1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (803.43 KB, 116 trang )


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

---------------------TRẦN MINH TUẤNĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 60 34 01 02TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THÙY DUNGHà Nội – 2018LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính bản thân tơi.

Các số liệu thống kê, điều tra được xử lí và sử dụng phân tích trong luận văn

theo đúng quy định. Các thơng tin và kết quả nghiên cứu trong luận văn là do

tơi tự tìm hiểu, đúc kết và phân tích một cách trung thực, phù hợp với tình

hình thực tế.

Tác giảLỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu luận văn này, tác giả đã nhận được

sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân. Tác giả xin

bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp

đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.

Trước hết, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học

Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng đào tạo và Viện Quản trị Kinh doanh của nhà

trường cùng các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tác giả

trong suốt quá trình học tập.

Tác giả xin chân thành cảm ơn tới cô giáo hướng dẫn khoa học TS.

Nguyễn Thùy Dung, người đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và đưa ra những

đóng góp hết sức quý báu để tác giả hoàn thành luận văn này.

Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại

Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Việt Nam, đã tạo điều kiện và giúp đỡ

tác giả trong quá trình thu thập số liệu, các tài liệu liên quan, dành thời gian trả

lời phỏng vấn, trả lời bảng câu hỏi điều tra để giúp tác giả hoàn thiện luận văn.

Tuy tác giả đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu song vì điều kiện hạn

chế nên luận văn khơng tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất

mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn!

Tác giảMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG.................................................................................i

DANH MỤC HÌNH VẼ...................................................................................iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ...................................................................................iv

MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI

LAO ĐỘNG......................................................................................................5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.................................................................................5

1.2 Một số khái niệm cơ bản về động lực làm việc và hiệu quả làm việc của

người lao động................................................................................................................................ 7

1.2.1 Khái niệm về động lực làm việc.......................................................7

1.2.2 Khái niệm hiệu quả làm việc của người lao động..........................9

1.3 Vai trò của động lực làm việc và mối quan hệ giữa động lực làm việc và

hiệu quả làm việc của người lao động................................................................................9

1.3.1 Vai trò của động lực làm việc..........................................................9

1.3.2 Mối quan hệ giữa động lực và hiệu quả làm việc của người lao

động.........................................................................................................11

1.4 Một số học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc..................................13

1.4.1 Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow (1943)........................13

1.4.2 Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom (1964)..........................16

1.4.3 Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner

(1968)......................................................................................................17

1.4.4 Học thuyết công bằng của John Stacy Adams..............................18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (116 trang)

×