1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

+ Công tác thanh tra XDCB: Việc thanh tra giúp hạn chế sai phạm trong thanh toán, kịp thời chấn chỉnh hoàn thiện kiểm soát tránh thất thoát ngân sách. Đối với công tác này KBNN đặc biệt chú trọng, quy trách nhiệm rõ ràng làm tăng trách nhiệm của Chủ đầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.34 MB, 86 trang )


Đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có các dự án có số dư tạm ứng kể từ

6 tháng quy định trong hợp đồng phải thực hiện khối lượng hoàn thành mà chưa thu

hồi bằng các văn bản.

Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư:

Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng gặp mặt Chủ đầu tư, Ban quản lý

dự án để nắm bắt xử lý các khó khăn vướng mắc trong q trình giải ngân vốn cho dự

án, đồng thời báo cáo KBNN cấp trên để có tháo gỡ vướng mắc kịp thời, tạo điều kiện

thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án.UChủ động phối hợp và đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn

dập vào những ngày cuối năm.

Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nội bộ:TẾHthiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hồn thành được nghiệm thu, tránh dồnN

HViệc kiểm tra rà soát hồ sơ, kiểm tra chéo hồ sơ của các cán bộ kiểm soát chiKIgiúp cho cán bộ kiểm soát chi tránh được nhiều sai phạm, nâng cao được năng lực,

Ctrình độ nghiệp vụ. Việc này cần được triển khai thường xuyên phát hiện những sai xótTRƯNGĐẠIHtrong thanh tốn từ đó cán bộ rút kinh nghiệm hạn chế sai xót trong thời gian tiếp theo.24Chương 2

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

2.1. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tân Phú Đông ảnh

hưởng đến chi đầu tư xây dựng cơ bản

2.1.1. Điều kiện tự nhiên:UĐịa bàn huyện Tân Phú Đông ngày nay nằm trên cù Lao Lợi Quan, trước nămH2008 thuộc hai huyện Gò Cơng Đơng và Gò Cơng Tâycủa tỉnh Tiền Giang.TẾLúc đầu huyện được tỉnh Tiền Giang dự kiến đặt tên là Gò Cơng Nam, vớiN

Hhuyện lỵ là thị trấn Tân Phú Đông tách từ xã Phú Thạnh (nghị quyết số 134/2007/NQHĐND). Tuy nhiên, khi thành lập, tên huyện được ghép từ các xã.KINgày 21 tháng 01 năm 2008, Chính phủ Viêt Nam ban hành Nghị định số

C09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Cơng Đơng và GòHCơng Tâyđể mở rộng Thị Xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh TiềnẠIGiang. Theo đó, thành lập huyện Tân Phú Đơng thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở điềuĐchỉnh 8.632,88 ha diện tích tự nhiên và 33.296 nhân khẩu của huyện Gò Cơng TâyG(bao gồm tồn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Tân Thới, Tân Phú, PhúNThạnh, Tân Thạnh); 11.575,43 ha diện tích tự nhiên và 9.630 nhân khẩu của huyện GòTRPhú Tân).ƯCơng Đơng (bao gồm tồn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phú Đơng và xã

Huyện Tân Phú Đơng có 20.208,31 ha diện tích tự nhiên và 42.926 nhân khẩu,có 6 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Phú Đơng, Phú Tân, Tân Thới, Tân

Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh.

Tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Tân Phú Đơng hội đủ điều kiện để thúc

đẩy quá trình phát triển nền kinh tế - xã hội theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại

hoá, đưa Tỉnh Tiền Giang hội nhập với xu thế phát triển chung của khu vực và theo

kịp với nhịp độ phát triển chung của cả nước.252.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội:

Những năm qua, cùng với xu thế đổi mới và mở cửa của cả nước, sự nghiệp

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được những thành tựu đáng kể. Quy mô

kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, cơ

sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, các lĩnh vực văn hoá xã hội và đời sống vật chất,

tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Nền kinh tế của tỉnh đang từng bước

phát huy các thế mạnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch… đặc biệt chú trọng

phát triển ngành du lịch.UNăm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trong nước thuận lợi hơnHnhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình căng thẳng ở biển Đơng, thịTẾtrường thu hẹp, sức mua vẫn còn yếu, hậu quả nặng nề của trận lụt lịch sử năm 2016

làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dânN

Hgặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự đồn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, nhânKIdân trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND

Ctỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các

tổ chức trong và ngoài nước; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cộng đồngẠIHdoanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 vẫn duy trì sự ổn định và đạtĐđược nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.GKinh tế của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi và tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệpNđược mùa toàn diện, năng suất lúa, sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đếnnay; sản xuất công nghiệp tuy vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng cao hơnTRƯcùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra; Chương trình nơng thơn mới được quan tâm và tập

trung chỉ đạo quyết liệt; du lịch Cồn Cống đã có bước phát triển vượt bậc, lượt khách

du lịch đến Cồn Cống đạt 1,023 triệu lượt, tăng 85.6% SCK; thu ngân sách tăng cao;

kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư; đã tổ chức thành công chuỗi các

hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Tân Phú Đơng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có

những chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân

ổn định và có bước cải thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã

hội được giữ vững.26Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế và ảnh hưởng nặng nề của bão

lụt năm 2016 đã làm cho một số chỉ tiêu có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch; nợ

đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng thuế còn lớn; các cơng trình trọng điểm còn thiếu vốn;

cơ sở lưu trú, các dịch vụ giải trí còn thiếu, thời gian lưu trú thấp; các dự án đầu tư FDI

vào tỉnh còn hạn chế; văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tình hình an

ninh trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và

phát triển rừng còn diễn ra; giải quyết việc làm, đời sống của người nghèo, người có

thu nhập thấp còn khó khăn.U2.1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017H* Các chỉ tiêu kinh tế:TẾTốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,5% (kế hoạch cả năm tăng 6,5%, thực hiện cùng

kỳ 6,1%); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,5% (kế hoạch cả nămN

Htăng 3,0%, thực hiện cùng kỳ 3,6%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9% (kế hoạch cảKInăm tăng 9%, thực hiện cùng kỳ 8,5%); giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,7% (kế hoạch

Ccả năm tăng 9%, thực hiện cùng kỳ 7,1 %); Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thuỷ sản chiếm

15,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,8%; dịch vụ chiếm 24,6% (kế hoạch 15,5% -ẠIH17,7% - 24,7%); Sản lượng lương thực đạt 10,9 tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ, vượt 8,7%ĐKH (kế hoạch 7,5 tấn, thực hiện cùng kỳ 7,4 tấn);GThu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.530 tỷ đồng, đạt 101.9% KH (dự toán cảNnăm 17.200 tỷ đồng, thực hiện cùng kỳ 17.008 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu ngườiđạt 15,2 triệu đồng (kế hoạch 17 triệu đồng);TRƯ* Các chỉ tiêu xã hộiGiải quyết việc làm cho 530 lao động, đạt 100,1% KH, bằng 101,1% so vớicùng kỳ (KH cả năm 700 vạn lao động; thực hiện cùng kỳ 550 lao động); tỷ lệ hộ

nghèo giảm 3,5% so với năm 2016 (kế hoạch giảm 3,0%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn

đạt tiêu chí quốc gia về y tế: 85,5% (KH 80%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

giảm 0,7% (KH giảm 1,5%); Tỷ lệ phổ cập THCS đạt 99,4% xã, phường thị trấn (KH

đạt 99,4%); tỷ lệ lao động qua đào tạo 56,1%; trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt

33,1% (kế hoạch: 56%; trong đó qua đào tạo nghề 33%);27Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×