1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguồn: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm

Phân tích các chỉ tiêu trên ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên đáp ứng

được nhu cầu của công ty. Vốn chủ sở hữu từ năm 2011 đến nay không tăng,

giữ ở mức 636 tỷ đồng. Hằng năm đều đảm bảo lợi nhuận tuy nhiên không đều, tăng

trong 2 năm 2009, 2010 và giảm đột ngột không đều trong 4 năm gần đây.

Điểm mạnh:

- Tài chính lành mạnh, kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế.

- Năng lực tài chính tương đối tốt, rủi ro tài chính thấp.

Điểm yếu:

- Chưa huy động vốn từ nhiều nguồn, kênh khác nhau.

- Lợi nhuận không ổn định.

3.3.2. Quản trị nguồn nhân lực

Thực tế, ở Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, thế mạnh thực sự của

Cơng ty chính là tổ chức bộ máy quản trị, điều hành gọn nhẹ, không phân quyền

qua nhiều cấp trung gian dẫn đến quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện

rất linh hoạt, nhanh nhạy, tận dụng được thời cơ trong đầu tư và kinh doanh.

Về mặt nhân lực, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Cơng ty là những người có

kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị dự án, hoạt động kinh doanh xây lắp

và địa ốc. Đồng thời cán bộ, công nhân viên của Công ty hầu hết được đào tạo và

đã tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế.

Điểm mạnh:

- Nguồn nhân lực cơng ty có trình độ, kinh nghiệm.

Điểm yếu:

- Khơng có chính sách đào tạo, phát triển trình độ nguồn nhân lực, thuê

chuyên gia nước ngoài chưa .

- Việc hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật có nhưng

chưa thường xun.

3.3.3. Marketing

Hiện nay cơng tác nghiên cứu thị trường bất động sản hầu như khơng49có, mà tình hình về thị trường được biết chủ yếu qua báo chí, các nghiên cứu của

các cơng ty tư vấn được công bố rộng rãi. Các số liệu này thường thì tính chính

xác khơng cao, thơng tin theo mục đích của tổ chức muốn đưa tin. Cơng tác

chăm sóc khách hàng bị bỏ ngõ, chưa có bộ phận phụ trách vấn đề này. Trước

đây do cầu về bất động sản rất lớn, đầu cơ nên việc bán các sản phẩm bất động

sản rất dễ dàng dẫn đến tâm lý ỷ lại, hồn tồn khơng có cơng tác chăm sóc

khách hàng Bên cạnh đó việc tổ chức các sự kiện, xây dựng thương hiệu, việc

quảng cáo, ...chưa thật sự chuyên nghiệp, chưa xứng tầm là một trong những

công ty bất động sản hàng đầu tại thành phố Hà Nội.

Điểm yếu:

- Chưa coi trọng hoạt động Marketing, hoạt động điều tra nghiên cứu thị

trường, chăm sóc khách hàng chưa đầy đủ

3.3.4. Chất lượng sản phẩm

Do đặc thù hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản, việc kiểm tra chất

lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Ban lãnh đạo cơng ty và tồn thể cán bộ nhân viên cam kết về chính sách chất

lượng với khách hàng của mình như sau:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có đủ năng

lực quản lý để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, khơng

ngừng phấn đấu vì mục tiêu thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực

hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của cơng ty một cách có hiệu quả, nhằm

làm cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty ổn định về chất lượng và thời gian yêu cầu.

3. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các

yêu cầu của khách hàng.

Điểm mạnh:

- Sản phẩm bất động sản của L I D E C O đạt chất lượng cao cấp thật

sự, được khách hàng đánh giá cao, là kiểu mẫu cho các công ty bất động sản

khác. Với mỗi dự án Khu đô thị, khu nhà ở công ty đều thiết kế những mẫu hình50đặc trưng theo từng dự án. Dự án Khu đô thị Dịch Vọng với kiểu dáng hiện đại,

Dự án Khu ĐTM bắc quốc lộ 32 theo kiến trúc Châu âu, các khu nhà ở riêng lẻ

theo trào lưu chia ô liền kề.

3.3.5. Qui trình quản trị.

Bộ máy tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu từ hội

đồng Quản trị công ty, nơi hoạch định mọi chiến lược của công ty, đưa ra những

quyết định quan trọng về định hướng phát triển và đầu tư của công ty.

Hội đồng quản trị căn cứ trên sự tín nhiệm của các Thành viên để bổ

nhiệm Ban Giám đốc. Ban Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc công ty – người

đại diện theo pháp luật của công ty để điều hành mọi hoạt động kinh doanh chung

của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền

và nghĩa vụ của mình. Dưới Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc và các

Giám đốc phụ trách các mảng kinh doanh của công ty. Ngoài ra Bộ máy tham

mưu giúp việc cho Ban Giám đốc còn có: Ban Tài chính, Ban đầu tư, Ban tổ

chức đối ngoại và Ban kiểm soát.

