1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Khảo sát cho thấy rằng, rất nhiều DN cho rằng việc thay đổi các chính sách thuế nói chung và chính sách thuế GTGT nói riêng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh của doanh nghiệp và họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cập nhật chính sách mới. Do vậy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 152 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

×