1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

b. Nguyên nhân chủ quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.89 MB, 98 trang )


62quản lý. Cho nên trong những năm gần đây, tình trạng đầu tư ồ ạt vào sản

xuất bánh kẹo thiếu sự hướng dẫn quản lý nhà nước, thiếu thông tin cần thiết

về thị trường, dẫn đến đầu tư tràn lan, chồng chéo, sản phẩm tiêu thụ chậm,

các nhà máy, xí nghiệp sản xuất cầm chừng chưa phát huy được hết năng lực

của máy móc thiết bị, phải giảm giá bán sản phẩm để cạnh tranh, hiệu quả

sản xuất kém. Điều đó dẫn đến sản xuất kinh doanh bánh kẹo của công ty

trong những năm gần đây và kế hoạch cho những năm tới hầu như tăng rất ít

sản lượng mà chủ yếu nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để tăng doanh

thu tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.63TÓM TẮT CHƯƠNG 2Qua khảo sát thực tiễn, Chương 2 đã giới thiệu tổng quát về Công ty cổ

phần bánh kẹo Hải Hà, những đặc điểm kinh doanh của Công ty, luận văn

cũng dành dung lượng lớn để phân tích và đánh giá về mở rộng thị trường

tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trên cơ sở phân tích tình hình tiêu thụ sản

phẩm, thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua một số chỉ tiêu

chủ yếu, các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của HAIHACO,

luận văn đã chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những tồn

tại trong việc mởrộng th ị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đây là cơ sở

thực tiễn quan trọng cho các đề xuất và kiến nghị ở chương 3.64CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HAIHACO

3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển và quan điểm phát triển thị

trường tiêu thụ sản phẩm của HAIHACO đến năm 2020

3.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty HAIHACO

đến năm 2020

* Định hướng phát triển của công ty HAIHACO đến năm 2020

Mỗi công ty có một mục tiêu, chiến lược và quan điểm riêng, nhưng

tất cả đều hướng tới phát triển bền vững. HAIHACO với truyền thống hơn 60

năm tồn tại và phát triển ln đặt ra cho mình những chiến lược và đặt ra

những quan điểm, mục tiêu cho chiến lược phát triển đó:

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm bánh kẹo cung ứng ra thị trường với

giả cả phù hợp.

 Mở rộng mạng lưới cung ứng tới 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước

 Tăng cường năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường

trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

 Phát triển chiều sâu, cải tạo công nghệ thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học

kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cung ứng và công tác quản lý tốt.

 Tăng cường khả năng liên kết giữa bốn nhà là Nhà nước, nhà khoa

học, ngừoi tiêu dùng và nhà sản xuất.

 Cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp bánh kẹo trên thị trường

bằng giảm chi phí bán hàng, chi phí sản xuất để hạ thấp giá thành sản phẩm,

đặc biệt nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đến vấn đề quảng cáo, chú

trọng dịch vụ sau bán hàng…. Từ những quan điểm trên, HAIHACO ngày

càng phát triển, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm.

* Mục tiêu phát triển của công ty HAIHACO đến năm 2020

Mục tiêu dài hạn của cơng ty HAIHACO đến năm 2020 đó là tăng thị65bánh kẹo của công ty lên 10%. Tốc độ tăng trưởng của doanh thu trên 9%, mở

rộng thị trường nội địa cũng như thị trường thế giới.

Thị trường nội địa doanh nghiệp phát triển thị trường theo chiều rộng

bằng cách tăng thị phần của thị phần của khách hàng mới. Có thể phân phối ở

các tỉnh thành miền trung , miền Nam. Với thị trường miền Bắc là chủ yếu thì

cơng ty phát triển thị trường theo chiều rộng bằng cách tăng sản lượng bán ra.

Với thị trường xuất khẩu, công ty phát triển chiều sâu bằng cách vẫn

xuất khẩu những sản phẩm mà công ty vẫn đang xuất khẩu như ở thị trường

Laò, Campuchia, Myanmar là những thị trường vẫn ưa chuộng sản phẩm của

công ty.

