1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

b. Tổ chức hoạt động Marketing quốc tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.89 MB, 98 trang )


75địa để tìm hiểu về thị trường thế giới. Theo đó, với phương pháp nghiên cứu

tại bàn, HAIHACO cần thu thập các thơng tin bên trong về tình hình xuất

khẩu của Công ty và thu thập các thông tin từ bên ngồi thơng qua các tổ

chức:Trung tâm thương mại quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới,

Ngân hàng phát triển Á Châu, Phòng Thương mại Quốc tế,Cơng ty có thể tìm

hiểu thị trường qua Phòng Thương mại Việt Nam, bộ phận xúc tiến xuất khẩu

thuộc Bộ Thương mại để có thơng tin chính xác về các thị trường.

Đối với phương pháp nghiên cứu tại hiện trường, HAIHACO cần cử các

chuyên viên đi nghiên cứu thị trường tại các khu vực khác nhau như: Trung

Đông, Nam Mỹ, Đông Âu, Đơng Nam Á... dưới hình thức thực hiện các bảng

câu hỏi trực tiếp người tiêu dùng hoặc thông qua các Công ty quảng cáo tại

các nước sở tại.Các chuyên viên của Công ty sẽ phải quan sát, đánh giá các

đăc điểm của các sản phẩm khác nhau để xác định nhu cầu của nguời tiêu

dùng về bánh kẹo.

Sau khi tiến hành nghiên cứu, đội ngũ Marketing của HAIHACO cần

tiến hành xử lý thông tin nhằm xác định các nhu cầu tiêu dùng của thị trường

đó, chắt lọc các yếu tố đặc điểm chủ yếu của sản phẩm kết hợp với các mơi

trường văn hóa, xã hội, pháp lý để đưa ra các đặc điểm chính xác về thị

trường.Cácthơng tin được xử lý sẽ giúp Công ty xác định chiến lược xâm

nhập thị trường hợp lý.

Xuất khẩu trực tiếp

Bộ phận marketing xuất khẩu phải năng động và giao dịch trực tiếp với

khách hàng nước ngồi, sau đó chuyển các u cầu và nội dung đặt hàng sản

phẩm cho bộ phận xuất nhập khẩu đảm trách công tác giao hàng. Bộ phận

xuất nhập khẩu của Cơng ty hiện nay hồn tồn có khả năng đảm nhận các

hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với số lượng lớn.

Với các nhãn hiệu có thể nói là mới mẻ trên thị trường, Cơng ty cần phải đẩy76mạnh công tác nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm cho các đơn vị phân phối tại thị

trường nước ngồi với giá cả hấp dẫn mới có thể thâm nhập được.

Xuất khẩu gián tiếp

Đối với các thị trường phương thức xuất khẩu trực tiếp khơng khảthi

thì Cơng ty có thể xuất khẩu gián tiếp thơng qua nhiều hình thức mà vẫn đảm

bảo có sản phẩm bán ra nước ngồi:

 Thông qua các Công ty quản lý xuất khẩu: Một số Cơng ty quản lý

xuất khẩu rất có kinh nghệm trong các thị trường mới như Vungtau

Intourimex sẽ đảm nhận việc xuất khẩu và phân phối vào các thị trường mới

giúp Cơng ty trong điều kiện chi phí thâm nhập là rất lớn khi cần nghiên cứu.

Sau một thời gian sản phẩm có chỗ đứng HAIHACO có thể thương lượng với

các Cơng ty này tiếp tục tìm th ị trường mới và chuy ển giao thị trường cũ cho

doanh nghiệp tại chỗ phân phối với mức lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn được

quy định trước trong hợp đồng.

 Thông qua các khách hàng nước ngồi: Đây là hình thức xuất khẩu

thông qua các nhân viên của các Công ty nhập khẩu nước ngoài. Họ là những

người hiểu biết về điều kiện cạnh tranh và thị trường. Trong tương lai thông

qua các nhân viên của thị trường Đông Âu sẽ giúp Cơng ty thăm dò được thị

trường trước khi đưa sản phẩm thâm nhập.

 Thông qua ủy thác xuất khẩu: Bán hàng cho các nhàủy thác sẽ có

nhiều lợi điểm như: thanh toán nhanh và các vấn đề vận chuyển do người ủy

thác thực hiện.

 Thông qua môi giới xuất khẩu: Các nhà môi giới xuất khẩu hiện nay

rất nhiều chẳng hạn Công ty Vungtau Intourimex là một đơn vị mơi giới các

thị trường màHAIHACO có thể hướng đến như: Trung Đông,Nam Mỹ... hoa

hồng cho nhà môi giới phải được thỏa thuận hợp lý và thể hiện trên hợp đồng.

