1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (914.29 KB, 138 trang )


16. Nguyễn Mạnh Tuân, 2010. Marketing cơ sở lý luận và thực hành. Hà Nội : NXB

ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

17. Armstrong G. & Kotler P., 2009. Marketing an Introduction, 9th ed. Pearson

Education International, United States

18. Pride, William M. & Ferrel O. C., 1989. Marketing Concept & Strategy, 6th ed.

Houghton Mifflin Company

19. Tune, 1992. Marketing Management. Macmilan, United.89Phụ lục

Bảng điều tra ý kiến Khách hàng đối với các hoạt động marketing của Công ty

Cổ phần hệ thống mạng thơng tin tích hợp tối ưu (I3)

PHẦN A: CÁC CÂU HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING

Câu 1. Quý khách đánh giá thế nào về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Cơng ty

Cổ phần I3?

HồnKhơng TrungĐồngHồntồnđồng ý lậpýtồnkhơngđồng ýđồng ý

Chất lượng sản phẩm

6. Chất lượng sản phẩm mua tốt như mong12345đợi CL1

7. Việc lắp đặt sản phẩm hợp lý và đúng12345thời hạn CL2

8. Có cách thức chăm sóc và trả lời khiếu12345nại của khách hàng CL3

9. Tốc độ xử lý khiếu nại nhanh chóng12345CL4

10.12345Sản phẩm được chuyển giao vàhướng dẫn đào tạo cụ thể, chi tiết CL5Câu 2: Quý khách cho biết giá đề xuất các sản phẩm của Công ty Cổ phần I3:

 Cao

Câu 3: Vừa phải ThấpQuý khách có sẵn lòng trả thêm chi phí để Cơng ty Cổ phần I3 phụcvụ tốt hơn nhu cầu không?

 Có KhơngCâu 4: Theo q khách việc quảng cáo có cung cấp cho q khách thơng tin cần

thiết?

 Có KhơngCâu 5: Quý khách thường cập nhật thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tư vấn

thiết kế, lắp đặt của Công ty cổ phần I3 theo phương pháp nào?1Tờ rơi

3Website

5Thư điện tử

7Tư vấn qua điện thoại 2Thư fax

 4Mạng xã hội

 6Các sự kiện công nghệ thông tinCâu 6: Quý khách đánh giá thế nào về công tác xúc tiến hỗn hợp của Cơng ty Cổ

phần I3

HồnKhơngTrungĐồngHồntồnđồng ýlậpýtồnkhơngđồng ýđồng ý

Xúc tiến hỗn hợp

1. Website nhà cung ứng đưa đầy đủ các12345123451234512345thông tin về sản phẩm, dịch vụ tư vấn thiết

kế, lắp đặt và các tiện ích khác. XT1

2. Các kênh mạng xã hội thường xuyên cập

nhật thông tin về sản phẩm và các chương

trình quảng bá cho sản phẩm XT2

3. Các email có nội dung về đặc tính sản

phẩm, catalog và các chương trình

khuyến mại XT3

4. Đội ngũ giải đáp thắc mắc hoạt động

hiệu quả giúp quảng bá hình ảnh cơng

ty XT4Câu 7: Sự hài lòng của q khách đối với các yếu tố dưới đây:

HồnKhơng BìnhHàiHồntồnhàithườnlòngtồnkhơnglòngghàihài

lòng

1. Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ

1lòng

2345HL1

2. Giá cả của sản phẩm HL2

3. Quảng cáo và xúc tiến bán sản phẩm1

12

23

34

45

5HL3

4. Kênh phân phối sản phẩm HL412345Câu 8: Quý vị đánh giá mức độ quan trọng cho các yếu tố sau:

HồnKhơng BìnhQuanHồntồnquanthườntrọngtồnkhơngtrọnggquanquantrọngtrọng

1. Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ

12345QT1

2. Giá cả của sản phẩm QT2

3. Quảng cáo và xúc tiến bán sản phẩm1

12

23

34

45

5QT3

4. Kênh phân phối sản phẩm QT412345PHẦN B. CÁC CÂU HỎI VỀ NHÂN KHẨU HỌC

1. Tên tổ chức:....................................................................................................................

2. Địa chỉ:...........................................................................................................................

3. Loại hình tổ chức:

 1Tổ chức hành chính công

 3Doanh nghiệp Nhà nước

 5Doanh nghiệp tư nhân 2Tổ chức sự nghiệp

 4Doanh nghiệp Cổ phần

 6Doanh nghiệp 100% vốn nước

ngoài 7Tổ chức khácXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (138 trang)

×