1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 93 trang )


16. Vương Thị Kim Oanh (2004), Bàn về niềm tin tơn giáo, Tạp chí Tâm lý học, số

3, tr.50

17. Vương Thị Kim Oanh (2006), Nhận thức và niềm tin đối với đạo Tin Lành của

tín đồ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai

18. Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Hồng Đức

19. Vũ Thị Phương (2014), Ứng xử trong gia đình người Việt vùng đồng bằng sơng

Cửu Long (nghiên cứu trường hợp tại Sóc Trăng

20. Nguyễn Thơ Sinh (2008), Các học thuyết về tâm lý nhân cách, NXB Lao động

21. Võ Văn Thành (2014), Thử bàn về niềm tin đời thường & niềm tin tôn giáo,

Nguyệt san Giác Ngộ, Phụ trương nghiên cứu Phật học của Báo Giác ngộ, số 215,

tr.59-65

22. Lê Thi (2011), Mối quan hệ ứng xử giữa cha mẹ và con cái, Tạp chí Tâm lý học,

số1, tr. 15 - 21

23. Nguyễn Phương Thảo (2013), Ứng xử của cha mẹ đối với con cái vị thành niên

(Qua cuộc khảo sát tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Tạp chí Nghiên cứu

Gia đình và Giới, số 5, tr. 63 - 73

24. Lê Minh Thiện (2006), Niềm tin của tín đồ đạo Cơng giáo về thế giới linh hồn ,

Tạp chí Tâm lý học, tập 202 (số 1), tr. 86

25. Tạ Quốc Trị (2009), Niềm tin tơn giáo của người Chăm ở Việt Nam, Tạp chí

Tâm lý học, số 7, tr.11

26. Thái Minh Trung (2015), Luật nhân quả trong cuộc sống xã hội và khoa học,

Tạp chí nghiên cứu Phật học, số 3

27. Thích Khổng Tú (2017), Tác động của niềm tin tôn giáo đến đời sống Phật tử ở

thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu Phật học

28. Nguyễn Quang Uẩn (2005), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà

Nội, 2005.

29. GS. Đặng Nghiêm Vạn (2001), Lý luận về tôn giáo và tình hình tơn giáo tại Việt

Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.8130. Aphichat Chamratrithirong (2012), Intergenerational Transmission of Religious

Beliefs and Practices and the Reduction of Adolescent Delinquency in Urban,

Journal of Adolescence, vol 36 (no.1), pg.79 - 89

31. Sawitri Assanangkornchai (2002), Religious belief and practice,and alcohol use

in Thai men, Alcohol and Alcoholism, vol 37 (no.2), pg. 193–197.

32. Scott, S., Knapp, M., Henderson, J. and Maughan, B. (2001), “Financial cost of

social exclusion: follow up study of antisocial children into adulthood”, British

Medical Journal, tr. 191.

33. Viktor Gecas và Michael L. Schwalbe (1986),Parental Behavior and Adolescent

Self-Esteem, Tạp chí Hơn nhân và Gia đình, vol. 48 (no.1), pg.37-46

34. Yichen - Chiang & cộng sự (2017), Psychometric Testing of a Religous Belief

Scale, The Journal of Nursing Research h, vol 25 (no.6), 419-428

Trang web:

35. Bình Anson, Tam tạng kinh điển của Phật giáo,

https://thuvienhoasen.org/a14106/17-tam-tang-kinh-dien-cua-phat-giao

36. Budsas, Nguồn gốc, sự ra đời và phát triển của Phật giáo,

http://cuaphat.com/nguon-goc-lich-su-ra-doi-va-phat-trien-cua-phat-giao/

37.ThíchViênGiác,Bốnchân(Tứdiệuđế),https://thuvienhoasen.org/a11636/bai-1-bon-chan-ly-tu-dieu-de

38. Thích Nữ Hằng Như, Luật Nhân quả hay Nghiệp quả báo ứng,

https://thuvienhoasen.org/a28793/luat-nhan-qua-hay-nghiep-qua-bao-ung

39. Thích Đồng Tâm (tổng hợp), Thống kê số lượng Phật tử,

https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7E5048

40. Trần Minh Tâm, Đạo Phật có gì khác với các tôn giáo khác,

http://noivienhvpgvntphcm.com/935-2/

41. Christian Smith, Adolescent Religion and Parenthood Outcomes in Young

Adulthood, https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3717&context=etd.