Các ban tham mưu có nhiệm vụ tư vấn về mặt chiến lược cho Bộ máy

điều hành chính và giám sát tồn bộ hoạt động kinh doanh của các đơn vị

thành viên.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của LIDECO chưa hoàn thiện, chưa có

phòng Marketing, các cơng việc Marketing do phòng Kinh doanh phụ trách, chưa

đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế phát sinh.

3.3.6. Áp dụng khoa học - công nghệ .

Về mặt nhân lực, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Cơng ty là những người có kinh

nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị và triển khai dự án, hoạt động kinh doanh xây

lắp và địa ốc. Đồng thời cán bộ, công nhân viên của Công ty hầu hết được đào tạo và

đã tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế do đó vấn đề công

nghệ trong lĩnh vực xây dựng rất được quan tâm và triển khai ứng dụng.

Về mặt công nghệ: Công ty đầu tư mạnh vào trang bị máy móc , cơng nghệ

hiện đại như hệ thống máy móc xây dựng, cẩu tháp, trang thiết bị làm việc cho51công nhân luôn đảm bảo an toàn. Quan tâm đầu tư trong việc nhập hệ thống nhà

để xe thông minh, hệ thống xử lý nước thải của Nhật ( hệ thống xử lý nước thải tại

nguồn Jokashou) để lắp đặt tại các chung cư và biệt thự.

Bộ máy hoạt động gọn nhẹ kết hợp với nguồn nhân lực đầy năng lực chuyên

môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn vận hành hệ thống trang thiết bị chính là sức

mạnh giúp Cơng ty phát triển và khẳng định vị thế của mình trong mơi trường

kinh doanh đầy cạnh tranh và thử thách.

Điểm mạnh:

- Trang thiết bị , máy móc cơng nghệ hiện đại..

- Bộ phận quản lý, kỹ thuật có năng lực quản lý, được đào tạo chuyên

ngành.

3.3.7. Ma trận đánh giá môi trường bên trong

Ma trận đánh giá môi trường bên trong được tác giả lập từ những phân

tích, tổng hợp nêu trên, kết hợp tham khảo ý kiến của các Trưởng phòng

ban, bộ phận LIDECO.

Bảng 2.5: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE của LIDECO.

STT01

02

03

04

05

06

07

08

09

10CÁC YẾU TỐ BÊN TRONGCơ cấu bộ máy tổ chức

Nguồn nhân lực trình độ cao

Chất lượng sản phẩm cao cấp

Khả năng tài chính của cơng ty

Uy tín sản phẩm của cơng ty

Hoạt động Marketing

Tinh thần làm việc của nhân viên

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Quan hệ tốt với các đối tác

Năng lực quản lý, tầm nhìn chiến lược

Tổng cộng

52MỨC

ĐỘ

QUAN

TRỌNG

0,05

0,10

0,10

0,15

0,20

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

1,00PHÂ

N

LOẠ

I

2

3

4

2

3

1

3

3

3

3TỔN

G

ĐIỂ

M

0,10

0,30

0,40

0,30

0,60

0,10

0,15

0,30

0,15

0,30

2,70Nhận xét: Với tổng số điểm là 2,70 được đánh giá ở mức trung bình.

Qua phân tích mơi trường bên trong như trên ta thấy thế mạnh của

LIDECO ở thang điểm 3 là ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo ra được những

sản phẩm bất động sản chất lượng cao cấp, Ban lãnh đạo có năng lực quản lý và

tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên LIDECO vẫn còn một số điểm yếu cần phải có

giải pháp, cần hỗ trợ như hoạt động Marketing, khả năng huy động tài chính.

Đồng thời củng cố lại bộ máy tổ chức cũng như là quan tâm hơn nữa đến công

tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực về lâu dài cho công ty.

Việc xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) dựa trên cơ sở

phân tích đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu quan trọng bên trong các bộ phận

chức năng của LIDECO, nhằm giúp các nhà quản trị chiến lược có thể xác định

được năng lực của công ty.

Tổng hợp các điểm mạnh và điểm yếu của LIDECO như sau:

Điểm mạnh:

• Trang thiết bị làm việc hiện đại, cao cấp, ứng dụng công nghệ thông tin

vào cơng việc quản lý.

• Nguồn nhân lực cơng ty có trình độ cao, kinh nghiệm.

• Tài chính lành mạnh, kiểm tốn theo chuẩn mực quốc tế.

• Khả năng sinh lãi khá , năng lực tài chính tốt, rủi ro tài chính thấp.

• Quan hệ với các cơ quan ban ngành nhà nước, đối tác rất tốt.

• Ban Tổng Giám đốc cơng ty có năng lực quản lý, có tầm nhìn chiến lược.

• Sản phẩm bất động sản của LIDECO đạt chất lượng cao cấp thật sự,

được khách hàng đánh giá cao, là kiểu mẫu cho các cơng ty khác.

Điểm yếu:

• Vốn ít, hàng tồn kho nhiều.

• Cơ cấu tổ chức chưa hồn thiện, chưa đáp ứng được u cầu cơng việc

thực tế phát sinh. Chưa có bộ phận Marketing để thực hiện cơng tác

nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng.

• Khơng có chính sách đào tạo, phát triển trình độ nguồn nhân lực, thay53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×