1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.58 MB, 123 trang )


-Bướm ga đóng hồn tồn với góc mở 0%.

Xe nằm trong xưởng động cơ với nhiệt độ môi trường tại xưởng bình thường.

Kết quả đo được thể hiện đầy đủ trên giao diện LabVIEW của 2 máy SERVER vàCLIENT với các tín hiệu đo được ở thử nghiệm 1 như sau:Hình 4.1: Giao diện chương trình SERVER lúc khơng tải (VTA 0 %)Hình 4.2: Giao diện chương trình CLIENT lúc không tải (VTA 0 %)Các biểu đồ thể hiện đặc tính của các tín hiệu thử nghiệm 1 thu được như sau:Hình 4.3: Bảng đồ thị kết quả chương trình SERVER lúc khơng tải (VTA 0 %)Hình 4.4: Bảng đồ thị kết quả chương trình CLIENT lúc khơng tải (VTA 0 %)- Thử nghiệm 2:

Xe hoạt động với chế độ không tải (máy lạnh, quạt, đèn không bật).-Bướm ga mở với góc 31%.

Xe nằm trong xưởng động cơ với nhiệt độ mơi trường tại xưởng bình thường.

Kết quả đo được thể hiện đầy đủ trên giao diện LabVIEW của 2 máy SERVER vàCLIENT với các tín hiệu đo được ở thử nghiệm 2 như sau:Hình 4.5: Giao diện chương trình SERVER lúc có tải (VTA 31 %)Hình 4.6: Giao diện chương trình CLIENT lúc khơng tải (VTA 31%)Các biểu đồ thể hiện đặc tính của các tín hiệu thử nghiệm 2 thu được như sau:Hình 4.7: Bảng đồ thị kết quả chương trình SERVER lúc khơng tải (VTA 31 %)Hình 4.8: Bảng đồ thị kết quả chương trình CLIENT lúc khơng tải (VTA 31 %)****** quy trình thực hiện điều khiển bàn đạp gaCHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Kết quả đạt được

Nhờ việc ứng dụng Internet để thu thập dữ liệu đã được nhiều kết quả nổi bật sau:

-Dữ liệu thu thập được từ các cảm biến, tốc độ, thời gian được truyền lên Internet, nên-người dùng ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet là xem dữ liệu dễ dàng và chính xác.

Áp dụng ứng dụng của IoT vào việc thu thập dữ liệu, truyền dữ liệu, điều khiển giữa hai-máy tính.

Thiết lập mạng riêng ảo VPN để kết nối giữa hai Router.

Đáp ứng các yêu cầu giao tiếp giữa Arduino và LabVIEW thông qua giao tiếp RS232,-LabVIEW và Internet.

Thiết kế giao diện LabVIEW dễ nhìn, thơng tin rõ ràng, chính xác.

Thiết kế board mạch Arduino gọn gàng, dễ dàng lắp đặt và kết nối.5.2. Kết luận

Qua hai tháng nghiên cứu làm đồ án, nhóm đã thiết kế thành cơng mơ hình thu thập dữ

liệu trên động cơ Toyota Camry 5S - FE và giao tiếp với máy tính thơng qua Internet. Như

vậy, dữ liệu trên xe sẽ được truyền liên tục lên trên Internet thông qua kết nối mạng di động

3G, 4G, 5G hoặc mạng Wi-Fi diện rộng. Vì vậy, việc ứng dụng IoT để thu thập dữ liệu trên

thiết bị, phương tiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0

đang bùng nổ nói chung và cơng nghệ xe tự hành nói riêng. Khi cơng nghê thơng tin đạt đến

đỉnh cao thì Internet sẽ kết nối giữa các phương tiện giao thông, kết nối phương tiện với cơ

sở hạ tầng, thành phố thông minh, nhà thông minh, camera thông minh và vạn vật được kết

nối Internet.

5.3. Hướng phát triển của đề tài

-Thu thập thêm nhiều cảm biến.

Thu thập dữ liệu khơng dây các tín hiệu cảm biến.

Định hướng truyền tín hiệu dùng mạng di động 3G, 4G khơng cần giải pháp hỗ trợ-đường hầm VPN và NAT PORT.

Thiết kế được thiết bị chuyên dùng để thu thập dữ liệu và truyền lên Internet.

Thu thập dữ liệu ổn đinh, nhanh và chính xác hơn nữa.

Thiết kế ứng dụng điều khiển xe hơi từ xa thông qua Internet.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (123 trang)

×