1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Bảng 2.3: Biến động nhân sự qua hàng năm của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 101 trang )


Dân số, lực lượng lao động: Việt Nam đang ở cuối giai đoạn dân số vàng,

với tỷ lệ trong độ tuổi lao động chiếm hơn 76%, nhưng tốc độ già hóa dân số đang

diễn ra nhanh. Lực lượng lao động đông đảo về số lượng nhưng chất lượng nguồn

nhân lực còn thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng trong nhiều

lĩnh vực, nhất là lĩnh vực ứng dụng cơng nghệ cao. Đòi hỏi các doanh nghiệp Việt

Nam nói chung và Cơng ty Dịch vụ Agribank nói riêng cần có những chiến lược

phù hợp để đối phó với các rủi ro về thiếu hụt nguồn nhân lực trong tương lai.

Luật pháp: hệ thống pháp luật Việt Nam tuy chưa thực sự hoàn thiện so với

sự phát triển và tiến bộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng trong

những năm gần đây Việt Nam ngày càng hoàn thiện các khung pháp lý bảo vệ

quyền lợi cho người lao động.

Văn hóa xã hội: Việt Nam đã và đang hội nhập tồn diện, khơng chỉ trong

lĩnh vực kinh tế, mà trong cả lĩnh vực văn hóa xã hội. Điều này là một tín hiệu đáng

mừng khi thu nhập đầu người của Việt Nam cũng ngày một tăng, khiến cho đời

sống của nhân dân được đảm bảo, dân trí ngày càng nâng cao, giáo dục đào tạo đi

sâu vào chất lượng. Tuy hội nhập, nhưng Việt Nam vẫn giữ được những nét văn hóa

truyền thống của dân tộc. Vì vậy người lao động vẫn được đánh giá là chăm chỉ, cần

cù, thông minh.

Đối thủ cạnh tranh: trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng khốc

liệt như hiện nay, Công ty không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh của các công ty

trong nước mà cả các cơng ty nước ngồi. Đặc biệt là trong dịch vụ ngân quỹ, nếu

được coi là thế mạnh và ngành dịch vụ truyền thống của cơng ty, thì nay cũng đang

gặp phải sự cạnh tranh của các công ty khác cùng ngành. Còn dịch vụ in ấn và

quảng cáo của công ty so với mặt bằng chung của ngành thì chỉ được đánh giá ở

mức độ trung bình về tính cạnh tranh. Chí vì vậy đây là yếu tố tác động rất lớn trong

công tác quản trị rủi ro NNL của công ty

Tiến bộ khoa học kỹ thuật: sự phát triển của khoa học kỹ thuật là tất yêu.

Việt Nam nói chung và cơng ty Dịch vụ Agribank nói riêng, đang đứng trước cuộc

cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Và chắc chắn công ty cũng cần phải áp dụng

những tiến bộ này vào trong sản xuất kinh doanh của mình để phảt triển cũng như

53tăng tính cạnh tranh của công ty trên thị trường. Đây là yếu tố tác động lớn trong

công tác quản trị rủi ro NNL của công ty.

Khách hàng: Công ty không chỉ cung cấp các dịch vụ cho nội bộ Agribank,

mà trong những năm gần đây công ty đã thay đổi chiến lược kinh doanh, chủ động

tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Nhưng hiện chỉ có 2 thị trường lớn là Miền

Bắc và Miền Nam, cơng ty chưa có thị trường tại khu vực Miên Trung. Yếu tố khách

hàng cũng ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro NNL của công ty, nhưng với sự

thay đổi và có những chiến lược đúng đắn trong kinh doanh thì nếu các rủi ro có xảy

ra thì sắc xuất cũng khơng cao và mức độ ảnh hưởng cũng không thực sự nghiêm

trọng.

b. Môi trường bên trong doanh nghiệpChiến lược phát triển của doanh nghiệp: Cơng ty có chiến lực phát triển rõ

ràng cả trong trung hạn và dài hạn. Kết quả của chiến lược phát triển này, đã phần

nào thấy được thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Chiến lược rõ

ràng và hiệu quả sẽ làm giảm các rủi ro liên quan đến NNL của cơng ty.

Văn hóa doanh nghiệp: với đặc thù là công ty con của Agribank, một trong

những ngân hàng xây dựng văn hóa doanh nghiệp rất hiệu quả, công ty đang kế

thừa và vận dụng văn hóa Agribank. Tuy nhiên, cơng ty còn thiếu đi bản sắc riêng,

văn hóa riêng, thiếu bộ nhận diện, chưa nêu được Sứ mệnh, Tầm nhìn, và Giá trị cốt

lõi. Điều này thực sự có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty, và đến công

tác quản trị rủi ro NNL.2.3.2. Yếu tố con người

Người lao động: Với quy mơ lao động trung bình, đa dạng về độ tuổi và

trình độ, nhiều vị trí cơng việc, tính chất lao động có yếu tố đặc thù nên rủi ro về

nguồn nhân lực của công ty là nhiều.

