Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Giải pháp kỹ thuật

b. Giải pháp kỹ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Xác định chính xác vị trí đặt thiết bị theo bản vẽ thiết bị đã

đợc phê duyệt, tiến hành kéo dải dây nh sau:

Cách điện, đo thông mạch tránh hiện tợng dây bị đứt. Dây trớc khi đợc rải lên đều phải đợc kiểm tra.

Dây phải đợc đo chính xác để tránh lãng phí cho hai bên.

Tất cả các dây khi đợc kéo về hộp nối đều phải là dây liền

không chắp nối ảnh hởng đến chất lợng sau này.

Các đầu dây khi kéo về hộp kỹ thuật đều đợc đánh dấu tránh

sự nhầm lẫn.

Tất cả dây của hệ thống đều đợc đi trong máng cáp và đợc

bó gọn thành bó để tránh nhầm lẫn với các hệ thống khác (nh hệ

thống điện, điều khiển v.v).

Tất cả các dây khi kéo song đều đợc kiểm tra lại lần cuối để

có vấn đề gì cần phải khắc phục ngay tránh để lâu làm ảnh hởng đến tiến độ và thẩm mỹ của công trình.

Tất cả các dây trong nhà sau khi đã hoàn tất về đến hộp kỹ

thuật sẽ tiến hành kéo dây cáp từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm

đoạn dây này đợc đi trên máng cáp.

Tất cả các đầu dây đợc đặt chính xác theo thiết kê.

Những nơi cần phải khoan, đục tờng thì phải thống nhất với

đơn vị thi công phần xây dựng công trình và phải có cam kết

hoàn thiện lại vị trí bị khoan, đục trong quá trình thi công lắp

đặt dây để tránh làm ảnh hởng đến mỹ quan công trình.

Sau khi tiến hành kéo dây xong, công việc tiếp theo là: Lắp

thiết bị.

Cách lắp thiết bị nh sau: Tất cả các thiết bị trớc khi đem lắp

đều phải đợc kiểm tra về thông số kỹ thuật và độ nhậy của thiết

bị.

Hộp nút ấn báo cháy khẩn cấp: Lắp đặt vị trí theo chỉ định

và yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

Đèn chớp: Lắp đặt tại vị trí đã đợc thiết kế, lắp cách trần 0,3

m.Tủ trung tâm báo cháy, chữa cháy: Lắp đặt tại vị trí đã đợc

thiết kế, mặt dới của tủ cách mặt sàn 1,5 m. Tủ đợc bắt vào từơng

bằng vít nở sắt đảm bảo độ chắc chắn.

Tiến hành đấu nối các thiết bị vào tủ trung tâm:

Tất cả các đầu dây khi đợc nối vào tủ đều phải đợc kiểm tra

độ cách điện, thông mạch v.v...

Các đầu dây đợc kẹp bằng cốt đấu để tránh bị gãy ngầm và

tạo mỹ quan.

Tiến hành kiểm tra chạy thử hệ thống: Sau khi đã hoàn thành

các công việc trên thì tiến hành kiểm tra lại lần cuối các vị trí

đặt thiết bị, các vùng quản lý, phơng thức đấu nối và cuối cùng là

kiểm tra tại tủ trung tâm. Không có vấn đề gì sai sót tiến hành

chạy thử.

IV.Biện pháp đảm bảo an toàn lao động:

1/ An toàn lao động cho công nhân

- Công nhân Phải đợc khám sức khoẻ trớc khi thi công trờng và

có giấy khám sức khoẻ của trung tâm Y tế đối với các trờng hợp hợp

đồng lao động tại chỗ.

- Mọi lực lợng tham gia thi công phải đợc trang bị các phơng

tiện bảo vệ cá nhân nh: quần áo, giày, mũ, dây an toàn

- Công nhân phải đợc huấn luyện an toàn và có bản cam kết

an toàn lao động của từng cá nhân tham gia thi công trớc khi bố trí

công việc.

- Tại các vị trí thi công, phải có biển báo hiệu an toàn tại các vị

trí nguy hiểm của trong khu vực thi công.

- Khi làm việc trên cao, giàn giáo thi công phải chắc chắn, neo

giữ cẩn thận, có lan can bảo vệ, công nhân phải thờng xuyên đeo

dây an toàn.