42.CarlEPickhardtPh.D,AdolescencePsychologytoday.com

82andparentalinfluence,https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childsadolescence/201009/adolescence-and-parental-influence

43. Jan Howarth, Janet Lees, Peter Sidebotham, John Higgins, Atif Imtiaz, Religion,

beliefs and parenting practices, https://www.jrf.org.uk/report/religion-beliefs-andparenting-practices83PHỤ LỤC

Phụ lục 1

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Phiếu trưng cầu ý kiến dành cho phụ huynh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA TÂM LÝ HỌC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Với mong muốn tìm hiểu vấn đề “Mối liên hệ giữa niềm tin vào giáo lý

Phật giáo và hành vi ứng xử của cha mẹ đối với con cái”, chúng tôi tiến hành một

cuộc khảo sát thực tế để xin ý kiến của ông, bà.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía ơng, bà bằng cách đánh dấu “ √ ”

nếu ông, bà đồng ý với phương án trả lời đó, nếu khơng đồng ý xin để trống ô

vuông.

Câu 1: Ông bà đã từng nghe tới những giáo lý Phật giáo nào sau đây?

□ Luật nhân quả□ Tứ diệu đếCâu 2: Ông bà cho biết quan điểm của mình về nội dung cơ bản sau trong giáo lý

Phật giáo?

1- Không đồng ý2- Đồng ý một phần3- Đồng ý4- Hồn tồnđồng ý

TT

1

2Nội dung

1 2 3 4

Nghiệp do chính bản thân mỗi người tự tạo ra

Con người phải tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động3

4

5

6

7

8của mình

Nghiệp báo có thể xảy ra trong kiếp này hoặc kiếp sau

Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo

Có sự tồn tại của thế giới khác sau khi con người chết đi

Đời là bể khổ

Nguyên nhân chính của đau khổ là do tham - sân - si

Có thể thốt khổ bằng cách nắm bắt quy luật nhân quả, hành

thiện tích đức

849Để thốt khỏi khổ đau, chúng ta cần có:

9.1 Nhận thức sáng suốt và hợp lý trên cơ sở của trí tuệ

9.2 Suy nghĩ hợp lẽ phải

9.3 Nói lời chân thật

9.4 Hành động theo lẽ phải

9.5 Làm nghề nghiệp chân chính

9.6 Ý thức tu dưỡng phẩm hạnhCâu 3:Khi biết đến những lời dạy trong đạo Phật, ông bà cảm thấy thế nào?

1- Không đồng ý2- Đồng ý một phần3- Đồng ý4- Hoàn toànđồng ý

STT

1

2

3

4

5

6Nội dung

Tâm hồn được thanh thản

Có thêm niềm tin tích cực

Được che chở, an ủi

Cải thiện được mối quan hệ với mọi người

Bi quan, chán nản

Khơng mang lại lợi ích gì1234Câu 4: Ơng bà vui lòng cho biết mức độ thực hiện những hành vi dưới đây của

mình?

1- Khơng bao giờ

STT

1

2

3

4

5

6

7

102- Hiếm khi 3- Thỉnh thoảngNội dung

Đi chùa

Tìm hiểu về lời dạy trong đạo Phật

Ăn chay

Tụng kinh niệm Phật

Nghe giảng về Phật giáo

Tham gia các hoạt động do nhà chùa tổ chức

Góp cơng đức cho chùa

Giúp người khác hiểu hơn về Phật giáo4- Thường xuyên

1234Câu 5: Theo ông bà, việc áp dụng những lời dạy của đức Phật mang lại ý nghĩa

gì trong giáo dục con cái?

1- Khơng đồng ý

STT

12- Đồng ý một phần3- Đồng ýNội dung

Giúp con sống có trách nhiệm hơn

854- Hoàn toàn đồng ý

1 2 3 42

3

4

5

6Điều chỉnh ý thức và hành vi của con theo hướng tích cực

Hạn chế được lối sống bng thả, ích kỷ

Khiến con mất đi tinh thần cầu tiến

Khiến con trở nên bi quan.

Khiến con cái sống tách biệt, xa lánh mọi người.Câu 6: Ông bà cho biết mức độ thực hiện các hành vi sau đây trong giáo dục con

cáicủa mình?

