đội ngũ đại lý. Hiện tượng đại lý nhảy việc giữa các cơng ty diễn ra rất

phổ biến. Có cơng ty chú trọng việc huấn luyện chuyên môn bằng những khóa

đào tạo, những chuyến đi thực tế liên tục trong q trình làm việc, nhưng có

cơng ty chỉ chú trọng khai tác tối đa hợp đồng của gia đình Đại lý lúc ban đầu.

Vì vậy việc nâng cao số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ của mỗi doanh

nghiệp là việc mà các doanh nghiệp luôn quan tâm và chú trọng, song song

cùng việc quản lý và nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý này.

Việc tuyển dụng là quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là việc phải

duy trì được đội ngũ đại lý. Có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chỉ biết tuyển

dụng mà không lựa chọn một cách cẩn thận nên tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận mà

họ thu về trên số lượng đại lý là rất thấp, việc đào tạo đại lý bảo hiểm vẫn có

tình trạng mang tính hình thức, đối phó, khơng đủ thời lượng như quy định,

thi đại lý bảo hiểm nhưng không báo cáo, thi hộ, sửa bài thi học viên... Để

nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ, cần phải thường xuyên đào tạo

và đào tạo lại cán bộ làm công tác đại lý bảo hiểm nhân thọ, nâng cao trình độ

cho cán bộ đại lý. Cán bộ ở mỗi cấp bậc và chức vụ khác nhau sẽ được đào

tạo những lớp kiến thức và kỹ năng nâng cao chuyên biệt theo bản đồ học tập.73Xây dựng chuẩn mực đạo đức và hành vi ứng xử của nhân viên/đại lý

bảo hiểm. Đại lý là người thay mặt cho Bảo Việt nhận thọ trực tiếp làm việc

với khách hàng, vì vậy việc tuyển chọn đại lý cũng cần chặt chẽ hơn nữa để

lựa chọn những đại lý thực sự đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đại lý, bên cạnh những

khoản hoa hồng, thù lao theo chính sách, Bảo Việt Nhân thọ cần triển khai

những chương trình thi đua ngắn hạn, khen thưởng cho đại lý xuất sắc. Đồng

thời để thể hiện sự quan tâm hơn nữa thì vào những dịp lễ tết, kỷ niệm, dịp

đặc biệt trong năm… Công ty cần tăng cường hơn nữa chế độ cho đại lý tạo

sự gắn kết và phấn đấu làm việc lâu dài cho đại lý. Quan tâm chu đáo đến

quyền lợi của các đại lý, nhất là các chế độ phúc lợi xã hội, tổ chức cho đi

thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm cùng với đại lý, các cơng ty bạn tỉnh

ngồi, thăm hỏi, tặng quả lúc ốm đau, khi hoạn nạn hoặc việc hiếu, việc hỷ

của gia đình cán bộ đại lý, gắn bó với nghề với Cơng ty bảo hiểm nhân thọ.

Phát triển và nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ là vấn đề cực

kỳ quan trọng đưa Bảo Việt Nhân thọ phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.

Vì vậy, Bảo Việt Nhân thọ từ Trụ sở chính đến các Cơng ty thành viên cần

quan tâm hơn nữa đến cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ cho đội ngũ đại lý bảo hiểm, quan tâm chu đáo đến quyền lợi của

đại lý bảo hiểm là điều kiện tiên quyết để giữ chân được đại lý.

Thứ hai, cải tiến quy trình rút ngắn thời gian phục vụ

Là một doanh nghiệp nhà nước nên Bảo Việt nhân thọ khơng tránh khỏi

các thủ tục hành chính rườm rà, chưa linh hoạt. Do đó cần phải rà sốt, xây

dựng lại các quy trình nghiệp vụ để nhằm mục đích rút ngắn thời gian phát

hành hợp đồng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà vẫn đảm bảo quy định của74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm nhân thọ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×