1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

GVHD: T.S LÊ MINH NHỰT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 53 trang )


Lời cảm ơn

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Minh Nhựst. Thầy đã hướng

dẫn và giúp đỡ tận tình để nhóm hồn thành bài báo cáo chủ đề Sấy Thùng Quay

một cách thuận lợi nhất. Những lời nhận xét, góp ý và hướng dẫn của thầy đã

giúp chúng em có định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đề tài, giúp

chúng em nhận ra những khuyết điểm và hoàn thiện bài một cách xuất sắc nhất.

Chúng em cũng xin cảm ơn thầy cô trong khoa Cơ Khí Động Lực, bộ mơn

Nhiệt, đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt những kiến thức chuyên ngành, những cơng

nghệ mới cũng như cách làm việc nhóm để hồn thành tốt bài báo cáo này.

Và cuối cùng chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người bạn

đã đồng hành, giúp đỡ, sát cánh trong suốt môn học này. Cảm ơn những lời động

viên, chia sẽ, chăm sóc lớn lao từ gia đình vì đó là động lực to lớn nhất để chúng

emvượtquakhókhănhồnthànhtốtbàibáocáo.Nhận xét của giảng viên:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Bảng phân công công việcNhiệm vụMứcđộHọ và tênMSSVLê Thái Thịnh16147202Lê Trúc Tây16147192 Vật liệu sấy.Hoàn thànhLê Hoàng Phúc16147179 Cấu tạo sấy thùng quay.Hoàn thànhVõ Quốc Huy16147147Mở đầu, khái niệm về kĩ

thuật sấy, tác nhân sấy.Nguyên lý hoạt động sấy

thùng quay.Lê Nguyễn Hồng Quang 16147183 Phân loại thùng sấyPhạm Triều Tiên16147205Các yếu tố ảnh hưởng, ưu

nhược điểm, kết luậnhoàn thành

Hoàn thànhHoàn thành

Hoàn thànhHoàn thànhKỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh Nhựt

PHỤ LỤCĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 6

CHƯƠNG 1. Khái niệm ...................................................................................... 7

1.1. Sấy là gì? ................................................................................................... 7

1.2. Sấy thùng quay là gì? ................................................................................ 7

1.3. Phân loại phương pháp sấy ....................................................................... 7

1.4. Tác nhân sấy ............................................................................................. 9

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU SẤY ......................................................................... 11

2.1. Thóc ........................................................................................................ 11

2.2. Mùn cưa .................................................................................................. 15

2.3. Cát ........................................................................................................... 18

2.4. Cà phê ..................................................................................................... 19

2.5. Đường ..................................................................................................... 21

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA SẤY

THÙNG QUAY ................................................................................................ 23

3.1. Cấu tạo .................................................................................................... 23

3.2. Nguyên lý hoạt động của lò sấy thùng quay: ......................................... 31

CHƯƠNG 4. PHÂN LOẠI THÙNG SẤY ....................................................... 37

CHƯƠNG 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH SẤY ........... 44

5.1. Ảnh hưởng của tốc độ quay đến truyền nhiệt:........................................ 42

5.2. Ảnh hưởng của số cánh nâng lên truyền nhiệt: ...................................... 42

5.3. Ảnh hưởng của kích thước cánh nâng lên truyền nhiệt .......................... 43

CHƯƠNG 6. ƯU - NHƯỢC ĐIỂM ................................................................ 45

KẾT LUẬN ....................................................................................................... 48

Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 50Nhóm 3- Sấy thùng quay1Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh Nhựt

Danh mục hìnhHình 1.1 Phơi thóc bằng ánh nắng mặt trời [1] ...................................................... 4

Hình 1.2 Hệ thống sấy lạnh. [2].............................................................................. 5

Hình 2.1 Thóc [3] ................................................................................................... 7

Hình 2.2 Gạo [4] ..................................................................................................... 7

Hình 2.3 Hệ thống sấy thùng quay sấy thóc [5] ................................................... 11

Hình 2.4 Mùn cưa [6] ........................................................................................... 11

Hình 2.5 Sấy thùng quay liên tục, sấy mùn cưa 3 tấn [7] .................................... 12

Hình 2.6 Cát [8] .................................................................................................... 13

Hình 2.7 Cấu tạo cà phê. [9] ................................................................................. 15

Hình 2.8 Một bao bì đường thành phẩm. [10] ...................................................... 17

Hình 3.1 Cấu tạo chi tiết máy sấy thùng quay. [11] ............................................. 18

Hình 3.2 Cấu tạo thùng quay. [12] ....................................................................... 19