1- Không bao giờ2- Hiếm khi 3- Thỉnh thoảng4- Thường xuyênSTT

1

2

3Nội dung

1

Tôi đề cao sự trung thực của con cái

Tôi hướng con tránh xa những thói hư tật xấu

Tơi khuyến khích con học hỏi những điều hay lẽ phải trong cuộc4

5

6

7

8

9

10sống

Tôi khun con nên giúp đỡ những người có hồn cảnh khó khăn

Tơi nhắc nhở khi con phạm sai lầm

Tơi trừng phạt con khi chúng không nghe lời

Tôi khen ngợi khi con học tập hay làm những việc tốt

Tơi nhìn nhận, kiểm điểm lại bản thân để làm gương cho con

Tôi đề cao sự chủ động, tự giác trong công việc, học tập của con

Tôi buộc con phải làm theo những điều mà tôi nghĩ sẽ tốt cho con11bất kể con có đồng ý hay khơng

Tơi động viên con chăm chỉ, có trách nhiệm trong cơng việc mà12

13

14

15

16

17

18chúng đảm nhận

Tơi để con tự do làm những việc mà chúng thích

Tơi mắng hay nói những lời nặng nề với con

Tơi lắng nghe, chia sẻ khi con gặp vấn đề cần giúp đỡ

Tôi tạo khơng khí thân thiện để con có thể nói lên ý kiến của mình

Tơi khuyến khích con nói những lời ơn hòa, có tính chất xây dựng

Tơi ngắt lời khi con đang bày tỏ ý kiến của mình

Tơi để ý, điều chỉnh thái độ, cử chỉ của mình trong giao tiếp với

con

Thơng tin cá nhân:

Giới tính□ NamTuổi của ơng/bà:

86□ Nữ2 34Tuổi của con:Tôn giáo□ Phật giáo□ Không theo Phật giáoSố năm theo đạo (nếu có) : ……………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………….Phiếu trưng cầu ý kiến dành cho nhóm đối chứng là học sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA TÂM LÝ HỌC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Với mong muốn tìm hiểu vấn đề “Mối liên hệ giữa niềm tin vào giáo lý

Phật giáo và hành vi ứng xử của cha mẹ đối với con cái”, chúng tôi tiến hành một

cuộc khảo sát thực tế xin ý kiến của các bạn.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các bạn bằng cách tích √ vào phương

án lựa chọn phù hợp với bản thân.

Câu 1: Bạn cho biết mức độ thực hiện các hành vi sau đây của bố mẹ bạn trong

giáo dục con cái?

1- Không bao giờ2- Hiếm khi 3- Thỉnh thoảng4- Thường xuyênTTNội dung1 2 31

2

3

4Bố mẹ đề cao sự trung thực của tôi

Bố mẹ hướng tôi tránh xa những thói hư tật xấu

Bố mẹ khuyến khích tơi học hỏi những điều hay lẽ phải

Bố mẹ khuyên tôi nên giúp đỡ những người có hồn cảnh khó5

6

7

8

9khăn

Bố mẹ nhắc nhở khi tôi phạm sai lầm

Bố mẹ trừng phạt khi tôi không nghe lời

Bố mẹ khen ngợi khi tôi học tập hay làm những việc tốt

Bố mẹ nhìn nhận, kiểm điểm lại bản thân để làm gương cho con

Bố mẹ đề cao sự chủ động, tự giác trong công việc, học tập của10tôi

Bố mẹ buộc tôi phải làm theo những điều mà họ nghĩ sẽ tốt cho

87411

12

13

14

15tôi bất kể tôi đồng ý hay không

Bố mẹ động viên tôi chăm chỉ, có trách nhiệm trong cơng việc

Bố mẹ để tơi tự do làm những việc mà tơi thích

Bố mẹ mắng hay nói những lời nặng nề với tơi

Bố mẹ lắng nghe, chia sẻ khi tôi gặp vấn đề cần giúp đỡ

Bố mẹ tạo khơng khí thân thiện để tơi có thể nói lên ý kiến của16mình

Bố mẹ khuyến khích tơi nói những lời ơn hòa, có tính chất xây17

18dựng

Bố mẹ ngắt lời khi tôi đang bày tỏ ý kiến của mình

Bố mẹ để ý, điều chỉnh thái độ, cử chỉ của mình trong giao tiếp

với tơiCâu 2: Nhìn chung, đánh giá của bạn về hành vi ứng xử của bố mẹ đối với mình là?

