1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

3 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 31 trang )


Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1các kĩ năng như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng trao đổi thơng tin, kĩ năng tìm kiếm

thông tin, kĩ năng làm việc trong môi trường hợp tác,…

Ví dụ: Bài 3/ 85 : Viết phép tính thích hợp:7+3=10Với ví dụ này, tơi sẽ cho học sinh quan sát tranh, tìm hiểu đề rồi tơi sẽ u cầu

học sinh hoạt động theo nhóm để viết phép tính đúng. Qua thảo luận trong nhóm

thì các em sẽ đưa ra phép tính phù hợp.

3.3.2 Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Đặc trưng cơ bản của dạy học giải quyết vấn đề là học sinh được đặt vào”tình

huống có vấn đề”. Tình huống có vấn đề gợi ra cho học sinh những khó khăn mà

các em thấy cần và phải vượt qua, nhưng không thể ngay lập tức, mà phải trải

qua q trình tích cực suy nghĩ bằng chính sự nỗ lực về trí tuệ của bản thân.

Với mục đích giúp các em khắc sâu những kiến thức về giải tốn trong q

trình giảng dạy thì giáo viên áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề. Phương

pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là trong đó giáo viên tạo ra những

tình huống sư phạm có chứa vấn đề; rồi tổ chức, hướng dẫn học sinh phát hiện

vấn đề; tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề; thơng qua đó học sinh

chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập.

20Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1Như vậy, giáo viên có thể tạo tình huống có vấn đề bằng cách cho sẵn lời

giải, học sinh tự đặt phép tính hoặc cho sẵn phép tính, học sinh đặt lời giải. Cho

hình vẽ để học sinh đặt bài toán và thực hành giải bài tốn.

Ví dụ: Bài 1/117: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài tốn, rồi giải

bài tốn đó.

Bài tốn:

Lúc đầu trên cành có 6 con chim,

Có ….con chim bay đi.

Hỏi…………………………….?Với ví dụ là một tình huống vừa viết dữ kiện còn thiếu vừa phải thực hiện bài

giải thì tơi sẽ tiến hành như sau:

-u cầu HS quan sát tranh và hỏi có mấy con chim bay đi? (2 con chim bay đi)

- Cho học sinh thảo luận nhóm đơi để nói đúng câu hỏi còn thiếu của bài toán.

- Gọi HS lên bảng thực hiện điền dữ kiện còn thiếu vào bài tập.

-Yêu cầu học sinh đọc đề bài tốn khi đã hồn thành.

-Hướng dẫn HS tìm hiểu và trình bài giải cho bài tốn trên.3.3.3 Hình thức tổ chức trò chơi

Trò chơi học tập là một loại hình hoạt động vui chơi, tạo ra khơng khí vui

tươi, hồn nhiên, sinh động trong giờ học; kích thích được trí tưởng tượng, tò mò,

21Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1ham hiểu biết ở trẻ. Thơng qua các trò chơi có nội dung lí thú, phù hợp với nhận

thức của học sinh, các em sẽ lĩnh hội những tri thức một cách dễ dàng, củng cố,

khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú

trong học tập, trong cuộc sống.

Thơng thường, trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các quy

tắc gắn với kiến thức kỹ năng có được trong hoạt động học tập của học sinh; và

gắn với nội dung bài học; giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân

để chơi và để học. Trò chơi học tập có tác dụng cả về mặt rèn luyện trí tuệ lẫn

thế chất và các phẩm chất đạo đức. Trò chơi nói chung và trò chơi học tập nói

riêng giúp cho học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Có

nhiều hình thức tổ chức trò chơi học tập để tạo cho học sinh tâm lí nhẹ nhàng

thoải mái trong học tập.

Ví dụ 1: Trò chơi”Viết nhanh phép tính”

Mục đích: Giúp học sinh viết đúng phép tính theo tranh.

Chia đội: Mỗi đội có thể từ 2 hoặc 3 thành viên.

Cách chơi: Lần lượt từng thành viên của các đội lên viết phép tính đúng.

Luật chơi: Nếu đội nào viết nhanh, viết số đẹp và đúng phép tính thì đội đó sẽ

thắng.

Bài 4/ 69: Viết phép tính thích hợp22Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1Với ví dụ này tơi tiến hành như sau:

- Cho HS quan sát tranh và hỏi nội dung của từng tranh.

- Cho HS thảo luận nhóm đơi để nêu phép tính đúng.

- Nêu tên trò chơi, chia đội 2 (mỗi đội 2 thành viên), nêu cách chơi, nêu

luật chơi và tiến hành cho cả lớp cùng chơi.

- Nhận xét kết quả của 2 đội, tuyên dương.

- Để phát huy tính tích cực của HS thì tơi còn u cầu HS nêu thêm bài

tốn theo tranh và phép tính các em vừa viết đúng.

