1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

c. Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.89 MB, 98 trang )


79tạo hành lang thơng thống cho các doanh nghiệp hoạt động. Khi có những

chính sách , nghị quyết mới thì cần có sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng.

+ Nhà nước cần có chính sách, biện pháp hỗ trợ cho doanh nâng cao

năng lực cạnh tranh, đủ sức vươn ra thị trường quốc tế. Những hỗ trợ của Nhà

nước là hết sức cần thiết trong giai đoạn phát triển của Cơng ty mới được cổ

phần hóa.

+ Giảm thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và miễn

thuế xuất nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị. Việc giảm thuế sẽ giúp cho

công ty hạ được giá thành sản phẩm, tăng thêm sức cạnh tranh cho các sản

phẩm của công ty.

+Tăng cường nghiên cứu và cung cấp thơng tin về thị trường nước ngồi

cho các doanh nghiệp trong nước. Vai trò làm cầu nối giữa kinh tế trong nước

và thị trường quốc tế.

+ Điều khó khăn nhất đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay trong vấn đề

phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và

HAIHACO nói riêng là sự hạn chế về vốn, tài chính đã khiến cho doanh

nghiệp khơng thể đầu tư về máy móc thiết bị, đầu tư về cơ sở sản xuất, quảng

bá thương hiệu một cách có quy mô lớn, lâu dài.Do xu thế của thịtrường, để

đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng cũng như những đòi hỏi ngày càng

khó tính của giới tiêu dùng, sản phẩm phải luôn đa dạng về kiểu dáng, mẫu

mã, dịch vụ phải luôn được cải thiện, nâng cao và biế nđổi liên tục cho nhiều

sản phẩm mới …là quá lớn mà nhiều doanh nghiệp đã chùn bước.Do đó, Nhà

nước nên có chính sách cho vay ưu đãi về dài hạn cho các doanh nghiệp. Tuy

nhiên những chính sách đó nên có những điều kiện kèm theo để tránh vốn vay

bị sử dụng lãng phí và dùng sai mục đích.

+ Hiện nay ngành mía đường đang được Nhà nước bảo hộ ( Mía đường

là nguyên liệu chính đối với các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo), vì thế mà

các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo mua nguyên liệu đầu vào với giá cao,

điều đó chỉ có lợi cho các doanh nghiệp ngành mía đường80Vì vậy mà nhiều ý kiến cho rằng ngành mía đường cũng phải cạnh tranh

giá với thế giới chứ không thể bảo hộ mãi.

3.3.2. Kiến nghị với UBND TP. Hà Nội

+ Tăng cường hiệu quả chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa các

tỉnh thành phố trên cả nước, giúp doanh nghiệp chủ động được lượng sản xuất

và thị trường tiêu thụ tiêu thụ, ổn định được đầu ra và đầu vào,

+ Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu để

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, có cơ hội quảng bá nhiều hơn

sản phẩm của doanh nghiệp trên toàn quốc cũng như xuất khẩu ra nước

ngoài…..

+ UBND thành phố Hà Nội và sở ngành Hà Nội tăng cường hoạt động

xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. Tạo điều kiện tổ chức hội chợ,

trung tâm thương mại.. để người tiêu dùng biết nhiều hơn về sản phẩm ngành

bánh kẹo cũng như sản phẩm bánh kẹo của công ty bánh kẹo Hải Hà. Hoạch

đinh các chính sách kinh tế hỗ trợ phát triển ngành sản xuất bánh kẹo

+ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sản phẩm. Tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp kết nối với nhau để học hỏi kinh nghiệm cũng như cạnh tranh

lành mạnh nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ bánh kẹo Việt Nam.

+ Sở công thương cần quản lý chặt chẽ hệ thống dán tem hàng nhập

ngoại giúp phân biệt hàng chính ngạch và hàng nhập lậu. Hiện nay đang tồn

tại việc các cửa hàng mua lại tem từ các khách hàng và dán vào hàng nhập

lậu. Việc này dẫn đến tình trạng khó biết được hàng nhập lậu, ảnh hưởng đến

uy tín, và gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với công ty.

