1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến bộ rõ ràng của lần đo thứ hai, mẫu thử nghiệm không lớn mà chỉ lựa chọn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách th

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×