1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

TẠI SAO CẦN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.93 MB, 71 trang )


Với một người lãnh đạo –

Việc gì là quan trọng?7HÃY NGHĨ VỀ NGƯỜI ĐÀN ƠNG NÀY…

• Biết CHỌN đúng việc để

làm

• Biết CHỌN đúng người để

dùng

• Xây dựng được đúng VỐN

tổ chức cần thiết

• Ra quyết định ĐÚNG ĐẮN &

KỊP THỜI

• Là chỗ dựa TIN CẬY của

mọi người trong tổ chức8Thế với một người quản lý Việc gì là quan trọng?9Biết tổ chức cơng việc hợp lý

Có khả năng hướng dẫn, gỡ rối!

Biết một công việc đã được làm TỐT ĐẾN MỨC

NÀO

Biết một nhân sự đã đóng góp BAO NHIÊU

Biết cần tưởng thưởng NHƯ THẾ NÀO

10NHỮNG MỐI QUAN TÂM TRONG

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

StrategyPeopleRewardsStructur

eProcesses

11MỐI QUAN TÂM

CỦA LÃNH ĐẠOCỦA QUẢN LÝ Chiến lược đã được

thực thi đến đâu? Công việc đã được

làm như thế nào? Mục tiêu đã đạt bao

nhiêu? Có thể làm tốt hơn

không?12Cần phải đo được hiệu quả công

việc!

Định lượng càng chính xác thì

tốt!13Vị trí cơng việc

Giá trị đóng góp kỳ

vọngPeoplePerformanceNăng lực cá nhân

Khả năng tạo giá trịHiệu quả công việc

Giá trị đóng góp thực

tếA

B DC14VAI TRỊ TRONG HỆ THỐNG

HT0

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤHỆ THỐNG CHỨC DANH - MÔ TẢ CÔNG VIỆCHT1HT2

Thiết lập Yếu tố Đánh giá

Giá trị Công việcThiết lập Tiêu chuẩn

Năng lựcĐịnh giá Vị trí Cơng việcĐánh giá Năng LựcMơi trường Bên

ngồiHT3

Thiết lập Mục tiêu Cơng việcXây dựng Hệ thống Đánh giá Thành

tíchThưởng theo Thành tích Cá nhân

(Lương mềm)Lương theo Vị trí Cơng việcHệ thống Lương & Thưởng(Lương cứng)(Thu nhập = Lương vị trí cơng việc + Thưởng thành tích )

15BÀI TẬP NHĨM

• Mỗi anh chị hãy nêu ra 2 vấn đề tồn đọng do thiếu

đo lường hiệu quả cơng việc

• Hãy thảo luận trong nhóm để chọn 4 vấn đề tiêu

biểu nhất162. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA QUẢN LÝ

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TRUYỀN

THỐNG?17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (71 trang)

×