Hình 3.3 Bánh răng. [13] ...................................................................................... 20

Hình 3.4 Cấu tạo con lăn. [14].............................................................................. 21

Hình 3.5 Con lăn [15] ........................................................................................... 21

Hình 3.6 Hướng chuyển động của con lăn. [16] .................................................. 22

Hình 3.7 Nguyên lý nâng lên hạ xuống của thùng quay. [17] ............................. 22

Hình 3.8 Trường hợp nhiều cụm con lăn. [18] .................................................... 23

Hình 3.9 Cấu tạo những cánh bên trong thùng quay [19] .................................... 23

Hình 3.10 Các dạng cánh khuấy. [20] ................................................................. 24

Hình 3.11Bên trong cánh khuấy. [21] .................................................................. 25

Hình 3.12 Cách thức làm việc của cánh khuấy. [22]............................................ 25

Hình 3.13 Sơ đồ tổng thể của lò sấy thùng quay. [23] ......................................... 26

Hình 3.14 Sơ đồ tổng thể của lò sấy thùng quay. [24] ......................................... 27

Hình 3.15 Chiều của khí nóng vào thùng sấy. [25] .............................................. 29Nhóm 3- Sấy thùng quay

2Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh NhựtHình 3.16 Sấy thùng quay có sử dụng thêm quạt để tăng khả năng trao đổi nhiệt

[26].................................................................................................................... 29Hình 3.17 Biên độ nhiệt tại vùng làm việc của thùng quay. [27]......................... 30

Hình 4.1 Cơ chế hoạt động của lò trực tiếp. [28] ................................................. 33

Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo của lò trực tiếp. [29]........................................................ 33

Hình 4.3 Sơ đồ cấu tạo của lò gián tiếp. [30] ....................................................... 34

Hình 4.4 Sơ đồ hoạt động của lò gián tiếp. [31]................................................... 35

Hình 4.5 Sơ đồ hoạt động của lò gia nhiệt bằng ống hơi. [32] ............................ 35

Hình 4.6 Hình ảnh cấu tạo lò. [33] ....................................................................... 36

Hình 4.7 Mặt cắt làm việc bên trong lò. [34] ....................................................... 36

Hình 4.8 Ảnh ngun lý làm việc của lò sấy vơi hóa. [35] .................................. 37

Hình 5.1 Ảnh chụp nhanh trục của các mẫu truyền nhiệt ở t = 6.0 s. [36] .......... 39

Hình 5.2 Biến thiên của TC với tốc độ (a) và với số nâng lên (LN). [37] ........... 39

Hình 5.3. Ảnh chụp nhanh trục của dòng hạt và kiểu truyền nhiệt ở t = 6.0 s trong

các trống có độ cao nâng khác nhau [38] ............................................................. 41

Hình 5.4 Sự biến đổi của các TC có chiều cao nâng lên (LH) (a) và với chiều

rộng nâng lên (LW) (b). [39] ................................................................................ 41Nhóm 3- Sấy thùng quay

3Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh NhựtDanh mục bảng

Bảng 2.1: Thành phần hóa học trung bình của thóc gạo và các thành phần của

chúng. [1] ................................................................................................................... 9

Bảng 2.2: Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của khơng khí. [2] ................................... 10

Bảng 2.3: Sự thay đổi khối lượng và thể tích của cát tương ứng với độ ẩm. [3] .... 14Nhóm 3- Sấy thùng quay

4Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh Nhựt

Danh mục từ viết tắcTC: time constant (hằng số thời gian) ..................................................................... 37

LN: số cánh nâng ..................................................................................................... 37

LT: chiều dày bộ nâng của cánh hình chữ L. .......................................................... 39

LH: chiều cao bộ nâng của cánh hình chữ L. .......................................................... 41

LW: chiều rộng bộ bâng của cánh hình chữ L. ....................................................... 41Nhóm 3- Sấy thùng quay

5Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh NhựtĐẶT VẤN ĐỀ

Trong quy trình cơng nghệ sản xuất của rất nhiều sản phẩm đều có công

đoạn sấy khô để bảo quản dài ngày. Công nghệ này ngày càng phát triển trong

ngành hải sản, rau quả và các thực phẩm khác.

Hiện nay nông sản Việt Nam đã xuất hiện khắp châu lục từ Bắc Mỹ, Tây

Âu, Đông Âu đến Úc, Nam Á... Chất lượng của nông sản Việt Nam phụ thuộc

vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, q trình bảo quản ảnh hưởng rất lớn đến

chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng khô. Thời gian của quá trình bảo quản

này dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào độ ẩm của thực phẩm.

