1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

BẢN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (832.71 KB, 37 trang )


TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1718

19

20

21

22

23

24Phát biểu

1

Tôi dành phần lớn thời gian cho tự học

Tôi tham gia nghiên cứu khoa học

Tôi dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ

Tôi thường lên thư viện ôn bài, đọc tài liệu tham

khảo

Tôi tham gia Câu lạc bộ Ngoại ngữ

Tơi tham gia các hoạt động tình nguyện

Tơi tham gia sinh hoạt tập thể ở kí túc xá, khu

trọ

Tơi tham gia các chương trình thiện nguyện,

cơng đồng, các buổi hội thảo

Tôi tham gia các hội diễn văn nghệ của lớp,

trường,…

Tơi tham gia các hoạt động du lịch, tìm hi ểu thực

tế

Tơi luyện tập thể dục, thể thao ngồi giờ lên lớp

Tơi đi chơi, ăn uống, trò chuyện,..với bạn bè

Tơi thường đọc báo, tạp chí sau giờ lên lớp

Tơi thường xem phim, ca nhạc, truyền hình sau

giờ lên lớp

Tơi thường lướt web, facbook sau giờ lên lớp

Tôi tham gia thực tập sản xuất ở các xưởng s ản

xuất, xí nghiệp, nhà máy,..

Mỗi ngày tôi đều dành ra một khoảng thời gian

nhất định để lên kế hoạch làm việc cho ngày

mai

Tôi lên kế hoạch công việc ứng với mốc thời

gian cụ thể

Tôi ước lượng khoảng thời gian cho từng công

việc

Tôi dành ưu tiên cho một số công việc

Tôi dành thời gian hàng ngày để xem xét và sắp

xếp các thứ tự cho từng cơng việc

Tơi chia các cơng việc khó, phức tạp thành

những việc nhỏ với khoảng thời gian tương ứng

Tôi mang theo bảng kế hoạch hoặc những dụng

cụ nhắc nhở để quản lý thời gian

Tôi luôn biết phải làm việc gì tiếp theoTiểu luận PPNCTKD332345Lớp 8411125

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52Tơi hồn thành mọi việc trong kế hoạch hàng

ngày

Tơi khơng lãng phí thời gian vào những việc

khơng liên quan

Tơi kiểm sốt thời gian tốt hơn

Tơi không cảm thấy áp lực trong học tập hay

trong cuộc sống

Tơi tránh được việc vội vã trong mọi việc

Tơi hồn thành bài tập theo đúng yêu cầu của

giáo viên

Tôi không bị trượt mơn học nào trên lớp

Điểm trung bình học kì của tơi đạt loại Khá trở

lên

Tơi đạt được học bổng trong năm học

Tôi đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa

học dành cho sinh viên

Học thêm được ngoại ngữ mới

Tôi không cảm thấy áp lực với công việc

Tôi có nhiều thời gian về thăm gia đình hơn

Tơi khơng cảm thấy căng thẳng trong học tập

Tôi cảm thấy thư giãn hơn

Tôi tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người

Tôi cảm thấy khỏe hơn

Tôi kiếm được tiền nhờ việc đi làm thêm

Tôi đang dành thời gian quá nhiều cho một công

việc

Tôi đang nhận quá nhiều công việc so với khả

năng của mình

Thời gian của tơi bị “đánh cắp” vào những việc

không cần thiết

Tôi sử dụng thời gian chưa phù hợp với mục tiêu

trong giai đọan hiện tại

Tôi online ngay khi lên mạng máy tính

Tơi thường bị bạn bè đến chơi trong lúc đang

hồn thành cơng việc

Tơi trì hỗn những quyết định

Tôi vừa ăn vừa đọc báo, truyện, xem phim

Tôi tụ tập, nói chuyện phiếm hơn một giờ khơng

có mục đích

Tơi vừa học vừa điện thoại, lướt webs,Tiểu luận PPNCTKD34Lớp 8411153facebook..

Tơi có tư tưởng “Việc hơm nay cứ để ngày mai”Bạn/anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của mình về một s ố câu h ỏi dưới đây:

1. Bạn/anh/chị thường sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp cho những hoạt

dộng nào?

2. Bạn/anh/chị thường làm gì để quản lý tốt thời gian ngoài giờ lên lớp ?

3. Theo bạn/anh/chị ảnh hưởng của việc quản lý thời gian ngoài gi ờ lên l ớp

đến kết quả học tập như thế nào ?

4. Theo bạn/anh/chị ảnh hưởng của việc quản lý thời gian ngoài gi ờ lên l ớp

đến chất lượng cuộc sống như thế nào ?

5. Theo bạn/anh/chị đâu là nguyên nhân đẫn đến việc sinh viên Tr ường Đ ại

học Bách Khoa Hà Nội chưa biết cách quản ý tốt thời gian ngoài gi ờ lên l ớp?