+ Một điểm cần lưu ý nữa đó là các nhà sản xuất bánh kẹo trong nước

muốn cạnh tranh được với bánh kẹo ngoại thì cũng cần phải đồn kết, liên

minh với nhau hoặc mở rộng liên doanh, liên kết với nước ngoài. Hiện nay,

hầu hết các ngành nghề tại Việt Nam đều có hiệp hội, nhưng riêng bánh kẹo

thì chưa có hiệp hội để tham vấn chính sách phát triển cho ngành, trong khi

vấn đề phát triển thị trường bánh kẹo trong nước trước sức ép cạnh tranh của81các tập đồn nước ngồi là một vấn đề lớn, mà khơng một nhà sản xuất nào

trong nước có thể “đơn thương độc mã” chiến đấu và chiến thắng được.

+ Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành hàng bánh kẹo trong nước rất

cần sự định hướng, quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, tạo hành lang

pháp lý của các cấp quản lý nhà nước.82TÓM TẮT CHƯƠNG 3Trên cơ sở lý thuyết, thực tiễn về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

của HAIHACO thời gian qua, từ những mục tiêu và định hướng của

HAIHACO, trong chương 3 đã đưa ra một sốgiải pháp và kiến nghị nhằm mở

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Những giải pháp, kiến nghị

đã nêu ở chương này là cơ sở để HAIHACO nói riêng và các Cơng ty sản

xuất bánh kẹo ở Việt Nam nói chung vận dụng phù hợp với điều kiện, hồn

cảnh, nguồn lực, trình độ, quản lý... để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.83KẾT LUẬN

Quá trình hội nhập kinh tế với thế giới đã đặt các doanh nghiệp Việt nam

trước rất nhiều khó khăn ,thách thức. Để nâng cao thị phần trên thương

trường các doanh nghiệp phải có đồng bộ hóa cơng nghệ, quản lý tốt về nội

lực của công ty cũng chưa đối ứng tốt với sự biến đổi về môi trường bên

ngồi. Hoạt động phát triển thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc nâng

cao vị thế của cơng ty, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ mục tiêu lợi nhuận và duy trì

ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát

triển được trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm ra

những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa của doanh

nghiệp mình.Mở rộng thị trường là cơng tác rất quan trọng, có tác động mạnh

mẽ tới sự tồn tại, phát triển của đơn vị kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Luận văn đạt một số kết quả sau đây:

1. Hệ thống hóa lý luận bản về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ

sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

2. Phân tích tình trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cơng ty

HAIHACO, từ đó chỉ ra những thành cơng, tồn tại và nguyên nhân của việc

phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty HAIHACO.

3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của

HAIHACO, như các giải pháp về: Marketing trong nước, marketing quốc tế và

các giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Một số đề xuất của luận văn xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất

kinh doanh và thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của

HAIHACO, vì vậy các giải pháp đưa ra sẽ đóng góp phần nào đó nhằm ổn

định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của HAIHACO nói riêng và các

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh kẹo nói chung.84TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn của Cơng ty cổ phần bánh kẹo

Hải Hàcác năm từ năm 2013 đến năm 2016.

2. Phạm Cơng Đồn, Nguyễn Cảnh Lịch (2004) Kinh tế doanh nghiệp

thương mại,Nhà xuất bản Thống kê.

3. PGS.TSLê Văn Tâm, PGS.TSPhạm Hữu Huy, Quản trị Chiến lược,

Nhà xuất bản Thế giới.

4. Philip Kotler (1997), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Thống kê.

5. PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình marketing thương mại, Nhà

xuất bản đại học kinh tế Quốc dân.

6. Bản cáo bạch năm 2016 của công ty CP bánh kẹo Hải Hà

7. Giáo trình Marketing căn bản, Đại học Thương Mại.

8. Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất bản lao

độngxã hội, 2002.

9. Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản thống kê (1999).

10. Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê (1997).85PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả thu được từ phiếu điều tra

Sự nhận biết của khách hàng đến doanh nghiệpLý do khách hàng chọn mua sản phẩmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (98 trang)

×