Ví dụ 2: Trò chơi”Hãy chọn ý đúng”

Mục đích: Giúp học sinh củng cố về kĩ năng giải tốn có lời văn.

Cách chơi: GV lần lượt đưa từng câu hỏi nhỏ của quy trình giải bài tốn có

lời văn, sau đó học sinh theo dõi và chọn ý đúng nhất cho từng câu hỏi nhỏ.

Luật chơi: Nếu ai chọn đúng ý thì sẽ được cả lớp tuyên dương.

Bài 2/118: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có

tất cả mấy bạn?

Để giúp học sinh hồn thành bài này, tơi tiến hành tổ chức trò chơi này như

sau: Tôi đưa ra 3 câu hỏi để học sinh nhanh mắt và chọn ý đúng. Sau đó từ các

câu hỏi đó tơi sẽ u cầu HS lên trình bày bài giải hồn chỉnh.

Câu 1: Lời giải nào dưới đây là hay nhất?

A. Số bạn được thêm vào là:

B. Số bạn tổ em có tất cả là:

C. Số tổ em có là:

Câu 2: Phép tính nào dưới đây là phép tính đúng?

A. 6 + 3 = 9 bạn.

B. 6 – 3 = 3 (bạn)

23Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1C. 6 + 3 = 9 (bạn)

Câu 3: Đáp số nào là đáp số đúng?

A. Đáp số: 9 bạn.

B. Đáp số: 9 (bạn)

C. Đáp số: 9

Bài giải:

Số bạn tổ em có tất cả là:

6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

3.3.4 Phương pháp trực quan

Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy toán ở Tiểu học nghĩa là giáo viên

tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trên các hiện tượng, sự vật cụ

thể để từ đó nắm được kiến thức, kĩ năng của mơn Tốn. Phương pháp trực quan

có vị trí quan trọng trong dạy học tốn ở Tiểu học.

Quá trình nhận thức của học sinh tiểu học ở các lớp đầu cấp của bậc tiểu học

gắn với hình ảnh trực quan. Đặc điểm tư duy của hóc sinh tiểu hoc ở giai đoạn

đầu này mang tính trực quan cụ thể, tư duy trừu tượng chưa phát triển. Do đó, để

hỗ trợ cho việc giải tốn chúng ta sẽ phải sử dụng các phương tiện trực quan đó

là hình ảnh thực (có thể là vật thật, tranh ảnh hay mơ hình ở dạng hình ảnh hay

sơ đồ).Nó giúp học sinh tích lũy những biểu tượng ban đầu của các đối tượng

tốn học, tạo chỗ dựa cho q trình suy nghĩ, đồng thời giúp học sinh phát triển

năng lực tư duy trừu tượng và trí tưởng tượng. Sử dụng tốt các phương tiện, đồ

dùng dạy học có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện có hiệu quả

tiến trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực.

Một số hình ảnh trực quan giúp học sinh giải tốn có lời văn.24Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 13.4 Sử dụng tốt thiết bị dạy học

Thiết bị dạy học là yếu tố khơng thể thiếu trong qua trình dạy học. Trong quá

trình dạy học, học sinh nhận thức nội dung bài học dưới sự tổ chức, dẫn dắt của

giáo viên có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học đảm bảo cho

học sinh lĩnh hội tốt các biểu tượng, khái niệm, quy tắc, hình thành kĩ năng, kĩ

xảo.

Môi trường và thiết bị dạy học là những yếu tố rất quan trọng trong dạy học ở

tiểu học, nó khơng chỉ thực hiện chức năng minh họa mà còn là nguồn tri thức

để học sinh khám phá và phát huy tính tích cực trong học tập. Vì vậy cần lựa

chọn các thiết bị dạy học phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy

học đồng thời cần đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.

Hiện nay bộ đồ dùng trang bị đến các lớp đã khá nhiều nhưng thực sự vẫn

chưa đủ, đặc biệt là đối với dạy”Giải tốn có lời văn”thì về đồ dùng tranh ảnh

chưa có cái nào cả. Vì vậy, giáo viên cần sưu tầm vật thật hay làm thêm một số

tranh ảnh để làm đồ dùng chung trong tổ khối và dùng riêng cho từng cá nhân.

Một đều quan trọng nữa là một số giáo viên còn e ngại hay lúng túng sử dụng

đồ dùng dạy học trong khi giảng dạy. Để khắc phục tình trạng này thì giáo viên

25Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn ở lớp 1cần có ý thức, chuẩn bị sẵn các đồ dùng dạy học có liên quan hay tập sử dụng

trước khi sử dụng trên lớp học.

Một số tranh ảnh tự làm.4. Kết quả

Qua quá trình thực nghiệm áp dụng các giải pháp chủ quan cho việc dạy học

giải tốn có lời văn lớp 1a3 đã cho kết quả như sau:

LớpHS viếtHS viếtHS viếtHS giảisốđúng lờiđúng phépđúng đáp sốđúng cả 326Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (31 trang)

×