Nhà quản trị: Đội ngũ quản trị của Cơng ty là những người có nhiều năm

kinh nghiệm, đặc biệt là các vị trí quản lý cấp cao. Bằng sự nhạy bén và khả năng

nắm bắt thị trường tốt, lãnh đạo công ty trong giai đoạn hiện nay không những đã54vực dậy công ty sau một thời gian khủng hoảng, mà đang đưa công ty đang trên đà

phát triển. Với chính sách ưu tiên đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự của lãnh đạo

công ty, cơng tác quản trị rủi ro NNL sẽ có những kết quả khả quan.2.4. Thực trạng quản trị rui ro nguồn nhân lực tại Công ty Dịch vụ

Agribank

2.4.1. Thực trạng nhận diện rủi ro nguồn nhân lực tại Công

ty Dịch vụ Agribank

Nhận diện rủi ro nguồn nhân lực tại Công ty dịch vụ Agribank mặc dù chưa

được thực hiện theo một trình tự quy chuẩn, chưa được văn bản hóa thành các tài

liệu để các đơn vị, nhân viên tham khảo và có biện pháp phòng ngừa, hạn chế;

nhưng ít nhiều tại các bộ phận, phòng ban hay trong các cơng việc cụ thể thì các cán

bộ cũng đã nhận thấy được nhiều rủi ro có thể gặp phải và thường ghi nhận lại, trao

đổi trong các cuộc họp giao ban hay khi rủi ro xảy ro thì cũng xin ý kiến chỉ đạo và

xử lý từ lãnh đạo công ty. Cách làm này là tương đối manh mún, có thể chỉ ra được

những rủi ro sát với thực tế nhưng khơng có cái nhìn tổng thể, rất dễ khiến cho việc

lặp lại các rủi ro hoặc không biết cách xử lý khi có rủi ro xảy ra.

Bằng phương pháp phỏng vấn lãnh đạo và quản lý các cấp của Công ty, tác

giả ghi nhận công ty đã chia rủi ro nguồn nhân lực tại thành 5 nhóm là :

- Nhóm rủi ro về sức khỏe và phúc lợi của người lao động

- Nhóm rủi ro trong cơng tác quản lý nhân sự tại cơng ty

- Nhóm rủi ro liên quan đến năng suất lao động

- Nhóm rủi ro liên quan đến các kiểu nghỉ việc và bỏ việc

- Nhóm rủi ro liên quan đến văn hóa doanh nghiệp và đổi mới công

nghệ

Sau khi nghiên cứu số liệu nhân sự 3 năm trở lại đây và tổng hợp ý kiến phỏng

vấn của lãnh đạo công ty và tham vấn ý kiến chuyên gia, tác giả đã nhận diện chi tiết hơn

các rủi ro nguồn nhân lực tại công ty Dịch vụ Agribank như sau:

Bảng 2.4: Các rui ro nguồn nhân lực tại công ty Dịch vụ Agribank

STTNội dung55Mã số1Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệpRR1Tuyển dụng nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu2công việcRR23Thiếu việc làm cho người lao độngRR34Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcRR45Thiếu động lực làm việcRR56Nhân lực của công ty vi phạm kỷ luật và pháp luậtRR67Mất đi nguồn nhân lực chủ chốtRR78Khơng có nguồn nhân lực kế cậnRR89Khơng thu hút được nguồn nhân lực chất lượng caoRR910Đình cơng và nghỉ việc tập thểRR1011Mâu thuẫn nội bộRR1112Rủi ro nguồn nhân lực do đổi mới công nghệRR12(Nguồn: tác giả tổng hợp,2019)2.4.2. Thực trạng phân tích rủi ro nguồn nhân lực tại Cơng ty Dịch vụ

Agribank

Với 12 rủi ro đã được nhận diện, tác giả tập trung phân tích để tìm nguồn rủi

ro, nguyên nhân và hệ quả của rủi ro đó.

-RR1: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Trong các dịch vụ mà Công ty cung cấp là dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ in ấn và

dịch vụ quảng cáo, thì rủi ro liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tập

trung chủ yếu ở hai nhóm dịch vụ là in ấn và quảng cáo.

Đối với nhóm dịch vụ in ấn: Công ty hiện đang vận hành hai công nghệ in

là in OFSET và in FLEXO. Cả hai công nghệ in này đều sử dụng loại mực UV, đây

là loại mực cực nguy hiểm với con người. Theo quy trình, mực sau khi đi qua con

lăn của máy sẽ được sấy khô bằng hệ thống chiếu UV cực nhanh, cực mạnh, khiến

mực từ chất lỏng sẽ rắn lại ngay tức thì, đảm bảo chất lượng bản in.56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (101 trang)

×