1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 194 trang )


69

< 3053637,930 ­ 5957340,5≥ 6030721,7Tổng1.416100Tuổi trung bình:     40,28 ± 23,1

Nhận xét:

Bảng 3.1. cho thấy đối tượng nghiên cứu phổ biến ở nhóm thanh 

niên và trung niên trong đó (40,5%) ở độ tuổi từ (30 ­ 59).Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới

Nhận xét:

         Biểu đồ 3.1. cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu chủ yếu gặp 

ở nam giới (768/1416) trên tổng số bệnh nhân chiếm (54,24%).70Bệnh kèm theo

Đái tháo  Thiếu 

đường máuÁc

 tínhNhiễm 

khuẩnTăng huyếB

t  ệnh

áp 

khácBiểu đồ 3.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo bệnh phối hợp

Nhận xét: Biểu đồ 3.2. cho thấy tỷ lệ đối tượng có bệnh thiếu máu kèm 

theo chiếm (2,7%), tiếp theo là nhóm ác tính chiếm (1,0%) tổng số bệnh 

nhân.

Bảng 3.2. Đặc điểm về chỉ số nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ ASA 

Đặc điểm (ASA)Số lượng (n = 1416)Ti lê %

̉ ̣I70549,8II58041,6III1168,2IV60,4V00Nhận xét: 

Phần lớn (91,4%) bệnh nhân nghiên cứu có điểm ASA là I và II, tỉ lệ 

bệnh nhân có điểm ASA từ III trở lên là 8,6%. 

Bảng 3.3. Đặc điểm về phẫu thuật ở các bệnh nhân nghiên cứu71

Đặc điểmSố lượng (n = 1416 )Ti lê %

̉ ̣Mổ cấp cứu81057,23Mổ phiên60642,77Sạch34424,3Sạch ­ nhiễm69749,2Nhiễm30521,5Bẩn704,9Hình thức phẫu thuậtPhân loại phẫu thuậtNhận xét: 

Phần lớn bệnh nhân được phẫu thuật theo hình thức mổ  cấp cứu 

57,23%; tỉ  lệ  mổ  phiên là 42,77%. Tỉ  lệ  phẫu thuật bẩn chiếm rất thấp  

(4,9%); đa phần là phẫu thuật sạch nhiễm (49,2%).

Bảng 3.4. Đặc điểm về thời gian phẫu thuật, thời gian nằm viện

Đặc điểmSố lượng

(n = 1416)Ti lê %

̉ ̣Thời gian PT (phút)

≤ 120 phút131096,51> 120 phút1067,49Thời gian phẫu thuật trung bình59,22 ± 33,0Thời gian nằm viện trung bình trước mổ1,63 ± 2,57Tổng thời gian nằm viện trung bình9,57 ± 8,1272

Nhận xét: 

Bảng trên cho thấy hầu hết (89,9%) bệnh nhân có thời gian phẫu  

thuật ≤ 120 phút; thời gian phẫu thuật trung bình là 59,22 ± 33,0 phút. Thời  

gian nằm viện trước mổ  trung bình là 1,63 ± 2,57 ngày và tơng th

̉

ời gian  

nằm viện trung bình là 9,57 ± 8,12 ngày.

Bảng 3.5. Đặc điểm về cận lâm sàng trước phẫu thuật

Đặc điểmTrung bình ± độ lệch chuẩnSố lượng hồng cầu (triệu/mm3)4,94 ± 1,72Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3)13,59 ± 5,57+ Mổ cấp cứu15,03 ± 5,19+ Mổ phiên11,16 ± 5,34Lượng protein tồn phần (g/l)71,18 ± 7,39Nhận xét: 

Bảng trên cho thấy số lượng hồng cầu trung bình của bệnh nhân nghiên 

cứu là 4,94 ± 1,72 triệu/mm3; số lượng bạch cầu trung bình là 13,59 ± 5,57 

nghìn/mm3 và số lượng protein tồn phần trung bình là 71,18 ± 7,39 g/l.Bảng 3.6. Đặc điểm về tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật

Đặc điểmSố lượng

(n = 1416)Ti lê %

̉ ̣73

Sốt 

423,0137497,0129891,67694,87Mủ 312,19Vêt mơ khơng li

́

̉

ền100,71Dịch mủ chảy ra từ sonde80,56Khơng

Tại chỗ vết mổ

Binh th

̀

ương

̀

Sưng, nong, đo, đau, d

́

̉

ịch va ̀

chay mu t

̉

̉ ư l

̀ ơp da, d

́

ươi da

́Nhận xét: 

