1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (832.71 KB, 37 trang )


Tiểu luận PPNCTKD30Lớp 84111TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Thu Hà (2010), Nghiên cứu việc sử dụng quy thời gian ngoài giờ lên lớp

của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội , Đề tài V200926, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Huỳnh Văn Sơn (2009), Bạn trẻ và kỹ năng sống, Nxb Lao động Xã hội.

3. Văn Tân (2000), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb

Thanh Hóa.

4. Weelfolkin. A.F (2006), Managing your time, Boston, American.

5. Bognar. G. (2005). The concept of quality of life, Social Therory and Practice,

31(4), 561-580.

6. Sherk, D. T. L. (2010). Introduction: Quality of life of Chinese people in a

changing world. Social Indicators Rsearch, 95, 357-361.Tiểu luận PPNCTKD31Lớp 84111PHỤ LỤC

Phụ lục 1

BẢN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Chào bạn/anh/chị! Chúng tôi là sinh viên Viện Kinh tế và Qu ản lý. Chúng tơi đang

thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu thói quen, kỹ năng quản lý th ời gian ngoài

giờ lên lớp của sinh viên. Những trả lời của bạn/anh/chị rất quan tr ọng trong

việc giúp chúng tơi hồn thành nghiên cứu và cải thi ện kỹ năng qu ản lý th ời gian

cho sinh viên. Vì vậy chúng tơi rất mong bạn/anh/chị dành chút ít th ời gian đ ể

trả lời một số câu hỏi sau đây theo quan điểm cá nhân của b ạn. Các câu tr ả l ời

dưới đây sẽ chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu và hồn tồn được gi ữ bí mật.

Phần I:

1. Bạn vui lòng điền trung bình số giờ ngồi giờ lên lớp trong m ột tu ần

bạn có:……h/ngày.

2. Bạn vui lòng đánh dấu vào các ơ trống dưới đây (Với mỗi phát biểu

chỉ chọn một ơ duy nhất)

1

Hồn tồn phản

đốiTiểu luận PPNCTKD2

Phản đối3

Trung

dung324

Đồng ý5

Hồn tồn đồng

ýLớp 84111TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1718

19

20

21

22

23

24Phát biểu

1

Tơi dành phần lớn thời gian cho tự học

Tôi tham gia nghiên cứu khoa học

Tôi dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ

Tôi thường lên thư viện ôn bài, đọc tài liệu tham

khảo

Tôi tham gia Câu lạc bộ Ngoại ngữ

Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện

Tơi tham gia sinh hoạt tập thể ở kí túc xá, khu

trọ

Tơi tham gia các chương trình thiện nguyện,

cơng đồng, các buổi hội thảo

Tơi tham gia các hội diễn văn nghệ của lớp,

trường,…

Tôi tham gia các hoạt động du lịch, tìm hi ểu thực

tế

Tơi luyện tập thể dục, thể thao ngồi giờ lên lớp

Tơi đi chơi, ăn uống, trò chuyện,..với bạn bè

Tơi thường đọc báo, tạp chí sau giờ lên lớp

Tơi thường xem phim, ca nhạc, truyền hình sau

giờ lên lớp

Tơi thường lướt web, facbook sau giờ lên lớp

Tôi tham gia thực tập sản xuất ở các xưởng s ản

xuất, xí nghiệp, nhà máy,..

Mỗi ngày tôi đều dành ra một khoảng thời gian

nhất định để lên kế hoạch làm việc cho ngày

mai

Tôi lên kế hoạch công việc ứng với mốc thời

gian cụ thể

Tôi ước lượng khoảng thời gian cho từng công

việc

Tôi dành ưu tiên cho một số công việc

Tôi dành thời gian hàng ngày để xem xét và sắp

xếp các thứ tự cho từng công việc

Tơi chia các cơng việc khó, phức tạp thành

những việc nhỏ với khoảng thời gian tương ứng

Tôi mang theo bảng kế hoạch hoặc những dụng

cụ nhắc nhở để quản lý thời gian

Tơi ln biết phải làm việc gì tiếp theoTiểu luận PPNCTKD332345Lớp 84111Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×