3.1.2. Quan điểm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của HAIHACO

Công ty HAIHACO với truyền thống gần 60 năm trong ngành bánh

kẹo cũng đặt ra cho mình những chiến lược và những quan điểm về phát triển

thị trường tiêu thụ sản phẩm như sau:

-Ổn định và giữ vững thị trường hiện tại, mở rộng thị trường nhiềutỉnh/Tp khác.

- Mở rộng mạng lưới phân phối bánh kẹo bao phủ toàn quốc và xuất

khẩu nhiều nước trên thế giới

- Tăng cường năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường

trong nước, hướng tới xuất khẩu

- Đầu tư chiều sâu, cải tạo công nghệ thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học

kỹ thuật, sản xuất nhiều sản phẩm mới.

- Hoàn thiện công tác marketing, kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm663.2. Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của

HAIHACO đến 2020

3.2.1. Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường

Để tiến hành kinh doanh có hiệu quả thì cơng tác nghiên cứu thị

trường là rất cần thiết, vì những hoạt động đó sẽ cho cơng ty biết người tiêu

dùng đang cần gì, cần bao nhiêu thì các doanh nghiệp mới hoạch định chiến

lược kinh doanh. Cơng ty cần có một phòng chuyên về nghiên cứu thị trường.

Phòng ban này chuyên nghiên cứu và phân tích thị trường. Các nhân viên về

phòng ban này u cầu có trình độ chun môn cao tạo điều kiên thuận lợi

cho công tác nghiên cứu thị trường. Công tác nghiên cứu thị trường cần thực

hiện như sau:

Thu thập thập tin dưới mọi hình thức: Công ty nên tổ chức nhiều đợt đi

nghiên cứu thực tế thị trường, xây dựng các bảng hỏi, điều tra thị trường, hành

vi khách hàng. Nghiên cứu khách hàng thông qua các hội chợ tiêu dùng, triển

lãm thơng qua đó cơng ty có thể phát phiếu điều tra lấy ý kiến khách hàng về

sản phẩm hiện tại, sản phẩm mới, chất lượng, kênh phân phối…Cơng ty cần có

hệ thống thu thập thơng tin chính xác, kịp thời, vì thơng tin sai lệch sé ảnh

hưởng đến kết quả kinh doanh. Từ đó sử dụng các phương pháp nghiên cứu để

tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu cần thiết phục vụ cho việc mở rộng thị trường.

Đối chiếu so sánh các tiêu chí xem các chiến lược có tỉnh khả thi hay khơng.

Từ đó cơng ty có thể đưa ra các biện pháp phát triển thị trường phù hợp.

3.2.2. Các giải pháp về sản phẩm

Ngành bánh kẹo là lĩnh vực có tính cạnh tranh cao,HAIHACO không chỉ

cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải chia sẻ thị trường

với các doanh nghiệp nước ngồi. Với tình hình đó cơng ty đặc biệt quan tâm

đến vấn đề đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới.

+ Nâng cao chất lượng của sản phẩm67Ở nước ta, phần lớn máy móc trang thiết bị của các doanh nghiệp sản

xuất vẫn còn lạc hậu, hư hỏng nhiều, lao động thủ cơng tay nghề còn chưa cập

nhật kịp với sự phát triển kinh tế. Sản phẩm hàng nội địa vẫn có mẫu mã kém

phong phú, ít có sự thay đổi, sản phẩm khơng có sự đổi mới, vì thế mà hạn

chế chiếm lĩnh thị trường thế giới. Chính vì thế muốn nâng cao chất lượng

doanh nghiệp cần huy động vốn đổi từng bước đổi mới cơ sở vật chất, máy

móc thiết bị ( như dây chuyền sản xuất, hệ thống kiểm tra chất lượng…) có

như vậy mới sản xuất được những sản phẩm có chất lượng, thay đổi mẫu mã,

bao bì làm tăng thêm sức hấp dẫn sản phẩm trên thị trường.

