1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 10 trang )


sau đó áp dụng chuẩn FIRST vào quy trình chế bản nhằm khắc phục những vấn đề

thường đối mặt khi in nhãn decal. Cuối cùng, nhóm chúng em sẽ đánh giá mức độ khả

thi của chuẩn FIRST khi áp dụng cho một quy trình sản xuất cụ thể.

Đồ án được nghiên cứu dựa trên việc tham khảo những nguồn tài liệu trên

internet, xử lý thông tin dưới sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, đồng thời tham

khảo ý kiến của các nhân viên phòng chế bản tại nơi thực tập. Sau 2 tháng nghiên cứu,

nhóm chúng em đã hồn thành những mục đích đã đề ra của đồ án.

Kết quả là nhóm chúng em đã tìm hiểu về những thông số cần lưu ý khi thiết

kế và xử lý file thơng qua chuẩn FIRST. Bên cạnh đó, nhóm chúng em cũng đã tiếp

cận và đánh giá những khó khăn thường gặp phải khi chế bản cho in nhãn decal tại

một đơn vị cụ thể. Cuối cùng, nhóm chúng em đã áp dụng chuẩn FIRST vào một vài

sản phẩm tại công ty và đánh giá mức độ khả thi khi áp dụng chuẩn FIRST vào sản

xuất.

-Minh chứng sản phẩm:Nhãn Blueberry5Nhãn Ellips

-Poster:Poster đồ án tốt nghiệp6-Chi tiết tham khảo tệp đính kèm: DATN-KKT-Tìm hiểu tính khả thi khi áp

dụng tiêu chuẩn first để cải thiện quá trình chế bản cho in nhãn decal.pdf

hoặc KKT - Poster đồ án tốt nghiệp.pdf3. THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH

-Giới thiệu phần mềm EngView

• Thời gian: 13/11/2017

• Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

• Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh4. THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHOA IN

-Tên chương trình: Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa in và truyền thơng

• Thời gian: 08/12/2017

• Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

• Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

• Các cơng việc đã thực hiện: Tham gia dọn vệ sinh tại xưởng để chuẩn bị

cho ngày kỷ niệm 30 năm thành lập khoa in và truyền thông.5. THAM DỰ CÁC TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH

-Triển lãm: Printpack

• Thời gian: 6/10/2017

• Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC Quận 7, Tp. Hồ

Chí Minh.

• Đơn vị tổ chức: Cơng ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại

Vinexad phối hợp với Cơng ty Yorker Hong Kong7• Mơ tả triển lãm: Giới thiệu các loại máy móc, thiết bị, cơng nghệ tiên tiến,

hiện đại của nhiều Tập đồn Cơng nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Đem lại cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với nền cơng

nghệ tiên tiến, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, nâng cao chất lượng

và tạo đà phát triển cho doanh nghiệp.8Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×