Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Mực: mực in cần có sự kiểm tra thời gian sử dụng, kiểm sốt thành phần bên

trong, cần có đề xuất thời gian thay thế hộp mực hoặc kiểm tra bổ sung tiếp mực mới.

+ Dây băng chuyền: đây là vật trung gian để chuyển mực lên giấy, cần có đề xuất

thời gian kiểm tra bảo trì. Khơng được tự ý sửa chữa, bảo trì nếu khơng có nhân viên bảo

trì ủy quyền từ cơng ty bán máy vì có thể gây ra sai hỏng, khiến chất lượng in về sau

không bảo đảm.

+ Áp lực in: do cơ chế truyền mực thơng qua băng chuyền cần có sự kiểm tra nếu

áp lực không phù hợp sẽ khiến cho giấy đi qua bị lỗi.

+ Máy móc: cần có thời gian bảo trì bảo dưỡng theo u cầu cơng ty sản xuất, khi

xảy ra vấn đề về máy nên liên hệ phía cơng ty bán máy cử người xuống kiểm tra, tránh

tự ý sửa chữa.

Trong suốt quá trình thực hiện quy trình trên một số lỗi phát sinh từ các yếu tố ảnh

hưởng, nguyên nhân và hướng khắc phục:

Bảng 3. 1 Một số nguyên nhân gây lỗi trong quá trình sản xuất và cách khắc phục

Các lỗi thường gặp Nguyên nhânLệch bài inDo canh chỉnh giấy ở

đơn vị đầu vào chưa

chính xác-Do giấy kiểm tra khơng

Mực in truyền kĩ, có lỗi trên bề mặt giấy

kém, mất chi tiết

-Do lỗi từ đơn vị truyền

mực lên giấyKẹt giấyCách khắc phục

-Thực hiện lại thao tác canh chỉnh

giấy đầu vào.

-Bù trừ độ lệch giấy trong lúc bình

trang.

-Tiến hành bảo trì máy in

-Kiểm tra và thay giấy mới

-Kiểm tra lại băng chuyền, phát

hiện lỗi tiến hành bảo trì đơn vị nàyXem trên màn hình điều khiển vị

-Bộ phận vận chuyển trí kẹt giấy. Lấy giấy ra. Vệ sinh,

giấy hoạt động không tốt kiểm tra và canh chỉnh lại

-Hệ thống cấp giấy

Vỗ giấy kỹ thước khi in

-Giấy bị cong vênh do Kiểm soát lại nhiệt độ và độ ẩm

bảo quản kém

của phòng gây ảnh hưởng đến giấy

in11Mực bị tróc ở mặt Một phần của bộ phận Giảm độ dày giấy và xem lại

in trước khi in hai đảo trở trên máy in làm hướng xớ giấy.

mặt.

xước và tróc mực

Kiểm tra lại phần đảo trở

3.3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế quan sát quy trình sản xuất và kiểm tra chất

lượng, nhóm nghiên cứu phân tích một số vấn đề còn hạn chế trong các bước của quy

trình này:

- Cơng đoạn kiểm tra file đầu vào

+ File đầu vào có định dạng Jpeg, hạn chế khả năng kiểm tra file của nhân viên. Họ

không thể tác động vào bên trong phần tử bị lỗi nếu phát hiện ra.

+ Định dạng file Jpeg khi phát hiện lỗi hay thiếu nội dung không thể sửa lỗi nên

phải chờ khách hàng gửi file lại, mất thời gian sản xuất.

+ Định dạng file Jpeg chỉ cho phép nhân viên thu phóng hình ảnh, có thể gây ra lỗi

sai kích thước nội dung trong hangtag.

- Công đoạn kiểm tra in thử

+ Chỉ sử dụng mắt và cảm quan để đánh giá tổng thể chất lượng cả bài in.

+ Có khả năng sai lệch màu do mắt và cảm nhận màu mỗi người khác nhau.

+ Có khả năng sai lệch về chồng màu đối với các đơn hàng cần in 4 màu, lỗi có thể

nhỏ nhưng dùng mắt chỉ có thể đánh giá khách quan hoặc nếu có kiểm tra kĩ hơn sẽ tốn

nhiều thời gian đánh giá.

+ Chưa kiểm tra khả năng khả năng bám mực, để có sự đánh giá về khả năng mực

khô trên bề mặt giấy cũng như hệ thống làm khô của máy in.

+ Đơn hàng in hai mặt chỉ kiểm tra khách quan bằng mắt, không đảm bảo hai mặt

in sẽ khớp với nhau, nội dung có thể bị thiếu hoặc sai lệch. Từ đó có thể dẫn đến việc

khách hàng thơng báo trả hàng để in lại vừa mất thời gian lần chi phí sản xuất.

+ Thiếu bước kiểm tra sau khi in sản lượng đối với đơn hàng lớn: Sau khi in sản

lượng nhất là những đơn hàng có số lượng hangtag lớn nhân viên sau khi in sẽ chuyển

sang cắt thành phẩm bỏ qua công đoạn kiểm tra lại. Thiếu bước kiểm tra sản lượng sẽ

khơng đảm bảo tờ in thật có chất lượng như tờ in thử.

- Công đoạn kiểm tra thành phẩm: Nhân viên chỉ thực hiện công đoạn cắt, xé rìa

trên máy cắt Graphtec FC 2000 và chuyển sang cho phía nhân viên đóng gói, chưa có sự

đánh giá và thông báo về chất lượng hangtag sau khi cắt từ phía nhân viên cắt giấy.12Do thiếu các bước kiểm sốt chất lượng, thiếu thiết bị kiểm tra, chính vì vậy nhóm

nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng ở chương 4.13CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG

4.1 Quy trình đề xuấtHình 4. 1 Quy trình kiểm sốt chất lượng cụ thể144.2 Đánh giá quy trình mới

Trong quy trình mới nhóm nghiên cứu đề xuất đã giải quyết được một số vấn đề ở

quy trình cũ bao gồm:

+ Thay đổi file đầu vào ở định dạng Jpeg sang định dạng PDF sẽ giải quyết được

công đoạn kiểm tra file tốt hơn. Nhân viên có thể dựa vào các bước kiểm tra file

trong phần đề xuất của nhóm để kiểm tra file PDF.

+ Cơng đoạn in thử đã có thêm các bước kiểm tra để đánh giá tờ in tốt hơn trước

khi mang ra in sản lượng. Kèm với đó là có thêm các cách kiểm tra khác thay vì

sử dụng mắt thơng thường. Đề xuất bổ sung thêm máy móc có thể hỗ trợ quá trình

kiểm tra chất lượng bề mặt in, màu sắc,…

+ Bổ sung thêm công đoạn và các bước kiểm tra in sản lượng ở quy trình cũ khơng

có. Điều này giúp nhân viên đánh giá được tờ in sản lượng có đạt những yêu cầu

trong tờ in thử kiểm tra trước đó.

+ Cơng đoạn thành phẩm cắt, nêu ra một số tiêu chí cho nhân viên dựa vào đó nhận

xét chất lượng sản phẩm sau khi thành phẩm đã đạt chưa.

Dựa vào quy trình mới cùng với các bước cần kiểm tra ở mỗi cơng đoạn, nhóm đã đề

xuất thêm các phiếu kiểm tra hỗ trợ nhân viên ở phần phụ lục.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×