a. Đa dạng hóa sản phẩm

Đa dạng hóa sản phẩm là việc cơng ty đưa sản phẩm mới vào thị trường,

với tình hình doanh thu tăng doanh thu của công ty không cao, công ty cần

đẩy mạnh sản xuất ra sản phẩm mới, tuy nhiên việc phát triển sản phẩm mới

thì cơng tác chuẩn bị từ khâu nghiên cứu, phân tích thị trường đến khâu tổ

chức tiêu thụ sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm khá rủi ro nếu doanh nghiệp

khi chưa phân tích kĩ thị trường. Một vấn đề lớn nữa là nguồn vốn phục vụ

cho việc đa dạng hóa sản phẩm là lớn, cơng ty phải huy động nguồn vốn tự có

cũng như phải vay vốn ngân hàng.

3.2.3. Giải pháp về giá cả

Trong giai đoạn hiện nay , với một chính sách giá hợp lý và linh hoạt thì

cơng ty có thể tác động mạnh tới sức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo hiện nay.

Giá cả là số tiền mà khách hàng trả cho sản phẩm. Giá cả rất quan trọng

vì nó sẽ quyết định lợi nhuận và sau đó là sự sống còn của doanh nghiệp. Để

nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp phải có chính sách

chiến lược, giá cả hợp lý. Để hạ giá, cần:

Với chi phí ngun liệu cơng ty cần tổ chức tốt khai thác nguồn hàng tìm

được nhiều nguồn nguyên vật liệu giá rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Bên68cạnh đó thì giá trị nguyên liệu dùng cho sản xuất là rất lớn, công ty nên lập kế

hoạch định mức nguyên liệu cho sản phẩm là rất tốt, kiểm soát chặt chẽ nguyên

liệu xuất dùng, luôn đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu vừa đủ, tránh trường

hợp thiếu nguyên liệu gián đoạn việc sản xuất kinh doanh, khuyến khích các

nhà máy sản xuất đưa rá các biện pháp để tiết kiện trong quá trình sản xuất.

Trong khâu này sẽ tiết kiệm được chi phí nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Giảm chi phí nhân cơng: Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đúng người

đúng việc, phù hợp với khả năng, chuyên môn. Thực thi nghiêm nội quy lao

động, có chế độ thưởng phạt rõ ràng, nhằm khuyến khích tinh thần lao động.

Hình thức trả lương theo thời gian chủ yếu áp dụng cho các cán bộ quản

lý, các nhân viên văn phòng tham gia gián tiếp vào q trình sản xuất.

Cơng ty nên có một phòng ban chun phân tích chi phí giá thành, xây

dựng chi phí giá thành phù hợp với mỗi sản phẩm, so sánh đối chiếu giá thành

sản phẩm cùng loại với đối thủ cạnh tranh trên thị trường, để có thể điều

chỉnh chiến lược giá cả.

Ngồi ra, doanh nghiệp nên có nhiều chương trình khuyến mại, chiết

khấu đối với các đại lý, đơn vị mua với số lượng lớn sẽ có khung giá chiết

khấu khác nhau.

3.2.4. Các giải pháp về kênh phân phối

Mạng lưới phân phối là cầu nói giữa cơng ty và người tiêu dùng.Để bán

được hàng thì không chỉ giá tốt chất lượng tốt là đủ, địa điểm kinh doanh

cũng là một điều kiện cần. Xác định thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp phải

quan tâm đến giới hạn địa lý của thị trường. Hiện tại công ty có hệ thống phân

phối khá mạnh trong ngành bánh kẹo, được phủ rộng tới hơn 300 đại lý và các

siêu thị, trung tâm thương mại của các tỉnh thành phố. Đặc trưng của ngành

bánh kẹo là mua nhỏ lẻ, có giá trị thấp. Chiến lược kênh phân phối của côngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (98 trang)

×