1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

PHỤ LỤC – DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MẪU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 76 trang )


Công nghệ

25 FPTCông ty CP FPT13/12/2006 VT26 GILCông ty CP SXKD XNK Bình Thạnh02/01/2002 Thương mạiCơng ty CP sản xuất thương mại may Sài

27 GMCGòn22/12/2006 SXKD28 HASCơng ty CP Hacisco19/12/2002 XD29 HAXCông ty CP dịch vụ ô tô Hàng Xanh26/12/2006 Thương mại30 HMCCơng ty CP kim khí TPHCM21/12/2006 Thép31 HRCCơng ty CP cao su Hòa Bình26/12/2006 Cao suCơng ty CP vật tư tổng hợp và phân bón hóa

32 HISsinh21/12/2007 Chế biến33 HTVCông ty CP vận tải Hà Tiên05/01/2006 Vận tải34 IMPCông ty CP dược phẩm IMEXPHARM04/12/2006 Dược phẩm35 KDCCông ty CP Kinh Đô12/12/2005 Thực phẩm36 KHACông ty CP XNK Khánh Hội19/08/2002 Thương mại37 LBMCơng ty CP khống sản và VLXD Lâm Đồng20/12/2006 Khống sản38 LGCCơng ty CP cơ khí điện Lữ Gia27/12/2006 Cơ khí

Cơng nghệ39 LTCCơng ty CP điện nhẹ viễn thông14/12/2006 viễn thông40 MCPCông ty CP in và bao bì Mỹ Châu28/12/2006 Nhựa bao bi41 MHCCơng ty CP hàng hải Hà Nội21/03/2005 Vận tải42 MPCCơng ty CP tập đồn thủy hải sản Minh Phú27/12/2006 Thủy sản43 NAVCông ty CP Nam Việt22/12/2006 VLXD44 NHCCơng ty CP gạch ngói Nhị Hiệp16/12/2005 VLXD45 NPSCông ty CP may Phú Thịnh Nhà Bè27/12/2006 SXKD46 NSTCông ty CP Ngân Sơn29/12/2006 Thực phẩm47 NTPCông ty CP nhựa thiếu niên tiền phong11/12/2006 Nhựa bao bi48 PACCông ty CP pin Ắc quy miền Nam12/12/2006 SXKD

Năng lượng49 PGCCông ty CP Petrolimex24/11/2006 điện50 PNCCơng ty CP văn hóa Phương Nam11/07/2005 Giáo dụcCông nghệ

51 POTCông ty CP thiết bị bưu điện20/12/2006 VT52 PPGCông ty CP SX TMDV Phú Phong20/12/2006 VLXDCông ty CP Bóng đèn phích nước Rạng

53 RALĐơng06/12/2006 SXKD54 SAFCơng ty CP lương thực TP SAFOCO28/12/2006 TP55 SAVCông ty CP HTKT & XNK SAVIMEX09/05/2002 SXKD56 SCDCông ty CP nước giải khát Chương Dương25/12/2006 TP57 SCJCông ty CP Xi măng Sài Sơn19/09/2007 VLXD58 SDNCông ty CP Sơn Đồng Nai25/12/2006 VLXD59 SFCCông ty CP Nhiên liệu Sài Gòn21/09/2004 Nhiên liệu60 SFICơng ty CP Đại lý Vận tải SAFI29/12/2006 Vận tải61 SFNCông ty CP Dệt lưới Sài Gòn28/12/2006 Dệt62 SGCCơng ty CP XNK Sa Giang05/09/2006 TP63 SGHCơng ty CP Khách Sạn Sài Gòn16/07/2001 DV Du lịch

Năng lượng64 SJDCông ty CP Thủy điện Cần Đơn25/12/2006 điện65 SMCCông ty CP ĐT TM SMC30/10/2006 Thép66 SSCCông ty CP Giống cây trồng miền Nam01/03/2005 SXKD67 ST8Công ty CP Siêu Thanh18/12/2007 CNVT68 TACCông ty CP Dầu Thực vật Tường An26/12/2006 TP

Năng lượng69 TBCCông ty CP Thủy điện Thác Bà29/08/2006 điện70 TMCCông ty CPTM XNK Thủ Đức26/12/2006 TM71 TCRCông ty CP CN Gốm sứ Taicera29/12/2006 VLXDCông ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại

72 TMSthương TP.HCM04/08/2000 DV Vận tải73 TNACông ty CP TMXNK Thiên Nam20/07/2005 TM74 TNCCông ty CP Cao su thống Nhất22/08/2007 Cao su75 TNGCông ty CP ĐT TM TNG22/11/2007 SXKD76 TPCCông ty CP Nhựa Tân đại Hưng28/11/2007 Nhựa, bao bì77 TRCCơng ty CP Cao su Tây Ninh24/07/2007 Cao su78 TSCCông ty CP VTKT NN Cần Thơ04/10/2007 Vật tư79 TSTCông ty CP DVKT Viễn Thông13/12/2007 CNVT80 TTCCông ty CP Gạch men Thanh Thanh08/08/2006 VLXD81 TTPCơng ty CP bao bì Nhựa Tân tiến05/12/2006 Nhựa bao bi82 TXMCông ty CP VICEM Thạch cao xi măng11/12/2006 VLXD83 UNICông ty CP Viễn Liên03/07/2006 CNVT84 VBHCơng ty CP Điển tử Bình Hòa29/12/2006 SXKD85 VCSCơng ty CP Vicostone17/12/2007 VLXD86 VDLCông ty CP TP Lâm Đồng27/11/2007 TP87Công ty CP cảng Rau quả21/12/2006 Vận tải88 VHCCông ty CP Vĩnh Hồn24/12/2007 Thủy sản89 VIDCơng ty CP ĐTPT TM Viễn Đông25/12/2006 SXKD90 VIPCông ty CP VTXD VIPCO21/12/2006 Vận tải91 VISCông ty CP Thép việt Ý25/12/2006 Thép92 VNMCông ty CP Sữa việt Nam19/01/2006 TP93 VPKCơng ty CP Bao bì dầu thực vật21/12/2006 Nhựa bao biVGPNăng lượng

94 VHSCông ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh02/11/2005 điện95 VTBCông ty CP Viettronics Tân Bình27/12/2006 SXKD96 VTCCơng ty CP Viễn Thơng VTC12/02/2003 CNVT97 VTLCông ty CP Vang Thăng Long20/01/2006 TP98 VTOCông ty CP VTXD VITACO09/10/2007 Vận tải99 VTVCông ty CP VICEM VTVT Xi măng18/12/2006 Vận tảiCông ty CP Bê tông và XD Viaconex Xuân

100 XMCMai20/12/2007 VLXDXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

×