1- Khơng đồng ý2- Đồng ý một phần 3- Đồng ý4- Hoàn toàn đồng ýTTNội dung11

2

3Nghiêm khắc, áp đặt

Dễ dãi, bạn được tự do làm những gì mình muốn

Tơn trọng, bố mẹ vẫn là người có quyền quyết định nhưng bạn cũng4

5được phép nêu lên ý kiến để tất cả cùng thảo luận, cân nhắc thêm.

Phớt lờ, bỏ qua, khơng quan tâm bạn

Khác (vui lòng ghi rõ):2………………………………………………………………………Thơng tin cá nhân

Giới tính:□ Nam□ NữTuổi:

Học lực: □ GiỏiHạnh kiểm: □ Tốt□ Khá

□ Khá□ Trung bình

□ Trung bình□ Yếu

□ YếuTôn giáo của bạn□ Phật giáo□ Không theo Phật giáoTôn giáo của mẹ□ Phật giáo□ Không theo Phật giáoTôn giáo của bố□ Phật giáo□ Không theo Phật giáo8834Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!89Phụ lục 2

Phỏng vấn sâu

a. Một số thơng tin cá nhân

-Giới tính:-Nghề nghiệp:-Độ tuổi:-Trình độ học vấn:b.Nội dung1. Ơng bà có thường đi lễ chùa chiền hay khơng? Vào những dịp nào?

2. Ơng bà đã nghe hoặc có hiểu biết gì về các giáo lý đạo Phật?

3. Theo ơng bà, Luật nhân quả là gì?

4. Ông bà có tin vào Luật nhân quả trong cuộc sống? Vì sao?

5. Hiểu biết của ơng bà về Tứ diệu đế?

7. Khi được tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, ơng bà có những thay đổi gì trong ứng xử

với mọi người, đặc biệt là với con cái trong gia đình?

8. Nhìn chung, cách thức, phương pháp mà ơng bà thường sử dụng khi giao tiếp,

ứng xử với con là gì? Đánh giá của ơng bà về hiệu quả của nó?

9. Theo ơng bà, có những cách thức nào để nâng cao, cải thiện hành vi ứng xử với

con cái trong gia đình để con phát triển tốt nhất?90BIÊN BẢN PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP

Trường hợp 1:

a.Một số thông tin cá nhân-Họ tên: Nguyễn Thị H-Giới tính: Nữ-Nghề nghiệp: Giáo viên-Độ tuổi: 42-Tơn giáo: Khơng-Trình độ học vấn: Đại họcb.Nội dung phỏng vấn1. Cơ có thường đi lễ chùa chiền hay khơng? Vào những dịp nào?

- Có, thường cơ hay đi vào những dịp như Rằm và mồng 1.

2. Cô đã nghe về giáo lý nào của đạo Phật?

- Cô thường nghe về luật Nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy. Vì vậy, nếu như

mình sống tốt thì sẽ được trời Phật phù hộ, ngược lại sẽ bị quả báo, khơng sớm thì

muộn thơi.

3. Hiểu biết của cơ về giáo lý Tứ diệu đế?

- Cô chưa nghe về giáo lý này.

4. Khi được tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, cơ có những thay đổi gì trong ứng xử

với mọi người, đặc biệt là với con cái trong gia đình?

- Hiểu được nhân quả từ những việc làm của mình nên cơ cố gắng điều chỉnh suy

nghĩ, hành vi của mình sao cho phù hợp. Trong giáo dục con cái, cô cố gắng hướng

con học tập thật tốt, rèn luyện những thói quen tốt, biết cách cư xử, lễ phép với

người lớn.

5. Cơ có tin vào sự tồn tại của thế giới khác hay khơng?

- Thường thì thơng qua lời nói, cơ hướng dẫn cũng như khun bảo cháu việc gì nên

và khơng nên làm. Bọn trẻ bây giờ khơng như trước kia, phải nói nhẹ nhàng, thuyết

phục đi liền với làm gương chúng mới nghe theo.

6. Đánh giá của cô về hiệu quả cách thức này?

91Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

×