1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Thương mại điện tử >

Thiết lập Rasa file credentials.yml

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 33 trang )


Chạy rasa project với file credentials vừa chỉnh27Tạo tài khoản và tải ngrok28Chạy “ngrok http 5005”29Test chatbot304. DemoSource code + data + slide: https://github.com/vnqmai/FAQ-Techcombank-Chatbot

Video demo: https://youtu.be/dRlfpddmfXk315. Tài liệu tham khảo[1] Connecting Rasa AI chatbot to Facebook Messenger

https://medium.com/@tatiana.parshina/connecting-rasa-ai-chatbot-to-facebook-messenger-6d024e642dbd

[2] Rasa documents

https://rasa.com/docs/getting-started/

https://rasa.com/docs/rasa/32Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

×