1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Thương mại điện tử >

Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 33 trang )


2.1 Cài đặt RasaCần cài đặt trước:

Microsoft VC++ Compiler62.1 Cài đặt Rasa

Cài đặt NLU Pipeline DependenciesSpacy |Tensorflow |MITIE |2.2 Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giảnTạo mới project:

rasa init --no-prompt82.3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank9Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

×