2/ An toàn về thiết bị dụng cụ:

- Xe máy tham gia thi công tại công trình phải kiểm định an

toàn.- Bình khí ôxy và ga đa vào phục vụ thi công phải có cơ sở

cung cấp và phải có giấy chứng chỉ an toàn khi xuất xởng, bố trí tại

các vị trí hợp lý, an toàn, xa các khu vực có nguy cơ gây cháy.

- Máy hàn phải có hộp đấu, cầu dao và thiết bị chống rò điện.

3/ An toàn Phòng cháy chữa cháy và VSCN:

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của BQLDA về công tác

PCCC và VSCN trong khu vực công trờng.

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cần thiết tại khu vực thi công,

tại nơi dễ xảy ra cháy nổ, sự cố nh: tủ điện, máy hàn, bình khí

cần trang bị bình cát, nớc, xẻng, xô và bình cứu hoả.

- Không thải các hoá chất dễ làm ô nhiễm môi trờng nh: sơn,

dung môi, xăng dầu mà phải đợc đổ đúng nơi quy định của

BQL.

- Giáo dục ý thức tự giác chấp hành công tác PCCC và VSCN cho

mọi cán bộ CNV tham gia vào sản xuất tại công trờng.

4/ Công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội:

- Đăng ký danh sách CB CNV tham gia thi công với BQL dự ¸n .

- ChÊp hµnh tèt néi quy quy chÕ an ninh trên địa bàn.

- Cam kết không vi phạm trật tự trị an trên địa bàn, kiên quyết

phòng chống và không vi phạm các tệ nạn xã hội nh: cờ bạc, mại

dâm, nghiện hút

Trong thời gian thi công trên công trờng, phối hợp tốt với các đơn

vị bạn và BQL dự án đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, PCCC,

an ninh va trật tự xã hội; Đảm bảo thi công công trình đúng tiến

độ, đạt chất lợng cao và an toàn.

b/ Các biện pháp đảm bảo chất lợng công trình

I.Quản lý và kiểm tra chất lợng gia công thiết bị

1.Quản lý chất lợng gia công:

Để đảm bảo chất lợng công tác gia công thiết bị cho công trình,

phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu đã đợc qui định:- Qui chế quản lý đầu t và xây dựng ban hành kèm theo nghị

định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của chính phủ.

- Qui định số 35/1999/QĐ-BXD ngày 12/11/1999 của Bộ Xây

Dựng về quản lý chất lợng.

- Các thiết bị gia công phải đảm bảo đúng kích thớc, hình dáng,

độ bóng bề mặt theo thiết kế và đảm bảo sai số n»m trong

kho¶ng dung sai cho phÐp ghi trong b¶n vÏ và theo các tiêu

chuẩn ISO-1320.

2. Biện pháp kiểm tra chất lợng gia công thiết bị:

2.1. Kiểm tra vật t:

a) Kiểm tra khi mua sắm vật t:

Toàn bộ vật t sử dụng cho công trình đều đợc sản xuất theo

các tiêu chn qc tÕ nh: ASTM, JIS... khi nhËp ®Ịu cã chứng chỉ

xuất xởng và chứng chỉ chất lợng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Nội dung của bớc kiểm tra này là kiểm tra bộ chứng chỉ và đợc

thực hiện ngay tõ lóc mua vµ nhËp hµng.

b) KiĨm tra khi sư dụng:

Vật t trong kho phải đợc bảo quản đúng qui định, tránh h hỏng, gỉ

sét, cong vênh.

Trớc khi đa ra sử dụng phải đợc kiểm tra:

- Đúng chủng loại cho tõng thiÕt bÞ

- KiĨm tra khut tËt cđa vËt liƯu: dùng phơng pháp siêu âm

để kiểm tra nhằm phát hiện khuyết tật hay rạn nứt, nếu không có

mới đa vào sử dụng.

2.2. Kiểm tra công đoạn chuẩn bị phôi

Sau khi lấy dấu phôi theo kích thớc bản vẽ chế tạo, phải đợc

kiểm tra lại trớc khi cắt.

Dụng cụ là: thớc, compa, ê ke, dụng cụ các loại...

2.3. Kiểm tra phôi

Sau khi cắt phải kiểm tra lại phôi để phát hiện các sai số khi

cắt, độ cong vênh do nhiệt độ, kiểm tra độ sang phanh vát mép

và độ phẳng của phôi hoặc kích thớc toạ độ lỗ bu lông nếu có...

Dụng cụ để kiểm tra: bộ dụng cụ đo cơ khÝ, niv«, thíc...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Giải pháp kỹ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×