Phân l

̀ ơn (

́ 97,0%) bệnh nhân sau phẫu thuật khơng bị sốt, tỉ lệ bị sốt  

chiếm 3,0%. Sau phẫu thuật có 1298 bệnh nhân có vết mổ  binh th

̀

ương

̀  

chiêm 91,67%; t

́

ỉ lệ bệnh nhân có vết mổ sưng, nong, đo, đau va chay mu t

́

̉

̀ ̉

̉ ư ̀

lơp da, d

́

ươi da chi

́

ếm 4,87%; ti lê vêt mơ khơng li

̉ ̣ ́ ̉

ền là 0,71%. 74

3.1.2. Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ

Bảng 3.7. Phân bố tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ theo nhóm tuổi, giới

Số BN Tỷ lệ (%) NKVMNKVM536305,6Từ 30­ 59573427,3≥ 603074314,01Nữ 648578,8Nam768587.6Đặc điểmSố BNDưới 30TuổiGiớiNhận xét: 

Theo bảng  3.7. tỷ lệ NKVM tăng theo nhóm tuổi: Dưới 30 tuổi; 30 ­ 

59  tuổi;  trên  60  tuổi, chiếm tỷ  lệ  theo trình tự:  5,6;  7,3; 14,01%,  tỷ  lệ 

NKVM theo giới nam và nữ lần lượt theo trình tự là 7,6% và 8,8%.

Bảng 3.8. Tỷ lệ cấy khuẩn dương tính ở các bệnh nhân có biểu hiện 

NKVM

Số BN có biểu hiện NKVMSố cấy khuẩn dương tính118115Tỷ lệ %97,5Nhận xét:75

Bảng 3.8. Cho thấy tỷ lệ xuất hiện vi khuẩn khi cấy dịch vết mổ  ở 

những   bệnh   nhân   có   biểu   hiện   nhiễm   khuẩn   vết   mổ   trên   lâm   sàng   là 

97,5%.

Bảng 3.9. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ và loại nhiễm khuẩn vết mổ

Nhiễm khuẩn vết mổSố lượng bệnh nhânTỷ lệ (%)­­    ­ NKVM nơng6657,4    ­ NKVM sâu4135,7    ­ NK khoang cơ thể87,0Tổng số NKVM1158,1Khơng NKVM130191,91416100Loại NKVMTổng số BN

Nhận xét: Bảng  3.9. cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn vết mổ chiếm tỷ lệ 

(8,1%) trong đó hay gặp là NKVM nơng (57,4) và sâu (35,7) còn nhiễm khuẩn 

trong khoang cơ thể chiếm tỷ lệ ít (7.0%).7677

Bảng 3.10. Phân bố tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ theo nhóm

cơ quan được phẫu thuật

Cơ quan được TổngNhiễm khuẩn vết mổphẫu thuậtSố BNSố lượngTỷ lệ (%)Đại tràng 63 1422,2Gan, mật, tuỵ1181613,6Ruột non139 1712,2Sinh dục5259,6Dạ dày6757,5Ruột thừa602264,3Thận, tiết niệu 18120 11,0Vị trí khác194126,2Tổng1416115100Nhận xét:

Bảng  3.10 cho thấy tỷ lệ BN NKVM cao nhất gặp ở nhóm phẫu thuật  

đại tràng chiếm (22,2%) tiếp theo là nhóm phẫu thuật ruột non và gan mật tuỵ 

(12,2%), (13,6%). Nhóm có tỷ lệ NKVM thấp nhất là nhóm phẫu thuật ruột thừa  

(4,3%).Bảng 3.11. Phân bố loại vi khuẩn theo nhóm cơ quan được phẫu thuật78

Tên vi khuẩnTiêu hóa Tiết niệu – sinh dụcKhácTổngAci baumanbini 2411338E.coli221326Enterobacter cloacea73111Enterococus faecalis 123116Klep pneumoniace1001Proteus mirabilis54312Steptococus group D7311178251211567,83%21,74%10,43%100 %Tổng

Nhận xét: Theo bảng 3.11 ta thấy phẫu thuật đường tiêu hóa tỷ  lệ  phân lập 

được vi khuẩn là nhiều nhất sau đó đến phẫu thuật tiết niệu sinh dục.

Bảng 3.12. Tỷ lệ bệnh nhân được sử các loại kháng sinh để điều trị

Tên nhóm kháng sinhSố bênh nhân chỉ định

n

%Cephalosporin thế hệ 3,4130191,9Aminosid122386,4Imidazol90063,6Nhận xét: 

Theo bảng 3.12 có 91,9% bệnh nhân được sử dụng nhóm kháng sinh 

Cephalosporin thế hệ 3,4 sau phẫu thuật, 86,4% được sử dụng nhóm kháng 

sinh Aminosid và 63,6% được sử dụng nhóm kháng sinh Imidazol.

Bảng 3.13. Số lượng vi khuẩn trong mẫu cấy dịch vết mổ

Vi khuẩnSố lượngTỷ lệ (%) Aci baumanbini 3833,04E.coli2622,61Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (194 trang)

×