Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng

3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do thiếu các bước kiểm soát chất lượng, thiếu thiết bị kiểm tra, chính vì vậy nhóm

nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng ở chương 4.13CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG

4.1 Quy trình đề xuấtHình 4. 1 Quy trình kiểm sốt chất lượng cụ thể144.2 Đánh giá quy trình mới

Trong quy trình mới nhóm nghiên cứu đề xuất đã giải quyết được một số vấn đề ở

quy trình cũ bao gồm:

+ Thay đổi file đầu vào ở định dạng Jpeg sang định dạng PDF sẽ giải quyết được

công đoạn kiểm tra file tốt hơn. Nhân viên có thể dựa vào các bước kiểm tra file

trong phần đề xuất của nhóm để kiểm tra file PDF.

+ Cơng đoạn in thử đã có thêm các bước kiểm tra để đánh giá tờ in tốt hơn trước

khi mang ra in sản lượng. Kèm với đó là có thêm các cách kiểm tra khác thay vì

sử dụng mắt thơng thường. Đề xuất bổ sung thêm máy móc có thể hỗ trợ q trình

kiểm tra chất lượng bề mặt in, màu sắc,…

+ Bổ sung thêm công đoạn và các bước kiểm tra in sản lượng ở quy trình cũ khơng

có. Điều này giúp nhân viên đánh giá được tờ in sản lượng có đạt những yêu cầu

trong tờ in thử kiểm tra trước đó.

+ Cơng đoạn thành phẩm cắt, nêu ra một số tiêu chí cho nhân viên dựa vào đó nhận

xét chất lượng sản phẩm sau khi thành phẩm đã đạt chưa.

Dựa vào quy trình mới cùng với các bước cần kiểm tra ở mỗi công đoạn, nhóm đã đề

xuất thêm các phiếu kiểm tra hỗ trợ nhân viên ở phần phụ lục.15CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Hiện nay nhu cầu cần in nhãn hangtag số lượng vừa và nhỏ ngày càng tăng, nên

phương pháp in kỹ thuật số đang là thế mạnh để giải quyết vấn đề đó. Nhận ra được lợi

thế, một số công ty và doanh nghiệp tham gia đầu tư vào trong lĩnh vực này. Tuy nhiên

vẫn có những cơng ty, doanh nghiệp vẫn chưa có sự quan tâm đến việc bảo đảm chất

lượng sản phẩm. Dựa vào thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn và thực hiện đề tài

với những nội dung sau:

Chương 1 Tổng quan: phân tích vấn đề thực tế để lựa chọn hướng đi cho đề tài, xác

định đối tượng nghiên cứu, thực hiện các mục tiêu đề ra đối với nhãn in kỹ thuật số cụ

thể là nhãn hangtag thông qua thực tế quan sát, phân tích và tổng hợp tài liệu, phân loại

và hệ thống hóa lại lý thuyết.

Chương 2 Cơ sở lý thuyết: tìm hiểu về phương pháp in tĩnh điện. Tìm hiểu chung

về loại nhãn hangtag, đặc biệt đối với chất liệu giấy. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng

hiểu được tầm quan trọng của thiết kế để có thể thu hút được khách hàng. Nhóm nghiên

cứu có tìm hiểu thêm những yếu tố tác động, các chuẩn kiểm tra sử dụng in kỹ thuật số.

Chương 3 Khảo sát thực tế: nhóm nhiên cứu đã quan sát thực tế sản xuất tại cơng

ty Wunderlabel, phân tích những vấn đề về quy trình sản xuất và kiểm sốt chất lượng.

Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng.

Chương 4 Đề xuất quy trình: nhóm đề xuất một quy trình kiểm sốt chất lượng mới.

Bên cạnh đó, nhóm đề xuất sử dụng phiếu kiểm tra được thiết kế dựa vào những đối

tượng cần kiểm tra và yêu cầu. Phiếu kiểm tra nhằm mục đích giúp nhân viên tránh

những thiếu sót trong q trình kiểm tra, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo những

người mới.

Để đảm bảo tính khoa học và khả thi của đề tài, nhóm nghiên cứu cần phải triển

khai quy trình kiểm sốt chất lượng tại nhiều cơng ty. Tuy nhiên thời gian có hạn nên

nhóm chưa thực hiện việc thực nghiệm và đánh giá, đây là một hạn chế còn thiếu sót của

đề tài.

5.2 Hướng phát triển.

Hy vọng với đề xuất kiểm soát chất lượng của của nhóm nghiên cứu, sẽ đánh giá tính

khả thi của quy trình cần thực hiện tại nhiều công ty, doanh nghiệp để cải tiến và điều

chỉnh. Đồng thời có thể phát triển cho kiểm sốt chất lượng in nhãn giấy với số lượng

trung bình và lớn, kết hợp giữa phương pháp in kỹ thuật số và thành phẩm theo hướng

công nghiệp

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×