Phần II: Bạn/anh/chị vui lòng cho biết một số thơng tin về bản thân

Giới tính: Nam

Nữ

Trình độ: K55

K56

K57

K58

K59

K60

Khác (xin ch ỉ rõ)…

Chun ngành: Kinh tế

Kỹ thuật – Công nghệ

Ngành khác (xin chỉ rõ)….CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠNTiểu luận PPNCTKD35Lớp 84111Phụ lục 2

DANH SÁCH BIẾN QUAN SÁT

BiếnPhát biểuKhái

niệm/nguồnTP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP7Tôi dành phần lớn thời gian cho tự học.

Tôi tham gia nghiên cứu khoa học

Tôi dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ

Tôi thường lên thư viện ôn bài, đọc tài liệu tham khảo

Tôi tham gia Câu lạc bộ Ngoại ngữ

Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện

Tơi tham gia sinh hoạt tập thể ở kí túc xá, khu trọ

Tơi tham gia các chương trình thiện nguyện, công đồng,

các buổi hội thảo

Tôi tham gia các hội diễn văn nghệ của lớp, trường,…

Tôi tham gia các hoạt động du lịch, tìm hiểu thực tế

Tơi luyện tập thể dục, thể thao ngồi giờ lên lớp

Tơi đi chơi, ăn uống, trò chuyện,..với bạn bè

Tơi thường đọc báo, tạp chí sau giờ lên lớp

Tơi thường xem phim, ca nhạc, truyền hình sau giờ lên

lớp

Tơi thường lướt web, facbook sau giờ lên lớp

Tôi tham gia thực tập sản xuất ở các xưởng sản xuất, xí

nghiệp, nhà máy,..Hoạt động của

sinh viên trong

thời gian ngồi

giờ lên lớp của

sinh viênTP8

TP9

TP10

TP11

TP12

TP13

TP14

TP15

TP16

KN1

KN2

KN3

KN4

KN5

KN6

KN7

KN8

KN9

KN10

KN11

HT1

HT2Mỗi ngày tơi đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để

lên kế hoạch làm việc cho ngày mai

Tôi lên kế hoạch công việc ứng với mốc thời gian cụ thể

Tôi ước lượng khoảng thời gian cho từng công việc

Tôi dành ưu tiên cho một số cơng việc

Thói quen quản

Tơi dành thời gian hàng ngày để xem xét và sắp xếp các thứ

lý thời gian ngồi

tự cho từng cơng việc

Tơi chia các cơng việc khó, phức tạp thành những việc nhỏ

giờ lên lớp của

với khoảng thời gian tương ứng

sinh viên

Tôi mang theo bảng kế hoạch hoặc những dụng cụ nhắc nhở

để quản lý thời gian

Tơi ln biết phải làm việc gì tiếp theo

Tơi hồn thành mọi việc trong kế hoạch hàng ngày

Tơi khơng lãng phí TG vào những việc khơng liên quan

Tơi dành ưu tiên cho một số cơng việc

Tơi hồn thành bài tập theo đúng yêu cầu của giáo viên

Kết quả học tập

Tôi không bị trượt môn học nào trên lớpTiểu luận PPNCTKD36Lớp 84111HT3

HT4

HT5

HT6

HT7

CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

CS7

NN1

NN2

NN3

NN4

NN5

NN6

NN7

NN8

NN9

NN10Điểm trung bình học kì của tơi đạt loại Khá trở lên

Tôi đạt được học bổng trong năm học

Tôi đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho

SV

Tôi học thêm được ngoại ngữ mới

Tôi không cảm thấy căng thẳng trong học tập

Tơi có nhiều thời gian về thăm gia đình hơn

Tơi khơng cảm thấy áp lực trong mọi công việc

Tôi cảm thấy thư giãn hơn

Tôi tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người

Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn

Tôi kiếm được tiền nhờ việc đi làm thêm

Tôi tránh được sự vội vã trong mọi việc

Tôi đang dành thời gian quá nhiều cho một công việc

Tôi đang nhận q nhiều cơng việc so với khả năng của

mình

Thời gian của tôi bị “đánh cắp” vào những việc không cần

thiết

Tôi sử dụng thời gian chưa phù hợp với mục tiêu trong giai

đọan hiện tại

Tôi online ngay khi lên mạng máy tính

Tơi thường bị bạn bè đến chơi trong lúc đang hồn thành

cơng việc

Tơi trì hỗn những quyết định

Tơi tụ tập, nói chuyện phiếm hơn một giờ khơng có mục

đích

Tơi vừa học vừa điện thoại, lướt webs, facebook

Tơi có tư tưởng “Việc hôm nay cứ để ngày mai”Tiểu luận PPNCTKD37Nguyên nhânLớp 84111Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×