Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Phụ lục 1PHIẾU KIỂM TRA FILE THIẾT KẾ

Đối tượng kiểm tra

Khổ trải

Tràn nền

Số màu

ChữFont

Layer

Hiệu ứng

Hình ảnh bitmapĐường lineYêu cầu

Kiểm tra Artboard ☐

Kiểm tra cạnh sản phẩm trên file……………. ☐

Bleed: 3mm ☐ 5mm ☐ Khác:…………..☐

Màu process: ☐

1 màu ☐

>2 màu ☐

Overprint chữ đen ☐

Knockout chữ trắng ☐

Type 1 ☐

Type 2 ☐

True Type ☐ (phải creat outline nếu có)

Kiểm tra ☐

Độ phân giải 300 ppi ☐

Place hình ☐

ICC profile ☐

Định dạng ảnh: PSD ☐ TIFF ☐ Khác ☐

Độ phân giải:

Nén hình ảnh ☐

1 màu 0.15pt ☐

>2 màu 0.3pt ☐Ghi chú:

Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên22Phụ lục 2PHIẾU KIỂM TRA FILE PDF

Đối tượng

Chuẩn PDFYêu cầuTrangRenderingKiểm tra Page size ☐ Kiểm tra Page Box ☐

Kiểm tra TrimBox ☐

Đúng với số màu cần in ☐

TAC 280% ☐ (giấy không tráng phủ)

TAC khơng q 400% ☐ (giấy có tráng phủ)

Khơng gian màu CMYK ☐

Không chứa không gian màu RGB, Lab ☐

Kiểm tra tách màu ☐

Hình ảnh ☐ Text ☐ Line art☐TransparencyKhơng Transparency ☐Layer

FontKhông Layer ☐

Kiểm tra Font ☐

1 màu 3pt ☐ >2 màu trở lên 5pt ☐

Overprint chữ đen ☐ Knockout chữ trắng ☐

1 màu 0.15pt ☐

>2 màu 0.3pt ☐

Độ phân giải tối đa: 300 ppi ☐

Độ phân giải tối thiểu: 225 ppi ☐

Nén hình ảnh ☐

Độ phân giải tối đa: 1200 ppi ☐

Độ phân giải tối thiểu: 800 ppi ☐

Nén hình ảnh ☐

Kiểm tra đủ theo u cầu ☐

Khơng cài đạtt bảo mật vào file ☐MàuChữ

Đường line

Hình ảnh màu và

Grayscale

Hình ảnh

Monochrome

Chú thích và các

đối tượng khác

Ghi chú:PDF/X-4 (PDF 1.6) ☐ Chuẩn khác: ☐Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên

23Phụ lục 3PHIẾU KIỂM TRA TRƯỚC KHI IN

Đối tượngYêu cầu

Bề mặt giấy vào: Đạt ☐ Không đạt ☐

Cạnh giấy: Đạt ☐ Khơng đạt ☐GiấyKích thước: Đạt ☐ Khơng đạt ☐

Định lượng:………………

Độ dày:…………………..MựcKiểm tra: Đạt ☐ Không đạt ☐

Đầu giấy: Đạt ☐ Không đạt ☐Đơn vị inĐơn vị bên trong: Đạt ☐ Không đạt ☐

Lỗi phát sinh:………………………………Ghi chú:

Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên24Phụ lục 4PHIẾU KIỂM TRA IN THỬ

Đối tượng

Kiểm tra đường đi

của giấy

Kiểm tra sự toàn

vẹn của tờ in

Kiểm tra chi tiết

trên tờ in

Kiểm tra khả năng

bám mực

Kiểm tra bong tróc

mực

Kiểm tra khơ mực,

lem mực

Kiểm tra chồng

màu chính xác

Kiểm tra sự chồng

khít của 2 mặt tờ in

Ghi chú:Kết quả

Đạt ☐ Không đạt ☐

Đạt ☐ Không đạt ☐

(Mép giấy khơng bị chạm, tưa, rách,gấp góc, phải

thẳng)

Đạt ☐ Không đạt ☐

(chất lượng các chi tiết trên tờ in)

Đạt ☐ Không đạt ☐

(Dùng băng keo kéo mạnh ra kiểm tra mực tróc)

Đạt ☐ Khơng đạt ☐

(Dùng tay chà lên bề mặt)

Đạt ☐ Không đạt ☐

(Kiểm tra trên bề mặt)

Đạt ☐ Không đạt ☐

(Độ lệch cho phép là 0.05 mm)

Đạt ☐ Khơng đạt ☐Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên25Phụ lục 5PHIẾU KIỂM TRA IN SẢN LƯỢNG

Đối tượng

Kiểm tra màu đồng đều

Kiểm tra chồng màuChất lượng in raSố lượng

Ghi chú:Yêu cầu

Kiểm tra ΔE <2.5 Đạt ☐ Không đạt ☐

Sai lệch màu:……………tờ

Kiểm tra số lượng 5 tờ

Đạt ☐ Không đạt ☐

(Lệch tối đa 0.05 mm)

Màu sắc: Đạt ☐ Không đạt ☐

Chồng màu: Đạt ☐ Không đạt ☐

Chi tiết in: Đủ ☐ Không đủ ☐

Không lệch bon: Đạt ☐ Khơng đạt ☐

Chồng khít cho in 2 mặt: Đạt ☐ Không đạt ☐

Chất lượng trên tờ in: Đạt ☐ Không đạt ☐

Lỗi phát sinh:…………………………….

Đủ ☐ Không đủ ☐Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên26Phụ lục 6PHIẾU KIỂM TRA THÀNH PHẨM

Đối tượngYêu cầu

Quy cách: Đạt ☐ Không đạt ☐Cắt thành phẩm

(sai số 0.5 mm)Đường cắt: Đạt ☐ Khơng đạt ☐

(kiểm tra có bị lệch khơng)

Mép cắt: Đạt ☐ Khơng đạt ☐

(kiểm tra có râu rác)

Bề mặt sản phẩm: Đạt ☐ Không đạt ☐

(kiểm tra lại bề mặt có lỗi từ in hay cắt thành

phẩm, kiểm tra theo xác suất)Thành phẩm đóng góiDây xỏ đủ số lượng: Đủ ☐ Không đủ ☐

(dựa vào đơn hàng để lấy đủ số lượng)

Số lượng thành phẩm: Đủ ☐ Không đủ ☐

(bao để hàng để gửi khách hàng phải có cả dây

và hangtag)Ghi chú:

Đánh vào ☒ nếu có

Ngày tháng năm

Nhân viên kí tên27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×