Các sản phẩm nông nghiệp dạng hạt như lúa, ngô, đậu… sau khi thu hoạch

cần sấy khô kịp thời, nếu không sản phẩm sẽ giảm chất lượng, thậm chí bị hỏng

dẫn đến tình trạng mất mùa sau thu hoạch.

Vì vậy, quá trình sấy nông sản hết sức quan trọng và ảnh hưởng lớn đến

chất lượng sản phẩm.

Đối với các sản phẩm nông sản loại hạt như: cà phê, lúa, đậu phộng, đậu

nành, đậu xanh… người ta có khá nhiều biện pháp sấy khác nhau như: sấy vỉ

ngang, hầm sấy, sấy thùng quay... trong đó hệ thống sấy thùng quay đang được

ứng dụng khá phổ biến vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp

khác. Qua đề tài này sẽ giúp các bạn hiểu kĩ hơn về sấy thùng quay, sản phẩm

sấy, tác nhân sấy là gì, cũng như việc nắm rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của

thiết bị sấy thùng quay.Nhóm 3- Sấy thùng quay

6Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh NhựtCHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM

1.1. Sấy là gì?

Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bốc hơi ẩm ra khỏi vật liệu rắn

hoặc lỏng. Với mục đích giảm bớt khối lượng vật liệu (giảm công chuyên chở),

tăng độ bền vật liệu (như gốm, sứ, gỗ...) và để bảo quản trong một thời gian dài,

nhất là đối với lương thực thực phẩm.

Bản chất của quá trình sấy là quá trình khuyếch tán do chênh lệch độ ẩm ở

bề mặt và trong vật liệu, nói cách khác là do chênh lệch áp suất hơi riêng phần

của ẩm ở bề mặt vật liệu và môi trường xung quanh. Sấy là q trình khơng ổn

định, độ ẩm vật liệu thay đổi theo không gian và thời gian sấy.

1.2. Sấy thùng quay là gì?

Hệ thống sấy thùng quay là một thùng sấy hình trụ dài, được đặt với một

góc nghiêng xác định. Trong thùng có các cánh xáo trộn vật liệu, khi thùng quay

thì vật liệu sẽ chuyển động từ đầu này sang đầu kia. Hệ thống sấy thùng quay

chuyên dùng cho các vật liệu dạng hạt, độ ẩm thường lấy đi ở bề mặt vật liệu.

1.3. Phân loại phương pháp sấy

Có 2 phương pháp sấy:

- Sấy tự nhiên: là quá trình dùng năng lượng tự nhiên như là: năng lượng

mặt trời, năng lượng gió… để làm giảm độ ẩm trong vật liệu cần sấy. Với

phương pháp này, tiết kiệm được chi phí sấy nhưng lại khơng kiểm sốt

được vật liệu sấy.Nhóm 3- Sấy thùng quay

7Kỹ thuật sấy và chưng cấtGVHD: T.S Lê Minh Nhựt.

Hình 1.1 Phơi thóc bằng ánh nắng mặt trời [1]

- Sấy nhân tạo: là quá trình dùng các thiết bị nhân tạo để cung cấp nhiệt

cho vật liệu nhằm tách ẩm ra khỏi vật liệu sấy, tùy theo phương pháp truyền nhiệt

mà trong kỹ thuật sấy có thể chia ra thành nhiều dạng:

* Sấy bằng tia hồng ngoại: phương pháp sấy dùng năng lượng của tia

hồng ngoại do nguồn điện phát ra truyền cho vật liệu sấy.

* Sấy đối lưu: phương pháp sấy cho tiếp xúc trực tiếp với vật liệu sấy, mà

tác nhân truyền nhiệt là khơng khí nóng, khói lò,…

* Sấy tiếp xúc: phương pháp sấy không cho tác nhân tiếp xúc trực tiếp vật liệu

sấy, mà tác nhân sấy truyền nhiệt cho vật liệu sấy gián tiếp qua một vách ngăn.

* Sấy bằng dòng điện cao tần: phương pháp dùng dòng điện cao tần để đốt

nóng tồn bộ chiều dày của vât liệu sấy.

* Sấy thăng hoa: phương pháp sấy trong môi trường có độ chân khơng

cao, nhiệt độ rất thấp, nên độ ẩm tự do trong vật liệu đóng băng và bay hơi từ

trạng thái rắn thành hơi không qua trạng thái lỏng.

Ngồi ra còn có sấy lạnh, sấy phun…Nhóm 3- Sấy thùng quay

8Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×