1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

III. Đề xuất, kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.09 KB, 21 trang )


cần có giải pháp tăng nhanh bệnh nhân điều trị; Đẩy mạnh, khơi thông các kênh

cấp phát vật dụng can thiệp giảm tác hại cũng như tập trung chuyển đổi bảo hiểm y

tế cho người điều trị HIV/AIDS; Tăng cường xét nghiệm tải lượng vi rút cho người

điều trị ARV và sử dụng kinh phí bảo hiểm y tế để thay thế cho nguồn kinh phí dự

án.

- Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Hiện nay, Cục Phòng, chống

HIV/AIDS đang tiến hành việc chuẩn bị sửa đổi Luật phòng, chống HIV/AIDS để

Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2020 cũng như xây dựng Chiến lược Kết thúc

dịch AIDS vào năm 2030; Xây dựng Kế hoạch 5 năm phòng, chống HIV/AIDS tại

Việt Nam bao gồm tiếp tục vận động sự hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu về AIDS, Lao và

Sốt rét cũng như Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài chính

và kỹ thuật cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn tới. Do vậy các

địa phương cần phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện những nhiệm

vụ này.

- Tăng cường đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư; chỉ đạo

việc tham gia phối hợp liên ngành; phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các

ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đồn thể tạo sự đồng thuận cao trong

nhận thức và hành động đối với cơng tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại

dâm. Kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị của Trung ương và của

Tỉnh ủy về cơng tác phòng, chống HIV/AIDS, nhằm rút kinh nghiệm và kịp thời

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm cơng tác phòng, chống

HIV/AIDS tuyến tỉnh, huyện, đặc biệt là các khóa đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch,

thu thập, phân tích và sử dụng số liệu, theo dõi, đánh giá tình hình dịch.18- Tập huấn về kỹ năng thực hiện phần mềm báo cáo thuốc ARV, phần mềm quản lý

bệnh nhân Methadone và các báo cáo phòng, chống HIV/AIDS khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, can thiệp giảm tác hại bao gồm thông

tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vị, các hoạt động chống kỳ thị phân biệt

đối xử tại cộng đồng, gia đình và các cơ sở y tế. Duy trì, mở rộng và nâng cao chất

lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và

Buprenorphine; mở rộng điều trị trước phơi nhiễm HIV (PrEP); mở rộng cấp phát

bơm kim tiêm, bao cao su cho các đối tượng nguy cơ cao.

- Mở rộng xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV tại cộng đồng, tự xét nghiệm HIV, tập

trung xét nghiệm HIV ở các khu vực trọng điểm và các nhóm nguy cơ cao, xét

nghiệm bạn tình, bạn chích... Tư vấn, kết nối điều trị ARV cho >90% người mới

phát hiện nhiễm HIV.

- Cần có sự can thiệp của hoạt động CTXH chuyên nghiệp tại địa phương để nâng

cao hiệu quả hoạt động truyền thông cũng như trợ giúp cho các đối tượng nhiễm

HIV/AIDS.Kết luận

Hiện nay tại Việt nam nói chung và huyện Trấn Yên, tỉnh n Bái nói riêng, số

người nhiễm HIV cũng như tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS diễn ra rất phức tạp,

đây là mối quan tâm chung và là một bài tốn khó của mỗi quốc gia, không riêng

quốc gia nào. Quan tâm chăm sóc người có HIV/AIDS vừa mang ý nghĩa kinh tế,

19chính trị, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc của người Việt Nam, giúp cho họ có

được cuộc sống ổn định, có cơng việc để làm lại cuộc đời. Làm cho xã hội có cái

nhìn khác về họ. Từ đó đóng góp sức lực của mình vào việc xây dựng đất nước,

giúp xã hội ổn định hơn.

Để thực hiện, quan tâm tốt đến người nhiễm HIV/AIDS thì Đảng, nhà nước, các

cấp chính quyền, đảng ủy cần có những chính sách hợp lý, kịp thời… và thường

xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơng tác phòng chống lây nhiễm HIV tại

cộng đồng để người có HIV có thể có cuộc sống tốt hơn, hạn chế được các tệ nạn

xã hội, làm cho đất nước ngày càng ổn định.Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình CTXH với người có HIV- NXB Đại học Lao Động Xã Hội

2. Tranyen.yenbai.gov.vn

3. Vaac.gov.vn

204. Wikipedia.org21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×