 Thông qua hãng buôn xuất khẩu: Các đơn vị xuất khẩu tại Việt Nam

hiện nay có thể chào hàng và tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo77Hải Hà: Công ty Pacsimex, Công ty Nisso Iwai, Tập đoàn Marubeni, Tập

đoàn Mitsui.

3.2.6. Các giải pháp phát triển nguồn lực

a. Nâng cao chất lượng họat động của đội ngũ cán bộ CNV

Nâng cao chât lượng cho đội ngũ cán bộ cơng nhân viên là một vấn đề

cần thiết, có thể nói cán bộ cơng nhân là bộ mặt của tồn bộ cơng ty, khi mà

một cơng ty có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, tay nghề cao thì tạo ra hiệu

quả cơng việc rất lớn. Họ có thể nắm bắt được cơng việc một cách nhanh

chóng, sáng tạo đổi mới các ý tưởng về sản phẩm cũng như quá trình sản xuất

sản phẩm. nguồn lực lao động là nòng cốt của doanh nghiệp, việc thực hiện

nâng cao chất lượng cán CNV là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, bởi đó là

yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm. Nâng cao

chất lượng của đội ngũ cán bộ CNV là doanh nghiệp thường xuyên tổ chức

các khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn để nâng cao tay nghề, tổ chức các cuộc

thi tay nghề giỏi để lao động có thể giao lưu, chi sẻ kinh nghiệm…bố trí lao

động hợp lý, đúng người đúng việc tạo động lực cho nhân viên phát huy hết

cả năng của mình.

Mặt khác cơng ty phải ln quan tâm đến đời sơng tính thần của người

lao động, có những chính sách lương bổng, đãi ngộ hợp lý . Nâng cao chất

lượng đội ngũ CNV cũng chính là giúp cho họ tự tin, yên tâm làm việc, gắn

bó với doanh nghiệp.

b. Đồng bộ hóa máy móc, thiết bị

Hiện tại với hệ thống máy móc của cơng ty vẫn chưa được trang bị đầy đủ,

kém năng suất, rất khó có thể cạnh tranh với các cơng ty khác. Trước tình hình

đó, cơng ty có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để có thể thay thế

một số máy móc đã cũ, lạc hậu kém hiệu quả. Hoặc thanh lý những máy đã quá

cũ, cải tiến nâng cấp máy móc phục vụ cho việc sản xuất. Bên cạnh đó đầu tư

phải tạo nên sự đồng bộ trong dây chuyền sản xuất, áp dụng các cơng nghệ khác78nhau từ đó đa dạng hóa được sản phẩm , phù hợp với xu thế của thị trường

Nguồn tài chính

Do giá cả nguyên vật liệu ngày càng tăng, lại thực hiện chuyển địa điểm

sản xuất về Bắc Ninh. Làm tài chính của doanh nghiệp càng hạn chế vì vậy

cơng ty phải có những chính sách để huy động vốn, cơng ty có thể khai thác

thêm thị trường xuất khẩu, đó là mảng thị trường mang lại giá trị cao cho

công ty.

c. Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường

Việc thăm dò và thu thập thông tin là công việc không thể tách rời trong

chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. tạo khả năng thõa mãn nhu cầu của

khách hàng hiện có và khách hàng tiền tàng, nắm bắt và dự báo những chiều

hướng phát triển thị trường. Các thông tin dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng đến

hoạt động kinh doanh. Cơng ty có thể tận dụng đội ngũ bán hàng, là nguồn

chủ yếu của thông tin xác thực từ khách hàng qua những lần bán ( có thể kèm

theo phiếu điều tra thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng

như dịch vụ cung cấp.

Ngồi ra cơng ty cần có đội ngũ chuyên nghiệp về thu thập thông tin,

biết khai thác hết được nhu cầu của khách hàng. Việc thu thập và phân tích

thơng tin nhanh, kịp thời đó là những tiềm năng dồi dào, là cơ sở cho ra đời

những sản phẩm có năng suất cao, hiệu quả trong sản xuất.

Cơng ty có thể tiếp cận gián tiếp từ các nguồn thông tin của các đối thủ

cạnh tranh, từ các ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm… Những thông tin

vê danh bạ điện thoại, tên tuổi, .. từ đó cơng ty có thể khai thác thơng tin chi

tiết hơn, sâu hơn.

3.3. Một số kiến nghị tạo điều kiện và môi trường triển khai các giải

pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của HAIHACO

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước

+ Nhà nước cần xây dựng chiến lược ổn định lâu dài, minh bạch, rõ ràngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (98 trang)

×